ترجمه آماده مقاله تخصصی با عنوان :Synthesis of Hollow Inorganic Nanospheres

مقالات تخصصصی زیر آماده ارائه به دانشجویان عزیز بویژه دانشجویان رشته کارشناسی ارشد فیزیک و شیمی و تکنولوژی نانو و مواد و مکانیک می باشد     Synthesis of Hollow Inorganic Nanospheres

Templated by Polymeric Micelles with

Core-Shell-Corona Architecture

Chapter1

1.1 Hollow nanoparticles: Preparation and Applications

1.1.1 Preparation of hollow spheres

1.1.2 The applications of hollow nanoparticles

1.2 Synthesis of hollow nanoparticles by Colloidal templates

1.2.1 Hard template

1.2.2 Soft template

1.2.3 Some organic templates

1.2.3.1 Polystyrene as template

1.2.3.2 Micelles, vesicles, and cylinders

1.2.3.3 Bimolecules as templates

1.3 Block copolymer micelles

1.3.1 Diblock copolymer micelles

1.3.2 T riblock copolymer micelles as templates

1.4 Synthesis of hollow silica nanospheres using polymeric micelle templates

Chapter2

Controlled Synthesis of Hollow Silica Nanospheres

Templated by Micelles of poly(styrene-b-2-

vinylpyridine-b-ethylene oxide)

2.1 Introduction

2.2 Experimental

2.2.1 Preparation of polymeric micelle

2.2.2 Preparation of Hollow Silica Nanospheres

2.2.3 Characterization

2.3 Results and Discussion

2.3 Conclusions

 و سرفصل های فارسی زیر:

فصل اول

مقدمه

۱.۱ذرات نانو توخالی:  آماده سازی و کاربرد

1.1.1  آماده سازی کره های تو خالی

2.1.1 کاربردهای ذرات نانو توخالی

1.۲     سنتز ذرات نانو توخالی با استفاده از قالب های کلوئیدی

1.۲.1    قالب های سخت

2.2.1 قالب های نرم

3.2.1  چند قالب آلی

1.3.2.1 پلی استرین بعنوان قالب

2.3.2.1 میسل (Micelle) ها، کیسه های کوچک، سیلندرها

3.3.2.1 مولکول های زیستی بعنوان قالب

3.1  بلوک میسل های (Micelle) کوپلیمری

1.3.1 میسل های (Micelle) کوپلیمری دو بلوکی

2.3.1 میسل های (Micelle) کوپلیمری سه بلوکی بعنوان قالب

4.1  سنتز کره های نانو توخالی با استفاده از قالب های میسل (Micelle) پلیمری

فصل دوم

سنتزهای کنترل شده از کره های نانو سایز سلیکای توخالی که توسط میسل (Micelle) پلی (استایرن- 2b- وینی پریداین – اکسید اتیلن) قالب گیری شده

1.2 مقدمه

2.2 آزمایشی (تجربی)

1.2.2  تهیه ی میسل (Micelle) پلیمری

2.2.2 آماده سازی نانو کره های سیلیکای توخالی

3.2.2 خواص و ویژگی ها

3.2  نتایج و بحث

3.2 نتیجه

لطفا در صورت تمایل با شماره تلفن 09017614595  تماس حاصل فرمائید. قیمت ترجمه این مقاله ۳۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. خواهشمند است درخواست تخفیف نفرمائید و در نظر داشته باشید که حق الترجمه این مقاله به همراه تایپ تقریبا دو برابر این مبلغ می باشد.

با تشکر


مطالب مشابه :


دارو رسانی به سرطان بر مبنای علم نانو-بیوتکنولوژی

1-5-2- میسل های پلیمری تعداد بسیار زیادی از پلیمرهایی که توسط Food and Drug Administration) FDA)
درمان سرطان با کمک نانوذرات ممکن تر می شود! ‏(1391/12/07)

مذاب های پلیمری; محصولات بچه های مهندسی پلیمر ورودی 90
پلیمر

بنابراین ، سرعت انتشاربه تعداد میسل های موجود زیر به فراورده های پلیمری و نقش آنها
ترجمه آماده مقاله تخصصی با عنوان :Synthesis of Hollow Inorganic Nanospheres

2.3.1 میسل های (Micelle) 4.1 سنتز کره های نانو توخالی با استفاده از قالب های میسل (Micelle) پلیمری.
میسل ها و کاربرد آنها

Polymer Engineering - میسل ها و کاربرد آنها - وبلاگ دانشجويان مهندسی پليمر دانشگاه پيام نور مركز رشت
نانوذرات – چشم اندازها و نگرانی ها

قرار گرفته اند، زمانی که تبدیل به ذرات نانو سایز می شوند، ویژگی های میسل های پلیمری
پلیمر

نواحی متبلور ابتدا به وسیلة یک الگوی میسل نواری توضیح فرآورده های پلیمری با خواص بین
نانو ذرات مغناطیسی: سنتز،حفاظت ،کاربرد پذیری و کاربرد (مهندس م. شرفی)

، کاربرد پذیری و استفاده از نانو ذرات مغناطیسی و همچنین ویژگی های میسل (محلول پلیمری
نانوراکتورها (2)

مواد پلیمری آلی به عنوان مینی امولسیون‌ها، میسل‌ها، اندامک‌های سلولی، پلیمرزوم
نانو تکنولوژی

جایگزینی مواد ساختاری فولاد- آلومینیوم و بتن با مواد کامپوزیت پلیمری گونه‌های میسل ها
برچسب :