پسر سیاه صابونی

 

 

11733509-b.jpg

عکس های جدید آماده به میدان صابونی در حال حاضر ۱۳ ماه سن دارد

 12818196-b.jpg

12818198-b.jpg

12818208-b.jpg

خروس صابونی پسر خروس سیاه صابونی 

یک میدان بسیار عالی در تهران زد

پسر خروس سرخ پوست آقا رضا ده تن را در تهران زد 

فروخته شد به تهران آقای محمد فالوده


مطالب مشابه :


فروش خروس لاری

خروس لاری - فروش خروس لاری - خروس لاری خروس لاری خروس لاری خروس لاری وبلاگ پرنده فروشی آقا
مرغ و جوجه های لیون

خروس لاری فروشی آماده میدان - مرغ و جوجه های لیون - فروش انواع خروس لاری : شامو - افغان - ترک
تخم مرغ نطفه دار

خروس لاری فروشی آماده میدان - تخم مرغ نطفه دار - فروش انواع خروس لاری : شامو - افغان - ترک - میل
پسر سیاه صابونی

خروس لاری فروشی آماده میدان - پسر سیاه صابونی - فروش انواع خروس لاری : شامو - افغان - ترک - میل
برچسب :