چکیده احوالات میمه بااشاره به شهرستان برخوار و میمه

( وجه تسميه )

ميمه :
 نام واژه "ميمه" به احتمال زياد به دليل مساعد بودن زمين كشت مو و وجود تاكستانهاي فراوان بوده است.

برخوار:
در باب وجه تسميه برخوار تعابير زيادي آمده است از جمله : يكجا نشيني –كشاورزي - مردم نان گندم خوار – بريده شده از ذلت - تن آسايي - داراي گله هاي بزرگ گوسفند-دشت داراي گندم . 
واژه برخوار را گرفته شده از "پرخار" ميدانند كه به مفهوم سرزميني است با خار فراوان ( با توجه به اقليم منطقه در حال حاضر پوشش گياهي از نوع استپ بياباني و نيمه بياباني است.)
در گذشته اين منطقه محل نگه داري و چراي دام بوده است ، و در اصل از اصطلاح پر خوردن گرفته شده است كه در مكالمات چوبداران و گله بانان بكار برده ميشود.
كلمه برخوار را از ريشه "بل خار" ميدانند به معناي سرزميني با رتيلهاي فراوان .

شاهين شهر :
نقل است كه نقشه اوليه طراحي شده اين شهر از بالا بصورت شاهين جلوه ميكرده است و در سالهاي اوليه عمر اين شهر يك مجسمه از پرنده شاهين در محل سه راه فردوسي كنوني نصب شده بود.
از ديگر دلايل وجود آبشخور پرندگان شكاري همچون شاهين بوده كه اين شهر را به اين اسم ناميده اند .

 گز :
به علت وجود درختچه هاي گز اين شهر را به اين اسم ناميده اند.

 خورزوق :
معرب خورزوك است كه تركيبي است از خور به معني خورشيد و زوك يا سوك كه در اوستا نيز آمده است (سو به معني روشني و فروغ است).

دولت آباد :
دليل نامگذاري بخاطر گذراندن اوقات فراغت درباريان و دولتمردان در اين مكان بوده است.

 زركان :
به دليل وجود معادن طلا اين اسم را به خود گرفته است.

سين :
در لغت به معناي آهوي كوچك و رب النوع است . كلمه " سئن" ريشه اوستايي دارد در اوستا به صورت "سئن" آمده و درپهلوي و فارسي" سين" شده است. همچنين نام دو شهر در چين و مصر قديم و نام دهي در شهرستان اردبيل ميباشد .

گرگاب :
به علت اينكه آب قنوات كه از مورچه خورت سرچشمه مي گرفته و نسبتا زياد بوده به گرگي كه در حال جنب و جوش زياد است تشبيه شده و به همين خاطر به گرگاب معروف شده است.

 سه :
به معني سيب بوده است و همچنين در گويش "ابيانه" و در زبان " لري" به معني سيب است ايرانيان درزمانهاي قديم اسامي زيباي درختان ومناظرطبيعي را بر مكانهاي سكونت خودمي نهادند البته روايتي نيزنقل گرديده كه چون اين روستا در سر بالايي قرارداشته و از هركجا بخواهند به اين روستا را بيابند بايد بطور سر بالايي بيايند . نام اين روستا را سه كه از "سرو سهي " گرفته شده است نهادند .

 چاله سياه :
به دليل تهيه نمودن زغال توسط سكنه ذكر شده وچون براي تهيه زغال سياه مي شوندبه اين نام خوانده شده است.نقل ديگر اينكه بعد از آب گيري سد زاينده رود بعضي از روستاها زيرآب رفته و اهالي آنها به اين محل كوچ نموده اند و مبادرت به زدن چادر به رنگ مشكي كرده اندو به اين جهت به چادر سياه معروف شده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين روستا به جهاد آباد معروف شده است .

دستگرد :
واژه دستگرد در زبان پهلوي به معناي شهر هموار مي باشد،و بر همين عنوان هم نامگذاري شده است .

كمشچه :
نام كمشچه همان قنات كوچك يا قمشه كوچك است.نام اوليه آن قمشه يعني اقامتگاه شاهان وشكارگاه بوده است. كلمه قم بعدا تحت تاثير زبان فارسي به كلمه كم تغيير و قمشچه به كمشچه تغيير يافت.

