تعبیر خواب دیدن مرده در خواب

تعبیر خواب دیدن مرده در خواب

اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم

مرده دوست و مهمان است و يدنش علتي براي ترس و وحشت در خواب نيست . اگر در خواب مرده اي را ببينيد دوستي را ملاقات مي کنيد يا مهماني براي شما مي رسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببينيد هم براي بيننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر مي برد. اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما مي گويد غم و ناراحتي برايمان پيش خواهد آمد و گرفتار سختي و تنگي مي شويم. اگر مرده در اين حالت چيزي به شما بدهد خوب است ولي اگر چيزي از شما بگيرد و ببرد خوب نيست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او برويد خوب نيست. وقتي که يک زنده را مرده ببينيم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببينيد کسي که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولي اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نيست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است. اگر کسي در خواب ببيند لباس خود را به مرده مي دهد خوب نيست و نشان آن است که سلامتش به خطر مي افتد و زيان مي بينيد و به آبرويش لطمه وارد مي آيد. اگر بر عکس ببينيد از مرده لباس مي گيريد خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست مي آوريد

منبع  اینه

علائم ظهور رااینجا ببینید


مطالب مشابه :


تعبیر خواب مهمانی

تعبیرخواب وسیری در دعا وتوسل - تعبیر خواب مهمانی - در خصوص مسایل مختلف مذهبی واجتماعی www.x95
زنده شدن مادر و خوشحالی خانواده

تعبیر خواب - زنده شدن مادر و خوشحالی خانواده مطالب مشابه: تعبیر خواب, مادر, مهمان,
چشم نظر مهمانان دندانم را شکست

تعبیر خواب شاد می شوند؛ اما شما احساس خوبی نسبت به دیگران ندارید (چشم نظر مهمان ها).
راه پله بی پایان و انبوه مهمانان...

تعبیر خواب انبوه مهمان ها تلاش دارند توجه فرد به امکان قرار گرفتن در هر کدام از آن
تعبیر خواب دیدن مرده در خواب

تعبیر خواب دیدن مرده در خواب . اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم . مرده دوست و مهمان است و
مرده دوست و مهمان است

منوچهر مطيعي تهراني گويد: مرده دوست و مهمان است و يدنش علتي براي ترس و وحشت در خواب نيست .
تعبیرخواب قاضی زاده..شماره تلفن برای تعبیرخواب قم..شرایط تعبیرخواب..معبرخواب

اگر خواب ديدي قرآن داري خدا زن مومني نصيبت بشرط حیات و اینکه مهمان نداشته باشم و مهمانی
تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب تعبیر خواب مرده دوست و مهمان است و یدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست.
برچسب :