انواع سازمان :


انواع سازمان :
متمرکز : در بعضی از سازمانها مدیران علای تمام تصمیمات را اتخاذ می کنند و مدیران سطوح پایین تر به ندرت در تصمیم گیری مدیران عالی و جالب می کنند که تصمیم گیری در یک معضله در سازمان انجام می شود مورد استفاده قرار می گیرد و فقط مربوط به قدرت های رسمی مرد است که از پایگاه های سازمانی او ناشی می شود .
عموماً گفته می شود و بعضی مدیران عالی تصمیمات کلبدی را در سازمان بودن ، هیچ گونه مشروطی با پرسنل سطح پاییز ایجاد می کنند ، آن سازمان تمرکز است .
سازمان غیر مترکز :
سازمانی است که نقطه مقابل سازمان متمرکز است سازمانهایی وجود دارند که قدرت تصمیم گیری به مدیرانی که به عمل نزدیکترند واگذار می شود سازمان غیر متمرکز سازمانی است که مدیران عالی تصمیمات کلیدی را در سازمان با مشورت پرسنل سطح پایین اتخاذ کند و به پرسنل قدرت تصمیم گیری داده شود.آن سازمان غیر متمرکزتر است .
مشخصات سازمان متمرکز و غیر متمرکز :
مشخصات ساختاری یک سازمان ، متمرکز کاملاً ما یک سازمان غیرمتمرکز متفاوت است در یک سازمان غیر متمرکز مشکلات خیلی سریعتر حل می شوند ، تعداد بیشتری از افراد در تصمیم گیری ، قالب دارند وکارمندان کمتر با افرادی که برای زندگی کاری آنها تصمیم می گیرند احساس بیگانگی می کنند.
« پی رابینز، استبن ،مدیریت رفتار سازمانی .ص512 )
1. centralized 2. decentralized
سازمان ها را قادر می کند تا با تجهیزات محیطی خود را بیشتر هماهنگ نمایند.
5- تاکید برنرم افزاربا سخت افزار: در سازمانهای امروزی ، بیشتر از همه چیز باید سخت اجزاها و افکار بود وبرنامه های نوین تحت عنوان نرم افزار مورد تاکید قرار گیرد این امر در کشورهای بشر همه امروزی سریعتر اتفاق خواهد افتاد.
6- پویایی و فرایند خط مشی گذاری : نوآوری تکنولوژیک ،دگرگونی روشها، تصور مرزهای سیاسی ، اسنادی دونی جمعیت در برخی از نقاط دنیا سازمانهای آینده را سازمان های پویا پیچیده و محول خواهد کرد ، به طوری که برای بقا نیازمند اتخاذ تصمیمات تسریع وخط مشی گذاری های پیچیده تر و پویاتر خواهند بود .
« صفایی ،سازمان ها و در قرن بیستم قرار دارند ص 23و20 »
7- حمایت از حسابرسی اجتماعی و حفاظت از محیط زیست مشورت پذیری اجتماعی سبز یکی از خصوصیات سازمانهای امروزی خواهد بود . که باید علاوه بر توسعه به نفع سازمان بد مانع جامعه و محیط نسبت هم توجه نمایند «احمدی صبانی سازمان و مدیریت صص 38.37 »
POHCY MAKING PROCESS DYNAMICS

سیر تحول مدیریت :
تمام موفقیت های انسان که در تاریخ ثبت شده نشانگر اجزای و عقل و موسسه مدیریت بوده است .
نظریه های مدیریتی تا قبل از سال (1750) تقسیم بندی خاصی نداشت ضمن این که اصول مدیریت و مفاهیم متعدد و مختلف در مدیریتی به تاریخ و عمل می شوند در زیر به توضیح چند مکتب می پردازیم .
1- مکتب کلاسیک از حدود (1750) میلادی شامل مدیریت علمی ، نظر بدهرالمیدی،نظریه بروکراسی .
2- مکتب نئوکلاسیک : از حدود (1920) میلادی شامل مطالعات آلتون مایو، پوچ و مارکر و دیگران .
3-مکتب سیستمی : از حدود (1948) میلادی شامل نظریه با یادگیری سازمانی ، نظریه آشفتگی و آشوب .
4- مکتب اقتضایی : از حدود (1953) میلادی شامل نظریه اقتضایی فرد فیدلر، ودوارد لارنس و لورش ،گالرابت و دیگران .
اختیار صف و سناد :
مسئولیت تصمیم گیری و فرستادن دستور به باس از طریق زنجیر فرمان بر عهده مدیران صفی است .
مدیران صفی اصولاً نسبت به تحقق اهداف سازمانی مسوول هستند و افراد ستادی خدماتی را برای کمک به آنها آماده می کنند اختیار ستادی مسئولیت مشورت دادن و کمک به کارکنان دیگر را به عهده دارند عملیات بازاریابی معمولاً از واحدهای صفی هستند « یوسفی ، صالحی ،مدیریت عمومی ، ص 65»
بخش سناد :
سناد یک ارگان سطحی شرک در جهت رسیدن در جهان خارج و آگاهی از روند تغییرات اجتماعی می باشد به طوری که شرکت واکنش مناسبی نشان دهد کارشناسان ستادی در توسعه اجتماعی به مدیریت عالی توصیه هایی ارائه می کنند و بر عملکرد اجتماعی شرکت از درون نظارت می کنند و همچنین در اروپایی حدود دستیابی شرکت در اهداف برنامه های اجتماعی کمک می کنند.


مطالب مشابه :


اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان‌ها

مدیریت آموزشی - اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمانها - پايگاه جامع مقالات مديريت
اصول و مبانی سرپرستی و مدیریت سازمانها

انواع سازمانها اين سازمانها از مواد خام يا مواد اوليه براي توليد کالا استفاده مي
انواع سازمانها و ويژگي هاي آنها

انواع سازمانها و سازمان های بوفالویی با ایستادن در اطراف و منتظر فرمان رئیس (بلاگ ها)
انواع سازمان ها

مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور گرمسار - انواع سازمان ها - نمونه سوالات دانشگاه پیام نور، جزوه
انواع سازماندهی

انواع سازماندهی این سازمانها از طریق تأمین منافع طرفین با روش‌های الکترونیکی با هم در
انواع سازمان :

eshghe talkh - انواع سازمان : - sarnevesht eshghe talkh « صفایی ،سازمان ها و در قرن بیستم قرار دارند ص 23و20
انواع استاندارد ها

ohsas 18000. نيازمنديهايي را براي سيستم مديريت ايمني و سلامت حرفه اي بيان ميدارد و سازمان را قادر
اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان‌ها

کلبه گرم عشق - اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمانها - دهکده عشق اینجاست (ایران)
انواع مدیریت .

انواع مدیریت . در حدود ۲۵% از برنامه سازمان ها و بیش از ۵۰% از برنامه دولت ها که من دیده ام
انواع خصوصیات سازمان های چابک

انواع خصوصیات سازمان های بدين منظور سازمانها ملزم به بسترسازي مناسب براي تحقق چابكي
برچسب :