لاي بيد :
"لا" به معناي صحرايي است كه در آن لا افتاده باشد،يعني زمين پهن گشاده رسوبي و" لاي بيد" يعني دره منسوب به بيد .

 موته :
موته صورت معنايي ندارد، اما "ت" مبدل از "د" است و صورت صحيح اين واژه "موده" ميباشد. در فرهنگ ها آمودن به معناي زينت كردن و مرصع ساختن آورده اند، به نظر ميرسد كه به علت وجود طلا درخاك اين سرزمين ارتباطي با زينت كردن پيدا ميشود و موده ناحيه و محلي كه طلا داردو مزين به آن زينت است.

مورچه خورت :
به دليل نبودن يا كم بودن مورچه دراين منطقه به اين نام معروف شده درنامگذاري پنداري ميخواهد بگويد اينجا مورچه وجود ندارد و خورده شده است .

 بيدشك :
جزء دوم اين نام يعني " شك" معادل " اشك" است كه بايد تحريف يافته و "اسك" باشد، " اسك" به معناي شاخه است و بيدشك معادل "بيدسك" يعني شاخه بيد ميباشد.

دستگرد :
يعني شهر دست و جايي كه دست وكار و زحمت آن را به وجود آورده است .

اذان :
 اذان نام محلي است كه منسوب به آب است يا قنات آن آب دارد معروف است.

لودريچه :
قنات منسوب به گوسفندان لودرچران شخصي بود كه گوسفندان را جمع و همگي را به چرا مي برد و حوالي غروب آنها را به صاحبانشان مي سپرد و آيچه هم مفهوم آب روان را در خود دارد .

 وزوان:
وزوان از كلمه وز به معني وزيدن و پسوند وان به معني باد و وزوان به معني نسيم خنك ميباشد.

( تقسيمات شهرستان )

نام بخش 

نام مركز

شهرها 

دهستان ها 

تقسيمات دهستان

برخوار دولت آباد خورزوق برخوار شاپور آباد
دستگرد مركزي حسن آباد
دولت آباد برخوار شرقي علي آباد
حبيب آباد مرغ
كمشچه پروانه
دنبي
علي آبادچي
مركزي شاهين شهر شاهين شهر برخوار غربي سين
گز گرگاب
جهاد آباد
مورچه مورچه خورت
خورت سه
كلهرود
بيدشك
دهلر
باغ ميران
ميمه ميمه ميمه زركان لايبيد
وزوان حسن رباط
موته
لوشاب
ونداده اذان
خسرو آباد
ونداده
زياد آباد
سعيد آباد
مراوند
قاسم آباد
چغاره
رباط آقا كمال

                                                                                 


 ( سابقه تاريخي )

 تاريخچه روستاي سين برخوار :
سين روستايي است بسيار قديمي با قدمت دو هزار ساله اين روستا قصبه بزرگي است با ديوارهايي محكم و برجهاي سلجوقي كه قسمتي از آن تا كنون حفظ گرديده است .

آثار تاريخي روستاي سين :
1- مسجد امام حسن : يك مسجد و مناره سلجوقي مي باشد كه در مقايسه با مسجد گز بيشترين اختصاصات دوره سلجوقي راحفظ كرده است كوچه ومدخل مسجدسين كه مناره مرتفع آن نيز در گوشه شمال غربي مسجد واقع مي شود شباهت زيادي به كوچه و مدخل مسجد گز دارد خطوط گچبري اطراف محراب اين مسجد داراي زمينه آبي بعد از جمله : بسم ا... شامل ايه الكرسي مي باشد .
2- كتيبه تاريخي مسجد امام حسن : در قسمت فوقاني محراب گچبري اين مسجد و درزير، مقرنسهاي آجري بر يك لوح سنگي به طول 80 و عرض40 سانتي متر كتيبه ايي موجود است به خط ثلث برجسته بر روي سنگي كه باني ساختمان حبه نموده. اتمام اين را ساختمان توسط " ابو غالب يحيي بن زكريا " در سال 529 هجري تعيين ميكنند .
3- مناره مسجد امام حسن: به سال526 هجري قبل از ساختمان گنبد مسجد به اتمام رسيده كتيبه روي مناره داراي قديمي ترين تاريخ است كه تا كنون برروي يك بناي مزين به كاشي درايران ديده شده است.كتيبه فوقاني مناره سين كه با پشت بام مسجد همسطح است به خط كوفي برجسته برزمينه آجري توام باتزيينات ساده گچي درچهارسطركتيبه اي موجود است .

