پاسخ به سوالات همکاران محترم (عربی پیش دانشگاهی)

سوال:ارسالی از منطقه ۱۴ تهران  

غدا بالغیر مُعتَبرا کلمه معتبرا چه نقشی دارد؟ آیا حال است؟ غدا ناقصه است یا تامّه؟


مطالب مشابه :


خبرنامه:کارگاه آموزشی گروه عربی منطقه 13 تهران

گروه عربی اداره کل آموزش و پرورش تهران نام شناسی و ریشه واژه ها"گروه عربی منطقه 12 تهران"
لیست کتابهای موجود در تربیت بدنی خواهران. منطقه 11

تربيت بدني آموزش و پرورش منطقه 11 تهران وي‍‍ژه نامه طرح آموزش دوره ابتدايي. 12.
برگزاری شورای دبیران

طرح تعالي مديريت كيفيت مدار ، جلسه توجيهي سند بنيادين آموزش و پرورش منطقه 12 تهران.
پاسخ به سوالات همکاران محترم (عربی پیش دانشگاهی)

گروه عربی اداره کل آموزش و پرورش تهران نام شناسی و ریشه واژه ها"گروه عربی منطقه 12 تهران"
برگزاری همایش

گروه فیزیک منطقه 16 تهران در حیطه آموزش و پرورش» در تاریخ 92/12/4 از ساعت 9:30 الی 12:30 در سالن
حقوق یک معلم بستری در بیمارستان قطع شد !

آقای دکتر رضا نهضت ، دبیر رسمی آموزش و پرورش منطقه آموزش و پرورش تهران و نهم دی 1393 ] [ 19:12
برچسب :