سوالات درس اول و دوم علوم تجربی ( زنگ علوم )

سوالات درس اول علوم تجربی  ( زنگ علوم ) 

 

1 . مشاهده چیست ؟ ج : استفاده از اندام های حسی مختلف

 

2 . چه آزمایشی خوب است ؟ ج : آزمایشی که بتوان آن را با وسایل ساده انجام دادو قابل تکرار باشد .

3. مشاهده چه فرقی با دیدن دارد ؟ مشاهده فقط از راه چشم نیست و با دقت همراه است .

4 . فرضیه سازی چیست ؟ ج : پاسخ های احتمالی برای یک مسئله یا آزمایش

5 . تخمین زدن یعنی چه ؟ ج : به حدس نزدیک به واقعیت تخمین می گویند .

6 . چگونه بادکنک را به دیوار بچسبانیم که دیوار آسیب نبیند ؟ ج : بادکنک را به موی سر یا پارچه ی پشمی مالش دهیم و به دیوار نزدیک کنیم ؛ بادکنک به دیوار خواهد چسبید .

7 . چرا بادکنک با مالش دادن به موی سر یا پارچه پشمی ، به دیوار می چسبد ؟ ج : چون خاصیت جدیدی در آن ایجاد می شود که باعث ایجاد نیروی ربایش می شود .

8 . چرا دو بادکنک روی دیوار کنار هم نمی چسبند ؟ ج : چون ممکن است خاصیت دو بادکنک شبیه هم باشد و وقتی نزدیک هم باشند بر هم نیروی دافعه وارد کنند یا این که موی سر تمیز و خشک نباشد .

9 . نظریه چیست ؟ ج : فرضیه ای که با انجام آزمایش درستیش ثابت شود نظریه نامیده می شود .

 

سوالات متن درس دوم علوم تجربی ششم دبستان

 1چهار روش ثبت و نگهداری اطلاعات توسط گذشتگان و نیاکانمان را بنویسید

 روی دیوار غار-روی چوب روی چرم-روی سنگ

 2-مزایای ثبت و ذخیره ی اطلاعات روی سنگ و چوب و دیوار غارها را بنویسید

 این اطلاعات برای مدت زیادی باقی می مانند وبر اثر عوامل طبیعی دیر تر از بین می روند

 3-ثبت و ذخیره ی اطلاعات بر روی سنگ و چوب و دیوارغارهاچه معایبی دارد؟

نوشتن بر روی این مواد کار دشواری است.حمل و نقل این مواد سخت است.برای همه ی افراد قابل دسترس نیست.با توجه به افزایش جمعیت ثبت همه ی اطلاعات مقدور نیست

 4-چرا انسان به فکر روش های جدید برای ثبت و ذخیره ی اطلاعات افتاد؟

 چون جمعیت کره ی زمین افزایش یافت و اطلاعات علمی و آثارفرهنگی و اجتماعی زیاد شد و روش های قدیمی برای ثبت و ذخیره ی اطلاعات کافی نبود

 5-مواد طبیعی را تعریف کنید.موادی مانند سنگ و چوب و چرم که در طبیعت یافت شوند و انسان ها بدون اینکه تغییر زیادی در آنها ایجاد کنند قابل استفاده باشندمواد طبیعی نامیده می شوند.

 6-بیشتر مواد و وسایلی که امروزه از آنها استفاده می کنیم طبیعی اند یا مصنوعی؟ مصنوعی

 7- به چه موادی مواد مصنوعی می گویند؟

 بیشتر مواد و وسایلی که امروزه ما از آنها استفاده می کنیم و به طور طبیعی یافت نمی شوند بلکه آنها را از مواد موجود در طبیعت می گیرند  به این مواد مواد مصنوعی می گویند

 8-چهار ماده ی مصنوعی را نام ببرید

داروهای شیمیایی-لاستیک-پارچه-کاغذ ومدادو...

 9-کاربردهای مختلف کاغذ در زندگی روزمره را بنویسید

 پول(اسکناس)-کتاب و دفتر-در عکاسی-در بسته بندی مواد-روزنامه  وانواع فیش های بانکی و...