 روستاي سه:
يكي از مهم ترين آثارتاريخي اين روستاكاروانسراي سه است كه در كنار يكي از شاخه هاي جاده كاشان قرار دارد و در سال 1223 مطابق با 1808 ميلادي دوران سلطنت فتحعليشاه قاجار بنا شده است و در كتيبه سنگي سردر آن نام ابوالقاسم اصفهاني به چشم مي خورد. امامزاده جليله - امامزاده يوسف- دو باب حمام قديمي با معماري قديم و ستون هاي سنگي يكپارچه سه متري - مسجد جامع كه مقبره سه امامزاده- شاهزاده سعيد- شاهزاده اسد الله-و شاهزاده سليمان در آن مي باشد و عمارت فرنگي كه در قديم تلگراف خانه بوده و هفت آسياب اشاره نمود كه در حال حاضر مخروبه گرديده است. در اين روستا دو قلعه قديمي وجود دارد كه اكنون باروهاي مخروبه آنها باقي مانده است – يك قلعه مرتفع هم در جنوب روستا موجوداست كه داراي زاغه ها واتاقهاي متعدد مي باشد.

 فرهنگسراي اديب:
"خانه برومند بخش بيروني"خانه برومندخانه اي است با قدمت حدود 180 سال كه از دوره قاجار به يادگار مانده است . مالك خانه از خوانين معروف محلي بوده است و اين خانه نمونه بارز خانه هاي اربابي دوره قاجاراست. خانه مجموعه اي است شامل اندروني – بيروني كه اندروني توسط مالك به سازمان تامين اجتماعي واگذار شده و بخش بيروني به شهرداري شهر گز واگذار شده است. مساحت بخش بيروني بالغ بر 3475 متر مربع ميباشد . فضاهاي اصلي اين خانه در سمت شمال واقع شده كه داراي 3 تالار بزرگ چليپا شكل مي باشد كه تالارها توسط 3 در به يكديگر ارتباط و همگي به حياط اشراف دارند .

 قلعه تاريخي قمشلو:
اين قلعه در پناهگاه حيات وحش واقع در حدود 23 كيلومتري جنوبغربي شهر شاهين شهر واقع شده و از بناهاي دوره قاجار مي باشد . به استناد كتاب خاطرات ظل السلطان بخشي از بناهايي است كه به دستور وي در اين منطقه خوش آب و هوا جهت ييلاق و شكار بنا شده و بعد از وي نيز توسط پسرش صارم الدوله مورد استفاده قرار مي گرفته است . اين قلعه در زميني به مساحت9000 مترمربع توسط چندين حصار و برج محصورگرديده است و مشتمل بر حياط خلوت ها – اصطبل ها – انبار- محل استقرار نگهباني و خدمه - حمام و فضاهاي متعدد كه شامل 2 حياط خلوت و ساختمان اندروني و بيروني مي باشد استقرار يافته است .

 كاروانسراي چاله سياه:
اين بناي تاريخي در سال 1098 هجري به دستور شيخ عليخان زنگنه وزير شاه سليمان بنا شده و امروز به نام كاروانسراي چاله سياه شهرت دارد. اين بنادر مساحتي حدود 5525متر مربع ساخته شده است كه درتاريخ19/6/1365در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.

كلهرود :
نقل شده است اهالي اين روستا از طايفه بني اسد مي باشند كه در واقعه كربلا حضرت زين العابدين (ع) جهت جمع آوري اجساد همكاري داشته اند و سپس به امر آن حضرت راهي ايران ميشوند و در حوالي كلهرود فعلي ساكن ميشوند. اين منطقه خوش آب و هوا ميباشد و رودخانه ايي از وسط آن عبور ميكند و چون آن طايفه در يك طرف رودخانه ساكن ميشوند، درطرف ديگر افرادديگري از سه و سايرنقاط سكونت ميگزينندكه به كلهرودمشهور ميشود. تا قبل از سال 75 از توابع نطنز بوده و از سال 73 به بخش برخوار الحاق ميشود.كلهرود از 4 محله تشكيل شده كه امروزه تقريبا بهم وصل شده اند .كلهرود داراي دو حمام كه توسط ذغال سنگ و نفت گرم ميشود .در كلهرود غاري وجود دارد كه در ايام تعطيلات بسياري از گردشگران از اين غار ديدن ميكنند.

