شیوه نامه اجرایی ورود خودرو در منطقه آزاد ارس

شیوه نامه اجرایی ورود خودرو در منطقه آزاد ارس

فصل اول – تعاریف

ماده 1-
در این آئین نامه واژه های زیر بجای عبارات مشروح مربوط بکار می روند:

1-1 سازمان : سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس.

1-2 منطقه : منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس

1-3 محدوده تردد خودرو : محدوده ای است که با توجه به مصوبات هیات دولت و هماهنگی با نیروی انتظامی تعیین می گردد.

1-4 خودرو های خارجی : خودرو هایی که در خارج از کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تولید می شود.

1-5 گمرک منطقه : واحدی از زیر مجموعه گمرک جمهوری اسلامی ایران است که مجری مقررات صادرات و واردات کشور می باشد.

1-6 گمرک سازمان : واحدی از زیر مجموعه سازمان می باشد که کنترل و نظارت بر ورود و صدور کالا از منطقه به سایر کشور ها و دیگر مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی را عهده دار می باشد.

1-7 عوارض ورود : وجوهی است که بر اساس دستور العمل اخذ عوارض سازمان در قبال واردات وسایط نقلیه موتوری زمینی متناسب با نوع وسیله نقلیه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی دریافت میگردد.

1-8 فعالان اقتصادی : به اشخاصی اطلاق می گردد که در منطقه فعالیت داشته و از سازمان مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری اخذ نموده باشند.

1-9 ساکنین منطقه : به اشخاصی اطلاق می شود که به موجب اسناد مثبته در منطقه سکونت داشته باشند.

فصل دوم – شرایط ورود خودرو

ماده 2 –
ورود، شماره گذاری و بهره برداری از وسایط نقلیه موتوری بر اساس مقررات مناطق آزاد

تجاری – صنعتی در محدوده قانونی منطقه و به فاصله یا شعاع تعیین شده در مصوبات هیات وزیران (*) کیلومتر بر اساس این شیوه نامه وتصویب نامه شماره 24115/ت94ک مورخ 22/8/1373 هیات وزیران خواهد بود.

ماده 3 –
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی برای واردات خودرو باید ضمن تکمیل فرم درخواست ورود خودرو ، از سازمان مجوز ورود دریافت نمایند. در مجوز صادره ضوابط سازمان برای ورود خودرو و اسناد مورد نیاز قید خواهد شد.

1-3- اعتبار مجوز ورود خودرو حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور می باشد.

2-3- در مجوز صادره عدم تعهد سازمان در قبال تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو ذکر خواهد شد.

ماده 4 –
نمایندگی های مجاز شرکت های خودرو ساز خارجی که از سازمان مجوز فعالیت اخذ نموده اند با رعایت ضوابط مربوط می توانند مبادرت به ورود خودرو نمایند.

1-4-شرکت های نمایندگی مجاز فعال در منطقه، مکلف به ایجاد نمایشگاه و تعمیرگاه به منظور ارائه خدمات پس از فروش بر اساس ضوابط سازمان می باشند.

ماده 5 –
ورود یک دستگاه خودرو سواری توسط فعالان اقتصادی دارای مجوز از منطقه و ساکنین منطقه جهت استفاده شخصی در هر پنج سال یکبار بلامانع می باشد.

1-5- کارکنان شاغل درمنطقه با داشتن حداقل دو سال سابقه کار در منطقه مشمول ماده فوق خواهند بود.


2-5- تعداد خودروهایی که توسط واحدهای خدمات عمومی شامل شرکت های حمل و نقل عمومی از قبیل اتوبوسرانی، تاکسیرانی و ... می تواند وارد شود، توسط سازمان تعیین و ابلاغ می شود.

3-5- نهاد ها و دستگاههای اجرایی دولتی که تمایل به استفاده از تسهیلات واردات خودرو جهت استفاده سازمانی دارند ضمن اخذ مجوز از سازمان می توانند راساً اقدام به واردات خودرو نموده یا از نمایندگی های مجاز خریداری نمایند.

ماده 6-
رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و ضوابط زیست محیطی(که توسط سازمان اعلام خواهد شد) برای شماره گذاری و تردد الزامی است.

(*) برابر تصویب نامه شماره ات 46487 هـ تاریخ 25/10/90 هیئت وزیران تردد خودرو های به شماره منطقه آزاد ارس برای اشخاص حقیقی و حقوقی مستقر در محدوده منطقه تا مرکز استان آذربایجان شرقی مجاز می باشد.

ماده 7-
ورود خودروهای سبک حداکثر تا 2 سال بعد از سال تولید مجاز می باشد.

ماده 8-
ورود خودروهای نیمه سنگین و سنگین حداکثر تا 10 سال بعد از سال تولید مجاز می باشد.

