سوال جبرانی علوم زمین 2

به نام خدا

سازمان آموزش و پرورش استان قزوین

        اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر قزوین         دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی :حجاب

        درس : علوم زمین  2   (جبرانی)   تاریخ امتحان :     /4 /87    طراح سؤال ها : شمس               

ردیف

شرح سؤالات

بارم

1

چگونه مي توان به جهت جريان گدازه سرد شده پي برد؟

5/0

2

شكل هايي از چينه بندي متقاطع و ريپل مارك رسم كنيد كه وارونه بودن لایه های رسوبی را اثبات کنند.

 

75/0

3

انواع ناپیوستگی را نام  ببريد.

75/0

4

اصل انطباق نيكلاس آستنو چيست و در چه زماني درست مي باشد؟

1

5

میزان کربن 14 استخوان جانوری به اندازه يك هشتم كربن 14 اولیه می باشد. بیان نمایید که این جانور چند سال پیش از بین رفته است؟

 

1

6

مطالب زیر را کامل نمایید: الف تریلوبیت ها بیشتر در آب های .......و بر ......... دریا زندگی می کرده اند.

ب - کوچک ترین واحد سنگي ....... وبزرگ ترین واحد زماني......... نام دارند.

 

1

7

  زمان زندگي هر يك از جانداران  فسیل شده ي زير را بنویسید.

الف – آركئوپتريكس  ب – بلمنيت       

ج – اسپي ريفر                 د – نوموليت

1

8

 چهاردلیل احتمالی دخالت کننده در انقراض داینوسور ها رانام ببرید.

 

1

9

قانون سوم کپلر درمورد حرکت سیارات به دور خورشید را بنویسید.

 

1

10

 الف  - چرا در تربيع اول و تربيع دوم مقدار جزر و مد به حداقل مقدار خود مي رسد؟

 ب – حركت ستارگان دنباله دار چگونه است؟

1

11

 سال نوري چیست ؟ ومقدار آن چقدر می باشد؟

 

1

12

سیارات برجیسی را نام ببرید.

 

1

13

اگر فاصله ستاره ای  از زمین به اندازه ی نصف فاصله زمین تا خورشید باشد ، در شدت نور آن چه تغییری ایجاد می شود؟ چرا؟

 

1

14

مفاهيم زير را بطور مختصر شرح دهيد:

الف  -  منطقه البروج :

ب -  صورت فلكي :

1

15

فاصله دو نقطه ی A و B بر روی یک نقشه 5 سا نتی متر است . این دو نقطه بر روی زمین به اندازه 4000 متر از هم فاصله دارند واختلاف ارتفاع بین آنها 800 متر می باشد.

الف – میزان شیب متوسط بین این دو نقطه را بدست آورید . ب – این نقشه چه مقیاسی دارد؟

 

 

 

2

16

 الف – منحنی میزان را تعریف کنید .

 ب -  طرح همبری لایه هادر چين با زاويه ي ميل به صورت  ........  یا   .......  است.

1

17

در امتداد محور  xy نقشه ی مقابل نیمرخ رسم نمایید .

1

18

 نفتگير چيست و يك نفتگير چه ويژگي هايي دارد؟ 

 

1

19

هر یک از کانی های نام برده ی زیر چگونه حاصل می آیند؟( الف - سزيم    ب – مانيتيت    

ج– گرافيت د- بوکسیت)

 

 

1

20

 الف  - ميله سوخت چيست؟

ب –مشكلات ساختن نيروگاه هاي هسته اي در چه مواردي است (دو مورد ذكر شود)

موفق و پیروز باشید.

 

1


مطالب مشابه :


سوال جبرانی علوم زمین 2

به نام خدا. سازمان آموزش و پرورش استان قزوین اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر قزوین
جدول پیشنهادی جهت نقد و بررسی کتاب جدید زمین شناسی

به نام خدا. سازمان آموزش و پرورش استان قزوین. مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک قزوین
سوال امتحانی علوم زمین 2 وپاسخنامه

به نام خدا. اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر قزوین. دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی :شاهد نرگس
سوال های امتحانی دی 91 شاهد

آموزش و پرورش ناحیه 2 قزوین. سازمان آموزش وپرورش قزوین دبیرستان شاهد نرگس
نمونه سوال امتحانی کتاب زمین شناسی سوم تجربی

سازمان آموزش و پرورش ناحیه یک قزوین اداره آموزش و پرورش ناحیه (1)
نمونه سوال امتحانی علوم زمین 1 دی ماه سال1388

سازمان آموزش و پرورش ناحیه یک قزوین اداره آموزش و پرورش ناحیه
نمونه طرح درس سالانه

پیوندها دبير خانه كشوري راهبري درس رايانه گروه زبان انگلیسی ناحیه یک قزوین گروه فیزیک
مقاله ای در مورد اینترنت و خطرات ان

وبلاگ گروه ریاضی ناحیه 2 قزوین از یک کشاورز و پرورش دهنده آسیب زننده و آموزش آن به
جدول پیشنهادی جهت نقد و بررسی کتاب جدید زمین شناسی

به نام خدا. سازمان آموزش و پرورش استان قزوین. مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک قزوین
تشویق و تنبیه کودکان

آموزش ابتدایی ناحیه یک قزوین آموزش ابتدایی ناحیه یک آموزش و پرورش ناحیه2
برچسب :