دعوت از صاحبان مشاغل در نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی


دعوت از صاحبان مشاغل

در نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی

دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان همزمان با هفته پژوهش دومین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی را در 22 آذرماه برگزار می کند.

مدیر پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی در این خصوص گفت:  این نمایشگاه با هدف ارتقاء سطح علمي و تخصصي شاغلان در صنايع استان و با حضور شرکت های دانش بنیان، کارآفرینان و تولید کنندگان  برگزار می شود.حبیب جاوی در ادامه عنوان کرد: در پی کاربردی تر شدن این نمایشگاه، دانشگاه جامع علمی کاربردی از تمامی سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی که دارای فن آوری و ابداعات در زمینه شخصی هستند، دعوت به عمل می آورد تا دست آوردهای فنی و عملی  خود را جهت ارائه در نمایشگاه مذکور تا تاریخ 19/09/92 به واحد پژوهش  دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان ارسال کنند. جاوی افزود: این نمایشگاه به مدت 4 روز در محل نمایشگاه های بین المللی اهواز برپاست.

 


مطالب مشابه :


مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اهواز

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان اسلامی کارگران دانشگاه جامع علمی
مرکزآموزش علمی-کاربردی مجمع امور صنفی اهواز

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان کارگران مجوز از دانشگاه جامع علمی
مرکزآموزش علمی-کاربردی شرکت ملی حفاری ایران

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان کارگران را از دانشگاه جامع علمی
مرکزآموزش علمی کاربردی حج و زیارت خوزستان

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان کارگران تابع دانشگاه جامع علمی کاربردی
اهواز میزبان نمایشگاه کارآفرینی است

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان اسلامی کارگران دانشگاه جامع علمی کاربردی در
در جلسه کارشناسان پژوهش مطرح شد

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان فناوری دانشگاه جامع علمی اسلامی کارگران
تاکيد بر استمرار نمايشگاه اشتغال دانشگاه جامع علمي کاربردي خوزستان

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان دانشگاه جامع علمی-کاربردی اسلامی کارگران
برگزاری دومین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی در خوزستان

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان اسلامی کارگران دانشگاه جامع علمی کابردی
دعوت از صاحبان مشاغل در نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان کارگران دانشگاه جامع علمی کاربردی
اولین جلسه هماهنگی نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه و کار آفرینی دانشگاه

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان کارگران دانشگاه جامع علمی کاربردی
برچسب :