 10-مسلمانان در چه تاریخی و در کجا به دانش ساخت کاغذ دست یافتند؟

 700سال پس از میلاد مسیح  در سمرقند

 11-ماده ی اصلی و خام مورد نیاز برای ساخت کاغذ چیست؟ چوب

 12- به غیر از چوب از چه مواد دیگری می توان کاغذ تهیه کرد؟  نیشکر پنبه  و...

 13-کدامیک از اجزای تشکیل دهنده ی درخت برای تهیه کاغذ مناسب است؟

 ساقه و تنه ی محکم و شاخه های چوبی رختان تنومند

 14-مراحل مختلف تبدیل چوب به کاغذ را با ذکر نوع تغییر نام ببرید

 بریدن درخت(فیزیکی) جداکردن پوست(فیزیکی) چیپس کردن چوب(فیزیکی) خمیر کردن و افزودن مواد شیمیایی(شیمیایی) خشک کردن خمیر و تبدیل به کاغذ(فیزیکی)

 15- در صنعت کاغذ سازی چگونه رنگ زرد چوب را از بین می برند؟ با افزودن مواد شیمیایی رنگ بر مانند کلر یا آب اکسیژنه

 16-دو نمونه از نکات ایمنی که هنگام استفاده از آب اکسیژنه باید رعایت کرد را بنویسید

 از تماس آب اکسیژنه با پوست بپرهیزیم-آب اکسیژنه را در جای تاریک قرار دهیم

 17-نام 3 ماده ی سفید کننده و رنگ بر را بنویسید

 آب اکسیژنه- کلر- آب ژاول

 18-برای تهیه ی کاغذ با ویژگی های مختلف چه باید کرد؟

 مواد شیمیایی مختلف به کاغذ بیافزاییم

 19-مراحل مختلف بازیافت کاغذ را نام ببرید

 جمع آوری-بسته بندی و پرس خرد کردن-خمیر کردن

 20-مهم ترین فایده ی بازیافت کاغذ چیست؟

 حفظ منابع طبیعی مانند جنگلٰ آب و ...

 21-برای جلوگیری یا کاهش اثرات قطع بی رویه ی درختان و تخریب جنگل چه راههایی پیشنهاد می کنید؟

 کاشتن درخت-صرفه جویی در مصرف کاغذ و خود داری از اسراف-استفاده از روشهای جایگزین مانند عابر بانکها به جای پول و چک .رایانه و...

 دانلود سوالات درس 1-2

دانلود نکات فصل 1-2


مطالب مشابه :


دانلود+دو نمونه طرح درس علوم ششم دبستان

دانلود+دو نمونه طرح درس علوم ششم تجربه های یک چک ليست و نمونه سوالات پايه دوم
سوالات علوم تجربی ششم/ درس ورزش و نیرو

سوالات علوم تجربی ششم فشار در دو سوی بال و ایجاد یک نمونه سوالات ریاضی ششم
آزمون علوم ششم

آزمون علوم ششم - بانک سوالات آزمون ها و نمونه سوالات 23-هنگام افتادن یک جسم از ارتفاع
نمونه سوالات علوم

نمونه سوالات علوم پایه های مورد علاقه کودکان جستجو کن و یک مورد را اینجا درس ششم
سوالات فصل به فصل علوم تجربی هفتم(متوسطه یک)

نمونه سوالات پایه ششم-هفتم-هشتم نمونه سوالات درس های یک و دو و
سوالات درس اول و دوم علوم تجربی ( زنگ علوم )

پایه ششم - سوالات درس اول و دوم سوالات متن درس دوم علوم 16-دو نمونه از نکات ایمنی
نمونه سوالات علوم ششم درس 1تا5

نمونه سوالات علوم ششم درس حال یک قطعه چوب و یک قطعه چه شباهتی بین این دو و لایه
سوالات درس ورزش و نیرو2

سوالات درس هفت علوم ششم اختلاف فشار در دو سوی بال و ایجاد یک نیروی نمونه سوال, عکس, علوم.
برچسب :