ماده 9-
ورود ماشین آلات راهسازی و ساختمانی و کشاورزی، وسایل نقلیه امدادی اعم از انتظامی، آتش نشانی، آمبولانس، بهداشتی و درمانی، تعمیرات اضطراری، برق، گاز و آب و نیز موتورسیکلت صرف نظر از سال ساخت با تائید کاردان فنی راهنمایی و رانندگی منطقه مجاز می باشد.

ماده 10-
ورود خودرو های تصادفی ممنوع است.

فصل سوم – اخذ عوارض

ماده11-
وارد کننده موظف است اظهارنامه حاوی مشخصات خودرو را به همراه اسناد مربوطه به گمرک سازمان تسلیم نماید.

ماده 12-
گمرک سازمان پس از رسیدگی به اظهار نامه و اسناد مربوط، عوارض ورود را که معادل پنج تا چهل و پنج درصد ارزش سیف کالا می باشد(به استناد بند 3-8 تصویب نامه شماره 65648/ت119ک مورخ 1/12/1373 و اصلاحات بعدی آن) و توسط هیات مدیره سازمان، تعیین و ابلاغ خواهد شد، وصول می نماید.

تبصره- به عوارض ورود خودروهای فاقد نمایندگی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وارد می شود، معادل 5 درصد اضافه می شود.

1-12- به خودروهایی که اسناد و مدارک آنها حاکی از واردات از کشور مبداء می باشد تا بیست درصد(20%) عوارض متعلق تخفیف داده می شود.

2-12- به خودروهایی که دارای نمایندگی و خدمات بعد از فروش در منطقه باشد معادل ده درصد(10%) عوارض متعلق تخفیف داده می شود.

ماده 13-
فهرست عوارض (ورود، شماره گذاری و سالیانه) برای هر سال توسط هیات مدیره سازمان با رعایت ضوابط مربوط تعیین و جزء لاینفک این شیوه نامه خواهد بود.


فصل چهارم – شماره گذاری

ماده 14-
وارد کننده موظف است پس از پرداخت عوارض و اخذ گواهی از گمرک سازمان، به همراه خودرو و اسناد مربوط به واحد راهنمایی و رانندگی مستقر در منطقه جهت شماره گذاری مراجعه نمایند. واحد مزبور پس از بررسی اسناد و مدارک یادشده و احراز شرایط قانونی، بر اساس آئین نامه شماره 27115/ت94ک مورخ 22/8/1373نسبت به تعیین شماره پلاک و نصب آن و صدورکارت شناسایی خودرو اقدام خواهد نمود.

ماده15-
تعیین مشخصات پلاک های مورد استفاده در منطقه اعم از نوع، رنگ و ابعاد آن بر اساس مفاد ماده 10آئین نامه راهنمایی و رانندگی خواهد بود.

ماده 16-
واحد راهنمایی و رانندگی مستقر در منطقه پس از نصب پلاک و صدور کارت شناسایی برای خودرو مراتب را به گمرک سازمان اعلام می نماید.

ماده 17-
گمرک سازمان ضمن صدور اجازه تردد در محدوده قانونی تعیین شده، نسبت به ثبت شماره پلاک و دیگرمشخصات در سوابق اقدام خواهد نمود.

1-17-گمرک سازمان شماره پلاک و مشخصات هرخودرو را بر اساس آمار ورود خودروها، به گمرک منطقه اعلام خواهد نمود.


فصل پنجم-چگونگی نظارت بر تردد خودرو ها و اقدامات بعدی

ماده 18-
گمرک سازمان در مناطق متصل به سرزمین اصلی تضمین لازم را طی تعهدنامه رسمی از صاحبان خودرو اخذ می نماید تا در صورت تخلف از ضوابط مربوط و خروج غیر مجاز از محدوده قانونی برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت اقدامات قانونی را به عمل آورد.

1-18-صاحبان خودروهای فوق موظفند هر6ماه یکبار، ضمن مراجعه به گمرک سازمان به همراه خودروی خود گواهی لازم را اخذ نمایند.

2-18-صاحب خودرو موظف است طی تعهدنامه رسمی این اختیار را به سازمان بدهد که در صورت تخلف از مقررات مربوطه نسبت به ضبط مبالغ تودیعی و ممانعت از تردد خورو طی مواعد یادشده اقدام نماید.

ماده 19-
سازمان نسبت به نصب دستگاه GPSبر روی خودرو، به منظور آگاهی از وضعیت تردد خودرو در محدوده مورد نظر و اعمال نظارت، اقدام و از صاحبان خودرو تعهد لازم مبنی بر توجه به حدود محدوده قانونی و حفظ و نگهداری دستگاه مزبور اخذ می نماید.

1-19- با توجه به ممنوعیت خروج خودرو از محدوده منطقه، چنانچه خودرو از محدوده منطقه مورد نظر به صورت غیر مجاز خارج گردد، حسب قرارداد فیمابین سازمان منطقه و دارنده خودرو بر اساس ضوابط مربوط تصمیمات مقتضی اتخاذ و اعمال خواهد شد.

