فصل دوم : طالع بینی شخصی

 

 

۱-ويژگي‌ها و خصوصيات‌ كلي‌ متولدين‌ دي‌ ماه‌:
كاري‌، واقع‌ بين‌، اهل‌ عمل‌، دور انديش‌، محتاط، حسابگر، معتقد و آينده‌ نگر
جاه‌ طلب‌، بلند پرواز و منضبط
با حوصله‌، شكيبا، بردبار، حسابگر، با احتياط و دقيق‌
شوخ‌ طبع‌، بذله‌گو، تودار، درون‌ گرا، ساكت‌ و خوددار

۲-جنبه‌ منفي‌ شخصيت‌ متولدين‌ دي‌ ماه‌:
بدبين‌ و تقديرگرا
ناخن‌ خشك‌، حسود
بيش‌ از حد حراف‌، انعطاف‌ناپذير، مقرراتي‌، خشك‌، جدي‌ و سختگير
۳- شخصیت متولدین دی
شخصيت‌ متولدين‌ دي‌ ماه‌ يكي‌ از با ثبات‌ترين‌ و عمدتا جدي‌ترين‌ها در منطقه‌البروج‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد. اين‌ افراد انعطاف‌ناپذير و مستقل‌ داراي‌ ويژگي‌هاي‌ اصيل‌ وارزشمند زيادي‌ هستند. آنها ذاتا افرادي‌ با اعتماد به‌ نفس‌، مطمئن‌، مصمم‌، با اراده‌،يك‌ دنده‌، خونسرد و آرام‌ هستند. آنها سخت‌ كوش‌، جدي‌، پركار، زرنگ‌، هوشيار،زيرك‌، واقع‌ بين‌، اهل‌ عمل‌، متعهد، با استقامت‌، ثابت‌ قدم‌، با پشتكار، پي‌ گير و به‌شدت‌ محتاط هستند و براي‌ رسيدن‌ به‌ اهداف‌ و مقاصدشان‌ آنقدر پافشاري‌ وسماجت‌ به‌ خرج‌ مي‌دهند كه‌ به‌ نتيجه‌ مطلوب‌ برسند. از آنجايي‌ كه‌ آنها زحمت‌ كش‌و قابل‌ اعتماد هستند، تقريبا در هر حرفه‌اي‌ كه‌ عهده‌دار مي‌شوند، موفق‌ و سربلند ازآن‌ بيرون‌ مي‌آيند. آنها به‌ راحتي‌ تمام‌ طرح‌ها و برنامه‌هاي‌ نيمه‌ تمام‌ را با موفقيت‌ به‌پايان‌ مي‌رسانند و آن‌ چنان‌ لياقتي‌ از خود نشان‌ مي‌دهند كه‌ در هر محلي‌ ستون‌ ومحور اصلي‌ به‌ شمار مي‌آيند.

متولدين‌ دي‌ ماه‌ مديراني‌ مصمم‌، مدبر، مبتكر و چاره‌ جو هستند و نه‌ تنها براي‌خودشان‌ بلكه‌ براي‌ ديگران‌ نيز معيارهاي‌ بالايي‌ را در نظر مي‌گيرند. از آنجايي‌ كه‌افرادي‌ صادق‌، راستگو و درستكار هستند، حتي‌ به‌ انتقاد از خود مي‌پردازند و درجهت‌ رفع‌ عيوب‌ خود تلاش‌ زيادي‌ از خود نشان‌ مي‌دهند و به‌ شدت‌ انضباط و نظم‌را رعايت‌ مي‌كنند. آنها با شيوه‌اي‌ منظم‌، با قاعده‌، جدي‌ و سرسختانه‌ بر عليه‌مشكلات‌ شخصي‌ خويش‌ مي‌جنگند و براي‌ رسيدن‌ به‌ خواسته‌هاي‌ خود حتي‌ گاهي‌خانواده‌ خويش‌ را فدا مي‌كنند و هنگامي‌ كه‌ همه‌ دست‌ از تلاش‌ كشيده‌اند و نااميدشده‌اند، آنها تمام‌ جد و جهد خويش‌ را به‌ كار مي‌گيرند تا موفق‌ شوند. در واقع‌، زماني‌كه‌ لازمه‌ تحقق‌ يك‌ پروژه‌ توانايي‌ عملي‌ به‌ همراه‌ بلند پروازي‌ و جاه‌طلبي‌ است‌،وجود متولدين‌ دي‌ ماه‌ ضروري‌ مي‌شود و همه‌ خواهان‌ استخدام‌ و به‌ كار گماردن‌ آنهاهستند. آنها مدت‌ها وقت‌ مي‌گذارند تا به‌ دقت‌ و محتاطانه‌ نقشه‌اي‌ بكشند تا به‌خواسته‌هاي‌ بلند پروازانه‌ خويش‌ برسند (كه‌ اغلب‌ نيز به‌ ثروتمند شدن‌ مي‌انجامد).اگرچه‌ آنها خسيس‌ نيستند، ولي‌ مي‌توان‌ به‌ آنها لقب‌ مقتصد و حسابگر داد، چون‌قادرند با حداقل‌ تلاش‌ و پول‌ به‌ نتايج‌ بزرگ‌ و عالي‌ برسند و با وجود توانايي‌ سازمان‌دهي‌ عالي‌ مي‌توانند به‌ راحتي‌ و به‌ طور خود جوش‌ روي‌ چند پروژه‌ همزمان‌ كاركنند.

