بازدیدازمدارس منطقه بلداجی

اعضای گروه های آموزشی دوره ابتدایی استان در تاریخ ۱۹/۱۱/8۸  از تعدادی  مدارس ابتدایی تحت پوشش اداره آموزش وپرورش منطقه بلداجی بازدیدنموده که ضمن استفاده از تجربیات خوب همکاران در خصوص روش های یاددهی ویادگیری وروش های ارزشیابی با همکاران گرامی تبادل نظر گردید.از همکاری خوب وصمیمانه ریاست محترم اداره ومعاونت محترم آموزشی  وکارشناسان محترم آموزش و تکنولوژی گروه های آموزشی دوره عمومی ومدیران گرامی و معلمان  عزیز ودلسوز مدارس وهمکاران  محترم نقلیه سازمان آموزش وپرورش استان  تقدیر و تشکر می نماییم .گزارش مربوطه به منطقه  ارسال خواهد شد.

همکاران حاضر در بازدید : پایه اول :سمیع -سلیمانی پایه دوم :ایزدی-مهدیان  -پایه سوم :جعفریان -رافعی پایه چهارم :حسینی -عباسی -پایه پنجم :رسا -محمدعلی زاده  -کارشناس تکنولوژی استان: حاتمی -کارشناس تکنولوژی منطقه:طهماسبی-آموزش منطقه: نادری-معلمین راهنما:غلامی -کریمی


مطالب مشابه :


فرم گزارش سه ماهه اول گروه

گروه آموزشی منطقه بلداجی گزارش عملکرد سه ماهه اول گروههای آموزشی دوره عمومی آموزش وپرورش
بازدیدازمدارس منطقه بلداجی

بازدیدازمدارس منطقه بلداجی. ۱۱/8۸ از تعدادی مدارس ابتدایی تحت پوشش اداره آموزش وپرورش
آموزش ترکیب وصفی و ترکیب اضافی دستور زبان فارسی

وبلاگ ادبیات فارسی متوسطه دوم بلداجی - آموزش ترکیب وصفی و ترکیب سایت اموزش وپرورش بلداجی
سوالات علوم تجربی اول راهنمایی(طراح دانش آموزان)صفحه81 تا100

سوالات امتحانی راهنمایی دبیرستان× بلداجی وبلاگ blog اداره آموزش وپرورش منطقه ی
فرم گزارش عملکرد گروههای دوره ابتدایی

گروه آموزشی منطقه بلداجی - فرم گزارش عملکرد گروههای دوره اداره آموزش و پرورش منطقه
فرهنگ معلّمان مولف چهار محال و بختیاری ن - ی

گنجینه آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری نادری بلداجی. نام: خداداد. آموزش وپرورش جونقان
فرهنگ معلّمان مولف چهار محال و بختیاری ت - ر

گنجینه آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری حسینی بلداجی آموزش وپرورش ناحیه ی دو شهرستان
فرهنگ معلّمان مولف چهار محال و بختیاری ص - ق

گنجینه آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری طهماسبی بلداجی. نام: زهرا. آموزش وپرورش جونقان
ضرب المثل انگلیسی (اسماعیل خاکسار)

گروه آموزشی منطقه بلداجی اداره آموزش و دوره عمومی آموزش وپرورش
سوالات مطالعات اجتماعی اول دبیرستان

سوالات امتحانی راهنمایی دبیرستان× بلداجی آموزش و پرورش است نظام آموزش وپرورش دچار
برچسب :