مسجد جامع شهر خورزوق :
مسجد جامع خورزوق حدود 700 (هفتصد سال) قدمت دارد و در مركز شهر خورزوق واقع شده است . ساختمان سلطان حضرت خورزوق كه حدود200 سال قبل احداث گرديده و بر روي فراري قراردارد كه يكي از اوليا در آن دفن گرديده است . مسجد جامع آقا و مسجد سبزعلي از مساجد قديمي شهر خورزوق مي باشد.

 قلعه قديمي مورچه خورت :
قلعه قديمي مورچه خورت كه تاريخ بناي آن درست معلوم نيست . زماني مركز ياغيان و گردشگران بوده است و در اين ايام در حال نابودي مي باشد . در اين قلعه كوچه هاي تنگ وتاريك و مسقف با منازل مخروبه ونيمه مخروبه ويك باب حمام قديمي كه قسمتي از سقف آن فرو ريخته و طاقه هاي متعدد وجود دارد.

موقعيت جغرافيايي شهرستان برخوار و ميمه :

شهرستان برخوار و ميمه به مركزيت شاهين شهر از جمله نقاطي كه در سال 1369 بعنوان شهرستاني مستقل از مجموعه شهرستان اصفهان منتزع گرديده و با وسعتي حدود 2/7705 كيلومتر مربع مكان پنجم مساحت را در سطح استان اصفهان پس از شهرستانهاي اصفهان ، كاشان ، نائين و اردستان دارد . ارتفاع اين شهرستان از سطح دريا 1662 متر و فاصله مركز شهرستان تا اصفهان 30 كيلومتر است و به همين لحاظ موقعيت حساس و خاص اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي دارد.

اين شهرستان از نظر جغرافيايي از شمال به استان مركزي و شهرستان كارشان ، از جنوب به شهرستانهاي اصفهان و خميني شهر ، از شرق به شهرستانهاي نطنز و اردستان و از غرب به شهرستانهاي نجف آباد و گلپايگان محدود است كه وجود بيش از 130 كيلومتر طول جاده استراتژيك اصفهان به تهران بر اهميت و ويژگيهاي خاص اين شهرستان افزوده است.

آب و هوا :

به طور كلي آب و هواي شهرستان نيمه كويري بوده و به جز بخش ميمه كه از فراواني نزولات آسماني بهره مند است بقيه شهرستان جزء سرزمينهاي خشك كشور به شمار مي آيد . در اين منطقه به جز چند رود كم عرض و فصلي رودخانه اي جريان ندارد .

جمعيت :

جمعيت اين شهرستان در سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 بالغ بر 221017 نفر بوده كه تعداد 43/114 نفر آنان مرد و 574/106 نفر آنان زن بوده اند و همچنين تعداد 776/179 نفر در نقاط شهري و 241/41 نفر در نقاط روستايي زندگي مي‌كرده اند . همچنين برآورد جمعيت شهرستان در سال 1382 ، 272436 نفر است كه از اين تعداد 232353 نفر شهري و 40083 نفر روستايي ميباشند .

از نظر ساختار سني جمعيت برخوار و ميمه داراي جمعيتي جوان مي باشد .

 

( آب و هوا )

 بطور كلي آب و هواي شهرستان نيمه كويري بوده و به جز بخش ميمه كه از فراواني نزولات اسماني بهره مند است. بقيه شهرستان جزء سرزمين هاي خشك كشور به شمار مي آيد . در اين منطقه بجز چند رود كم عرض و فصلي رود خانه اي جريان ندارد. اين شهر ستان فاقد عوامل طبيعي و جغرافيايي چون كوه ودره ودرياچه بوده به همين دليل جريانهاي آب و هوايي اين ناحيه شدت وضعف قابل ملاحظه اي ندارد.اين شهرستان به دليل قرار گرفتن در مجاورت كوير از اقليم كويري تاثير گرفته و داراي بارندگي كم وتبخير زياد است و بطور كلي داراي آب و هواي خشك و نيمه صحرايي است با تابستان هاي گرم و زمستانهاي نسبتا" سرد . جهت بادهاي اصلي شهر از غرب به شرق بوده و اين گونه بادها عمدتا در فصل پاييز وتوام با گرد و غبار مي باشد ضمنا تفاوت درجه حرارت ساليانه در اين شهر 50 درجه سانتيگراد مي باشد . متوسط دماي هوا در ماههاي تير ومرداد در مركز شهر ستان به 29 درجه سانتي گراد و در فصل زمستان سردترين ماه دي وبهمن 46/2 سانتيگراد ميرسد.