آنها احترام‌ خاصي‌ براي‌ قدرتمندان‌ قائلند ولي‌ اگر به‌ درجات‌ بالا برسند امكان‌ نداردكه‌ به‌ نقطه‌ نظرات‌ ديگران‌ گوش‌ فرا دهند. از آنجايي‌ كه‌ خودشان‌ به‌ شدت‌ منضبطهستند، توقع‌ دارند كه‌ زير دستانشان‌ نيز به‌ همان‌ اندازه‌ نظم‌ و ترتيب‌ را رعايت‌ كنند وخويشتن‌ دار باشند و مي‌خواهد هر وظيفه‌اي‌ را كه‌ به‌ آنها محول‌ مي‌كنند، به‌ بهترين‌نحو انجامش‌ دهند. با وجود اين‌ خودشان‌ نيز در كار پر زحمت‌ و منصف‌ هستند. ازآنجايي‌ كه‌ به‌ شدت‌ محافظه‌ كار، خوددار، درون‌ گرا و تودار هستند، در ميان‌همكارانشان‌ از محبوبيت‌ زيادي‌ برخوردار نيستند. آنها به‌ سنت‌ بيش‌ از نوآوري‌ بهامي‌دهند، حتي‌ اگر نوآوري‌ ارزشمندتر باشد. آنها تا حدودي‌ خشك‌ هستند و گهگاهي‌نيز به‌ شدت‌ بدبين‌، افسرده‌ و ناراحت‌ به‌ نظر مي‌آيند و اصلا قادر نيستند آن‌خصوصيات‌ را از ديد ديگران‌ پنهان‌ سازند. به‌ ويژه‌ زماني‌ كه‌ در كاري‌ شكست‌بخورند، به‌ شدت‌ افسرده‌ مي‌شوند و سرخوشي‌ ذاتي‌ آنها يكباره‌ تبديل‌ به‌ غم‌ و اندوه‌مي‌شود و اگر اين‌ حالت‌ مدت‌ زيادي‌ ادامه‌ پيدا كند، آنها درمانده‌ شده‌ و محتاج‌ كمك‌مي‌شوند. به‌ همين‌ دليل‌ نيز لازم‌ است‌ كه‌ ساعت‌هاي‌ زيادي‌ را به‌ تعمق‌ و تجديد قوااختصاص‌ دهند تا آن‌ احساسات‌ و عواطف‌ دروني‌ را مهار نمايند.

عده‌ اندكي‌ از متولدين‌ دي‌ ماه‌ دچار تغييرات‌ شديد حالات‌ روحي‌ و خلق‌ و خومي‌شوند كه‌ در نتيجه‌ لقب‌ ناشايست‌ ناپايدار را به‌ خود اختصاص‌ مي‌دهند. اگرچه‌ درظاهر به‌ نظر خوددار و آرام‌ مي‌رسند ولي‌ مي‌توانند به‌ طرز حيرت‌ آور و ناگهاني‌ شوخ‌و بذله‌گو شوند.

ديگر ويژگي‌ غير منتظره‌ در برخي‌ از متولدين‌ دي‌ ماه‌ علاقه‌اي‌ شديد علوم‌ مكنونه‌است‌ كه‌ عليرغم‌ ذهن‌ شكاكشان‌ به‌ آن‌ اصرار مي‌ورزند.

