تغییرات فصول کتابها بر اساس رفرانس های جدید

    تغییرات فصول کتابها بر اساس رفرانس های جدید   

 فصول زیر بر اساس رفرانس جدید حذف می گردد:

     جراحی    

 جراحی 1: فصل 9 (انکولوژی) صفحه 113 و 114

 جراحی 3: فصل 33 (جراحی دست) و فصل 34 (جراحی پلاستیک) صفحه 153 تا 163

    پوست   

 فصل 1 (ساختمان و کارکرد پوست) صفحه 15 تا 21

 فصل 25 (سل پوستی)، فصل 26 (لیشمانیاز) و فصل 27 (بیماری هانسن) صفحه 130 تا 151

     ارولوژی   

 فصل 14 (تومورهای آلت تناسلی)  صفحه 133 تا 135

 فصل 15 (نوروبلاستوم و تومور ویلمز) صفحه 136 تا 140

 فصل 17 (بیماری های آدرنال) صفحه 150 تا 152

    زنان   

 فصل 14 صفحه 76

 فصل 15 (تنها درد مزمن لگنی خوانده شود)

 فصل 16 صفحه 80 تا 83

 فصل 17 صفحه 84 تا 91

     روماتولوژی   

 فصل 13 (سندرم شوگرن) صفحه 228 و 229

 فصل 17 (فیبرومیالژی) صفحه 267

    خون   

  فصل 1 (سیتوکین ها و اپروچ به آنمی) صفحه 11 تا 18

 فصل 4 (آنمی مگالوبلاستیک) صفحه 62 تا 65

 فصل 7 (فقظ CML مطالعه شود) صفحه 102 تا 104

 فصل 9 (لنفوم) صفحه 119 تا 125

     کلیه   

 فصل 1 (آناتومی و فیزیولوژی) صفحه 11 تا 19

 فصل 10 (عفونت های ادراری) صفحه 198 تا 214

     گوارش   

 فصل 6 (کاهش وزن) صفحه 76 و 77

 فصل 7 (فقط از سندرم زولینجر الیسون تا آخر فصل حذف شده است) صفحه 97 تا 100

 فصل 16 (همگی بجز Fulminant hepatic failure حذف شده است) صفحه 212 تا 216

     غدد   

 فصل 7 (هیپوگلیسمی) صفحه 239 تا 241

 فصل 8 (انورکسی نروزا و بولیمی حذف شده است ولی چاقی خوانده شود) صفحه 248 و 249

 فصل 9 (بیماری ویلسون، هموکروماتوز و پورفیری) صفحه 250 تا 255

     قلب   

 فصل 2 (اپروچ به بیمار قلبی) صفحه 52 تا 54

 فصل 3 (روش های تشخیصی در بیماری قلبی) صفحه 55 تا 70

 فصل 7 (بیماری های دریچه ای قلب) صفحه 138 تا 165

 فصل 11 و 12 (آریتمی ها) صفحه 248 تا 289 (آریتمی ها از مبحث هاریسون حذف شده و از مبحث سیسل انتخاب شده که در مکمل داخلی به شما ارائه می شود)

 فصل 15 (سایر بیماری های قلب) صفحه 334 و 335

 فصل 16 (بیماری های عروقی) صفحه 337 تا 344

     ریه   

 فصل 2 (تصویربرداری) صفحه 18 تا 20

 فصل 3 (ارزیابی ساختمان و عملکرد ریه) صفحه 34 تا 41

 فصل 4 (بیماری های انترستیشیل ریه) صفحه 45 تا 56

 فصل 5 (برونشکتازی و فیبروز کیستیک) صفحه 69 تا 72

 فصل 6 (اختلالات کنترل تنفس) صفحه 82 و 83

     فارماکولوژی   

 فصل 1، فصل 3، فصل 4، فصل 5 و 6 (از بخش اول فقط فصول 2 و 7 اعلام شده ولی به نظر بنده بهتر است تمام آنها خوانده شود)

 فصل 14 (داروهای موثر بر گیرنده سروتونین)، فصل 15 (ترکیبات ارگو) و فصل 16 (داروهای موثر بر پپتیدهای Vasoactive) صفحه 93 تا صفحه 109