 

( آمار جمعيتي شهرستان )

بخش ها 

نقاط شهري

سال مربوطه 

آمار 

بخش مرکزی شاهين شهر 1381 115821
گز 1381 18735
بخش برخوار دولت اباد 1381 29965
دستگرد 1381 15261
حبيب اباد 1381 8783
خورزوق 1381 19499
كمشچه 1381 5529
بخش ميمه وزوان 1381 4820
ميمه 1381 4388

بخش ها 

دهستان ها

آمار 

بخش مرکزی برخوار غربي 12385
مورچه خورت 3132
بخش برخوار برخوار شرقي 3805
برخوار مركزي 7126
بخش ميمه زركان 4049
ونداده 6151 
جمعيت شهري 222801
جمعيت روستايي 36648

 

 ( موقيت جغرافيايي )

 شهرستان برخوار و ميمه واقع در 23 درجه و51دقيقه طول جغرافيايي و52درجه و32دقيقه عرض جغرافيايي ازجنوب به شهراصفهان وخميني شهراز شرق به شهرستان اردستان ونطنز از شمال به استان مركزي و شهرستان كاشان واز غرب به شهرستانهاي نجف آباد وگلپايگان وتيران وكرون محدود مي شود.
اين شهرستان با مركزيت شاهين شهر از جمله نقاطي است كه درسال69به عنوان شهرستان مستقل ازمجموعه شهرستان اصفهان منتزع گرديده و با وسعتي حدود 775512 كيلو متر مربع مكان پنجم رااز نظر مساحت در سطح استان اصفهان رادارد ارتفاع شهرهاي (اصفهان-كاشان-اردستان ونايين ) از سطح دريا1662 متر ميباشد و فاصله مركز شهرستان تا اصفهان 30كيلو متر است . وجود بيش از 130 كيلومتر طول جاده استراتژيك اصفهان - تهران بر اهميت و ويژگيهاي خاص اين شهرستان افزوده است .

 توپوگرافي:
1. كوهستاني:
كه بيشتر بخشهاي غرب و شمال و شمال شرقي شهرستان را در بر گرفته است. (بخش ميمه )
2. دشت برخوار: كه دشتي است وسيع با شيبي ملايم به سمت جنوب و جنوب شرقي كه از مراكز مهم استقرار جمعيت و كشاورزي به شمار مي آيد .

 پوشش گياهي :
نواحي شمال و شمال شرقي از استپ كوهپايه اي ونواحي جنوب و جنوب شرقي از استپ بياباني برخوردار است . شامل : انواع درمنه – گندميان – گون – بنه – درختچه هاي گز و ...

 (ويژگي هاي شهرستان)

الف) ويژگي هاي شهرستان
ب‌) ويژگي هاي مركز شهرستان

 الف) ويژگي هاي شهرستان :
وضعيت اخلاقي و روحي مردم شهرستان :
 از اين باب بايستي به لحاظ متفاوت بودن بافت جمعيتي منطقه آن را به دو بخش سنتي وغير سنتي تقسيم نماييم :
الف)دربافت سنتي منطقه تعصبات و خصلتهاي خاص محلي بيشتر مشهود است .
ب)در بافت جديد (مركز شهرستان) فرهنگ عمومي مردم فرهنگ شهرنشيني وخلق وخوي مذهبي و گرايش به دينداري آميخته شده است .