ماده 20-
هرگونه فروش یا واگذاری خودرو منوط به اخذ موافقت گمرک سازمان و راهنمایی و رانندگی منطقه می باشد. بدیهی است نقل و انتقال پلاک و خودرو می بایست در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.

ماده 21-
چنانچه خودرو در اثر سانحه یا استهلاک قابل استفاده نباشد، صاحب آن مکلف است مراتب را به گمرک سازمان و راهنمایی و رانندگی منطقه اعلام نماید. واحد های مزبور ضمن بررسی سوابق و در صورت انطباق کامل مشخصات خودرو با اسناد و مدارک مربوط، اقدامات قانونی لازم را معمول نموده و مراتب را صورت مجلس می نماید، یک نسخه از صورت مجلس مذکور به صاحب خودرو تسلیم و نسخه دیگر جهت ضبط در سابقه به گمرک منطقه ارسال می گردد.

ماده 22-
برای خروج از محدوده قانونی منطقه و ورود به سرزمین اصلی، در اجرای مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی، صاحبان خودرو موظفند به گمرک منطقه مراجعه و مجوز لازم را اخذ و سپس مبادرت به خروج از محدوده مورد نظر نمایند. در صورت تخلف از مقررات جاری، صاحبان خودرو طبق موازین قانونی پاسخ گو بوده و سازمان هیچ مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

ماده 23-
این آئین نامه در 5فصل و 23ماده و 21 بند در تاریخ 3/5/1391به تصویب هیات مدیره سازمان رسیده است و پس از تایید دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، لازم الاجرا می باشد.

نکـات قـابل تـوجـه در زمـان خـرید خـودرو :

• تمامی خودروها می بایستی دارای استاندارد جهانی یورو باشند.

• خودرو بایستی دارای گارانتی بین المللی باشد.

• تمامی خودرو ها بایستی دارای خدمات پس از فروش باشد.

• تمامی خودرو ها بایستی دارای خدمات پشتیبانی و تامین قطعات منطبق بر شماره شاسی خودروی فروخته شده باشد.

• شرکت وارد کننده میبایستی دارای تعمیرگاه مجاز و امداد خودرو باشد.

• کلیه تجهیزات مربوط به تعمیرات (دیاگهای خودروهای وارداتی) میبایستی در تعمیرگاه مجاز شرکت وارد کننده موجود باشد.

• شرکت وارد کننده میبایستی تمامی مراحل مربوط به ترخیص، فروش،شماره گذاری، بیمه، تهیه و نصب جی پی اس استاندارد و تهیه

• کارت تردد را انجام و خودرو را پس از اتمام مراحل قانونی تحویل خریدار نماید.

• شرکت وارد کننده می بایستی دارای کادر مجرب جهت اطلاع رسانی و پاسخ گویی صحیح باشد.

• شرکت وارد کننده موظف است پس از گرفتن سفارش از مشتری مربوطه طی 24 ساعت شماره شاسی خودروی خریداری شده را اعلام نماید.

• شرکت وارد کننده میبایستی از مبدا وارداتی خودرو دارای دفتر نمایندگی یا از شرکت معتبر نمایندگی داشته باشد.

• تحویل خودروی سفارشی در مدت ده روز کاری انجام خواهد گرفت.

• کلیه مقررات و ضوابط مربوط به سازمان منطقه آزاد ارس در خصوص خودروی خریداری شده میبایستی رعایت گردد.مطالب مشابه :


شرایط خرید و واردات خودرو های ارس

خودروهای منطقه ازاد ارس محدوده منطقه، چنانچه خودرو از خودرو ارس, شرایط خرید,
خودرو های منطقه آزاد ارس

خودرو های منطقه آزاد ارس موجود و شرایط خرید می از مطالب با ذکر منبع آزاد
شیوه نامه اجرایی ورود خودرو در منطقه ی آزاد ارس

شیوه نامه اجرایی ورود خودرو در منطقه ی آزاد ارس. خودرو از محدوده منطقه خـرید خـودرو :
شیوه نامه اجرایی ورود خودرو در منطقه آزاد ارس

شیوه نامه اجرایی ورود خودرو در منطقه آزاد ارس خودرو از محدوده منطقه خـرید خـودرو :
شيوه نامه اجرائی ورود , اخذ عوارض وتردد خودرو ساخت خارج از كشور در منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارس

اخذ عوارض وتردد خودرو ساخت خارج از كشور در منطقه آزاد از شرایط خودرو ساخت خارج از
شیوه نامه اجرایی ورود، اخذ عوارض و تردد خودرو در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس

جامع ترین اخبار منطقه آزاد ارس خودرو از محدوده منطقه آزاد ارس, خرید خودرو,
منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس کمينه

منطقه آزاد ارس در منطقه آزاد ارس شامل 9700 هکتار از اراضی و شرایط خاص
نجفي خبر داد:حضور خودروساز جديد در 260 هكتار از زمين هاي ارس

در این شرایط از صادرات منطقه آزاد ارس به قطعات خودرو در منطقه آزاد ارس شده
برچسب :