ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع کلیه دانشگاههای ایران

 ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع کلیه دانشگاههای ایران:

دانشگاه /گرایش

 صنایع

سیستمهای اقتصادی و اجتماعی

مدیریت سیستم و بهره وری

روزانه

شبانه

روزانه

شبانه

روزانه

شبانه

صنعتی شریف

14

0

12

0

14

20

تهران

7

3

7

3

0

0

تربیت مدرس

5

0

9

0

8

0

صنعتی امیرکبیر

8

8

8

4

8

4

خواجه نصیر الدین طوسی

۵

2

0

0

0

۰

علم وصنعت

14

3

6

3

6

3

امام حسین (ع)

0

0

30

0

0

0

صنعتی اصفهان

6

3

5

2

0

0

بوعلی سینا_همدان

0

0

6

4

0

0

سازمان مدیریت صنعتی

0

0

0

0

15

0

موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی

0

0

15

0

0

0

موسسه آموزش عالی خاتم

0

0

0

0

23

0

علوم وفنون مازندران (غیر انتفاعی)

15

0

15

0

0

0

یزد

0

0

0

0

8

8

کیش(غیرانتفاعی)

0

0

0

0

15

0

آزاد واحد علوم و تحقیقات

0

0

20

0

0

0

آزاد واحد تهران جنوب

21

0

0

0

0

0

آزاد واحد قزوین

0

0

0

0

22

0

آزاد واحد اراک

0

0

0

0

21

0

آزاد واحد نجف آباد

21

0

0

0

14

0

آزاد واحد زاهدان

0

0

0

0

18

0

مجموع

116

19

133

16

172

35

چند نکته مهم:

 در پایان باید بگوییم که بعضی ها براین اعتقادند که قبول شدن در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از کنکور کارشناسی نیز سخت تر می باشد .

در مورد درصدهای مورد نیاز برای قبولی در کارشناسی ارشد با توجه به سالهای مختلف و سطح سوالات و همچنین دانشگاه مورد نظر تفاوت دارد ولی می توان گفت امیدریاضی درصد مورد نیاز برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد حدود 60 درصد باشد.

در مورد اینکه چرا صحبتی از کتابهای تست به میان نیاوردیم :سالانه کتابهای جدیدی با عناوین مختلف در مورد تستهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع وارد بازار می شود که هرکدام مزایا معایب مخصوص خود را داردولی اگر کسی بتواند مفاهیم دروس را بخوبی یاد بگیرد هر کتابی با هر عنوانی که تستهای کنکور سالهای گذشته را دارا باشد می تواند مفید واقع شود.

 


مطالب مشابه :


ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع کلیه دانشگاههای ایران

ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع کلیه دانشگاههای ایران:
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

مهندسی صنایع - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های سراسری در
ظرفیت پذیرش رشته مدیریت صنعتی در کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع ظرفیت پذیرش رشته مدیریت صنعتی در کارشناسی ارشد دانشگاه محل تحصيل. ظرفیت
اخبار سایت

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سراسری و دانشگاه آزاد جزئی از ظرفیت دانشگاه
ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع کلیه دانشگاههای ایران:

آزمون کارشناسی ارشد مهندسی دانشگاه مورد نظر ارشد مهندسی صنایع
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد 88 رشته مهندسی صنایع

مهندسی صنایع ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد 88 رشته ارشد مهندسی برق دانشگاه آزاد
منابع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

منابع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه /گرایش صنایع. آزاد واحد علوم و
آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی

دانشجویان مهندسی صنایع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع شرکت در آزمون دانشگاه آزاد) درسی در طول کارشناسی ارشد:
برچسب :