 خدمات :
تمام نقاط شهرستان به شبكه برق متصل ميباشد و اكثر مناطق عمدتا" به شبكه مخابرات و سوخت (گاز) متصل است. وضعيت ارتباطات شهري و بين شهري با توجه به توسعه راههاي ارتباطي بين شهرو طرحهاي دردست اقدام وضعيت نسبتا مطلوبي دارد.اكثرمناطق شهرستان به جز بخش ميمه و برخي از نقاط بخش برخوار به شبكه آب آشاميدني استان متصل است و تابع وضعيت آن مي باشد. آب مورد نياز كشاورزي وآشاميدني استان ازطريق چاههاي عميق و نيمه عميق – قنوات - چشمه ها – كانالها و لوله هاي منشعب شده از زاينده رود تامين مي گردد. در اين شهرستان جمعا 760 حلقه چاه عميق ونيمه عميق و80 رشته قنات و 35 دهنه چشمه و 2 كانال آبرساني يكي كانال شمال شاهين شهر معروف به كانال بل و ديگري كانال جنوب شاهين شهر معروف به كانال حاجي آباد وجود دارد .

 اوضاع اقتصادي :
از جمله منابع و ذخاير مكشوفه و در حال بهره برداري در شهرستان عبارتند از: ذخاير طلاي موته - سنگ شيشه سيليس – سنگ هاي ساختماني و تزئيني - معادن شن و گچ- ماسه- تونان- پودر سنگ و دولوميت ميباشد.
در اين شهرستان چندين شهرك صنعتي وجود دارد و صنايع دستي در شهرستان را مي توان توليد پارچه هاي قلمكار در شهر خورزوق (محله دليگان) و توليد فرشهاي دستباف در نقاط مختلف شهرستان را نام برد. توليد زعفران مرغوب در روستاي اذان ميمه از جمله توليدات كشاورزي مي باشد شايان توجه است كه اكثر توليدات معدني- صنعتي- كشاورزي- دامي و لبني اين شهرستان به خارج از استان صادر مي گردد.

 كشاورزي در سطح منطقه :
مقداراراضي كشاورزي وباير منطقه به تفكيك مرغوبيت وحاصلخيزي به صورت زير ميباشد: 1) سطح زير كشت محصولات سالانه 22500 هكتار
2) سطح ايش 12948 هكتار
3) سطح زير كشت محصولات دائمي 1857 هكتار
4) سطح زمينهاي باير قابل كشت 25000 هكتار
توليدات كشاورزي در سطح شهرستان به ميزان 368470 تن مي باشد كه اقلام عمده آن گندم- جو-ذرت دانه اي وعلوفه اي- هندوانه- خربزه-زعفران-انگور- سبزيجات-گيلاس- گوجه درختي- آلو- هلو- زردآلو-سيب- گلابي- به- انار-گردو-بادام- پسته-- گل محمدي و زيتون مي باشد.
از مشكلات عمده در بخش كشاورزي شهرستان مي توان كمبود آب- خشكي و رطوبت نسبي هوا - سرماي شديد و كيفيت نامناسب آب كشارزي - وزش بادهاي شديد را نام برد.

دامپروري در شهرستان :
با توجه به وضعيت اقليمي منطقه دامپروري در كنار كشاورزي صورت مي گيرد و عمده اشتغال در اين خصوص به پرورش صنعتي گاو تخصيص دارد.30% از روستا ئيان به اين كار اشتغال دارند و بعد ازشهرستان اصفهان از نظر توليد و ظرفيت،مقام دوم را دراستان به خود اختصاص داده است . بازار مناسب فرآورده هاي دامي و وجود كشاورزي نسبتا" مناسب و به تبع آن توليد غذاي دام دليل اصلي گرايش اهالي به دامپروري ميباشد. شهرستان برخوار و ميمه با 194 واحد مرغداري گوشتي- 5 واحد مرغداري تخم گذار- 132واحد گاوداري جزء صادركنندگان توليدات به سايراستانها مي باشد.توليدات مزبور شامل:گوشت مرغ 20000 تن- گوشت گوساله وبره 3429 تن- شير گاو81000 تن- تخم مرغ 5700 تن- عسل طبيعي 140 تن- جوجه يك روزه 5000000قطعه در سال و بيش از 70000 تن شير اين شهرستان به نقاط ديگر استان صادر ميشود .