 فصل 24 (MS) صفحه 188 تا 198

 فصل 26 (سرفه) صفحه 211 تا 219

 فصل 27 (رینیت آلرژیک) صفحه 220 تا 224

 فصل 35 (هورمون های هیپوفیزی) صفحه 264 تا 276

 فصل 39 (پیشگیری از بارداری) صفحه 308 تا 319

 فصل 43 (آنمی ها و فاکتورهای رشد هماتوپویتیک) صفحه 358 تا 373

 فصل 50 (داروهای بیهوشی) صفحه 406 تا 412

 بخش دوازدهم (داروهای چشم پزشکی) صفحه 423 تا 450

 فصل 74 (داروهای ضد کرم) و فصل 75 (گال و شپش) و فصل 76 (مواد ضد عفونی کننده و آنتی سپتیک) و بخش پانزدهم (ایمونوفارماکولوژی و شیمی درمانی سرطان) و بخش شانزدهم (الکل ها، فلزات سنگین و سایر داروها)   صفحه 616 تا آخر کتاب

  برخی داروها در سال 2012 و 2013 توسط FDA مورد تایید قرار گرفته اند و هنوز در کتاب های هاریسون و کاتزونگ نیامده اند، بنابراین جهت آزمون خواندن آنها ضرورت ندارد. این داروها عبارتند از:

 Levomilnacipran , Milnacipran صفحه 135

 Dapoxetin 145

 Iloperidone، Asenapine ، Paliperidone و Lurasidone در صفحه 157

 داروهای جدید صرع صفحه 186

 Levosalbutamal صفحه 211

 Roflumilast و Aclidinium صفحه 212

 Bismuth subgaleate صفحه 234

 Itopride و Mosapride و Prucalopride صفحه 237

 Emetrol صفحه 247

 Mebeverine و Pinaverium صفحه 249

 Linaclotide صفحه 254

 Canagliflozin و Dapagliflozin صفحه 299

 Enzalutamide صفحه 304

 Abiraterone صفحه 306

 انواع روغن ماهی، lovaza و Vascepa صفحه 351 تا 353

 Lomitapide و Mipomerson صفحه 356

 Ticagrelor صفحه 386

 Rasburicase و Pegloticase صفحه 393

 Tofacitinb صفحه 397

 Ceftaroline صفحه 492

 Ceftobiprole صفحه 493

 Xerese صفحه 574

  در مورد داروهای ضد ایدز تنها گروه بندی آنها را به خاطر بسپارید.

  جهت آزمون دستیاری به خاطر سپردن اسامی تجاری داروها ضرورتی ندارد.

  حفظ کردن تمام داروهای یک گروه دارویی مانند تمام داروهای مهارکننده ACE ضرورتی ندارد.

  کتابهای رادیولوژی، اعصاب ، پاتولوژی ، ارتوپدی و عفونی تغییر کرده است. 

      برای دروس داخلی  مکمل ارائه می شود.     

 

 


مطالب مشابه :


برنامه درسی مرور ۵۳ روزه دکتر کرمی

برنامه درسی مرور ۵۳ روزه دکتر مجتبی کرمی. اهداف برنامه‌ مرور 53 روزه از نظر علمي ثابت شده
برنامه 27 روزه و 21 روزه دکتر کرمی به همراه تذکرات مهم در مورد این برنامه ها

برنامه 27 روزه و 21 روزه دکتر کرمی به مرجع تخصصی آزمون دستیاری و دکتر مجتبی کرمی
روش استفاده از کتاب عفونی ئ مکمل داخلی

دکتر مجتبی کرمی --- Mojtaba Karami جهت آمادگی برای آزمون دستیاری تنها فصول زیر خوانده شود:
توصیه های دکتر مجتبی کرمی در رابطه با روز آزمون

دستیـاری ، پزشکی و پیش کارورزی - توصیه های دکتر مجتبی کرمی در رابطه با روز آزمون - مرجع
نکات مهم درس عفونی و فارماکولو}ی

جهت آزمون دستیاری به خاطر سپردن اسامی تجاری داروها ضرورتی ندارد. دکتر مجتبی کرمی
تغییرات فصول کتابها بر اساس رفرانس های جدید

دکتر مجتبی کرمی --- Mojtaba Karami. جهت آزمون دستیاری به خاطر سپردن اسامی تجاری داروها ضرورتی ندارد.
کله سیستیت

پزشکی.دستیاری و پیش (دکتر مجتبی کرمی) [ دکتر سید شاپور حسینی ]
لیست پزشکان متخصص کرمانشاه-روانپزشکی

نتایج اولیه آزمون دستیاری اعلام (دکتر مجتبی کرمی) دکتر حبیب اله
برچسب :