بخش كشاورزي 

بخش صنعت

بخش خدمات 

بخش خصوصي 

بخش عمومي 

14.7% 41.7% 42.4% 65.1% 32.8%

(شاغلين در بخش هاي مختلف)

 ب) ويژگيهاي مركز شهرستان (شاهين شهر):
- در اين شهر اقوام وطوايف گوناگون با فرهنگ ها و گرايش هاي مختلف وجود دارد از 120 هزار نفر جمعيت قريب به 50 هزار نفر از طوايف بختياري و فريدني و 2500 نفر اقليت مذهبي (ارمني- آشوري – بهايي و...) سكونت دارند كه از اين تنوع بافت جمعيتي ويژگي خاصي را از نظرسياسي به اين شهر بخشيده است .
- نسبت سواد در بين مردان 98.04 و در بين زنان 95.56 درصد مي باشد و بر اساس آمار سال 1375 دومين شهر با سواد كشور به حساب مي آيد .
- زندگي مسالمت آميز از اقوام مختلف و تبديل شاهين شهر به ايراني كوچك، از ويژگي هاي منحصر به فرد اين شهر مي باشد .
- نرخ تورم در اين شهر در مقايسه با شهرهاي اطراف بالا مي باشد. - تراكم جمعيت به طور متوسط 98 نفر در هكتار مي باشد و بيشترين تراكم مربوط به محله هاي فردوسي با 270 نفر در هكتار مي باشد .

 علل مهاجرت به اين شهر :
1. جنگ تحميلي
2. نزديكي به شهر اصفهان
3. رشد ساخت و ساز در شاهين شهر و ارزاني مسكن
4. بهبود راههاي ارتباطي بين نقاط بخصوص ارتباط روستا با شهر
5. محدود بودن فرصت هاي شغلي در روستاها خصوصا" با محدود شدن عوامل توليد كشاورزي ( آب و زمين و... )
6. تبديل نقاط روستايي به شهري
7. ساختار جوان جمعيت
8. جاذبه هاي شهري و فرهنگ شهرنشيني
9. وجود مراكز صنعتي و خدماتي
10. اقليم مناسب
11. تشابه فرهنگي با مردم خوزستان و چهارمحال بختياري
12. انتقالي كاركنان دولت و نيروهاي مسلح
13. واگذاري زمين به جانبازان استان از سوي بنياد امور جانبازان استان در محدوده شهري شاهين شهر
14. واگذاري زمينهاي شاهين شهربه عناوين مختلف توسط نهادها و ارگانهاي شهر اصفهان به متقاضيان زمين


مطالب مشابه :


اما...اینترنت شاپورآباد

شاپورآباد برخوار - اما مهندس سید فاضل زمانی مدیرعامل مخابرات اصفهان خبر داد:
برخوار

مهدی زارعان دولت آبادی - برخوار - مطالب مفید و ارزنده علمی ، مذهبی ، آموزشی - مهدی زارعان دولت
مادر شهید گمنام ...

بابصیرتان(مرجع وبلاگ نویسان برخوار) - مادر شهید گمنام - - بابصیرتان اداره مخابرات برخوار.
قرآن با صوت و ترجمه فارسی iQuran Pro v2.5.2

بابصیرتان(مرجع وبلاگ نویسان برخوار) - قرآن با صوت و ترجمه فارسی iQuran Pro v2.5.2 - - بابصیرتان(مرجع
آیا میدانید شهر دستگرد برخوار چند سال دارد ؟

دستگرد - آیا میدانید شهر دستگرد برخوار چند سال دارد ؟ - بیایید به حقیقت برسیم . - دستگرد
مهمترین رخداد های مخابراتی هفته 41

(مهاباد اردستان)، (دولت‌آباد برخوار و میمه) و معرفی مدیران شرکت مخابرات استان
استخدام مخابرات

بخشنامه هاواخباراداری(اینجاکمیجان) - استخدام مخابرات - لطفانظرات ارزشمندخودرادرخصوص مطالب
اولین و تنها مرکز مجاز فروش تلفن 040 در شهرستان برخوار

خدمات اینترنت رنگین کمان دولت آباد - اولین و تنها مرکز مجاز فروش تلفن 040 در شهرستان برخوار
چکیده احوالات میمه بااشاره به شهرستان برخوار و میمه

ميمه اي ها - چکیده احوالات میمه بااشاره به شهرستان برخوار و میمه -
دانلود برنامه هاي پركاربرد

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برخوار. اداره مخابرات شهرستان برخوار. قالب
برچسب :