آنها داراي‌ نيروي‌ عقلاني‌ خيلي‌ موشكاف‌، باريك‌ انديش‌، هوشمندانه‌ و نكته‌ سنج‌هستند. آنها عميق‌ فكر مي‌كنند و همواره‌ در حال‌ بررسي‌ و سبك‌ و سنگين‌ كردن‌ تمام‌احتمالات‌ قبل‌ از تصميم‌گيري‌ هستند تا انتخابي‌ سالم‌ و ايمن‌ صورت‌ دهند. آنهاداراي‌ حافظه‌اي‌ قوي‌ و عالي‌ هستند و علاقه‌اي‌ سيري‌ناپذير براي‌ كسب‌ دانش‌ دارند.آنها افرادي‌ منطقي‌، معقول‌، تيزهوش‌ و فهميده‌ هستند و از تمركز حواس‌ خوبي‌برخوردارند و در مباحثات‌ و مناظرات‌ هيچ‌ گاه‌ از كسي‌ كم‌ نمي‌آورند.

آنها با منطق‌ قوي‌ و خاص‌ خودشان‌ با زيركي‌ دشمنانشان‌ را مغلوب‌ مي‌كنند و آنها رامات‌ و متحير به‌ جاي‌ مي‌گذارند. آنها در ارتباطات‌ شخصي‌ خويش‌ اكثر اوقات‌معذب‌ و ناراحت‌ هستند، اگرچه‌ در ظاهر آن‌ را بروز نمي‌دهند. اگرچه‌ تا حد زيادي‌خود محور محسوب‌ مي‌شوند ولي‌ به‌ افراط نمي‌روند و با افرادي‌ كه‌ آنها را خوب‌نمي‌شناسند، زياد گرم‌ نمي‌گيرند و محتاط عمل‌ مي‌كنند. از آنجايي‌ كه‌ در كار ديگران‌دخالت‌ نمي‌كنند، دوست‌ ندارند ديگران‌ نيز در كارشان‌ مداخله‌ نمايند. در مواجهه‌ باآشنايي‌هاي‌ اتفاقي‌ با سياست‌ و با ملاحظه‌ عمل‌ مي‌كنند، دوستان‌ اندكي‌ دارند ولي‌نسبت‌ به‌ آنها به‌ شدت‌ وفادارند و به‌ راحتي‌ مي‌توانند به‌ دشمناني‌ سرسخت‌ و مقتدرتبديل‌ شوند. قبل‌ از تصميم‌گيري‌ براي‌ ازدواج‌ و دل‌ بستن‌ جوانب‌ امر را خوب‌بررسي‌ مي‌كنند و در حقيقت‌ آرام‌ آرام‌ و با احتياط راه‌ علاقه‌ و دلبستگي‌ را طي‌مي‌كنند.

اگرچه‌ بعد از ازدواج‌ تا حدودي‌ حسود مي‌شوند ولي‌ نسبت‌ به‌ همسرانشان‌ به‌ شدت‌وفادارند. درواقع‌ آنها به‌ خاطر اين‌ ازدواج‌ مي‌كنند كه‌ همه‌ روزي‌ بايد دست‌ به‌ اين‌عمل‌ بزنند و در نتيجه‌ كمتر با شكست‌ مواجه‌ مي‌شوند.

هر حرفه‌اي‌ كه‌ در آن‌ مجبور به‌ سر و كله‌ زدن‌ با ارقام‌، رياضيات‌ و پول‌ شوند،برايشان‌ جذاب‌ محسوب‌ مي‌شود و به‌ شدت‌ به‌ موسيقي‌ علاقمندند. آنها مي‌تواننداقتصاددان‌، كارشناس‌ امور مالي‌، سرمايه‌ گذار، بانكدار، دلال‌، مدير، مجري‌ وگرداننده‌ آژانس‌ املاك‌ باشند. هم‌ چنين‌ به‌ عنوان‌ ديوان‌ سالار و يا كارمند خشك‌ ومقرراتي‌ دست‌ همه‌ را از پشت‌ مي‌بندند. از آنجايي‌ كه‌ به‌ استدلال‌، مباحثه‌ و برنامه‌ريزيهاي‌ طولاني‌ مدت‌ علاقمندند مي‌توانند سياستمداران‌ خوبي‌ از كار در آيند. نيز،معلماني‌ فوق‌ العاده‌ هستند، به‌ خصوص‌ زماني‌ كه‌ قدرت‌ كنترل‌ و سازمان‌ دهي‌ به‌ آنهاداده‌ شود و مجبور نباشند تا با ديگر كارمندان‌ سرو كله‌ بزنند. آنها دانشمند، مهندس‌،كشاورز و مهندس‌ ساختماني‌ موفقي‌ مي‌توانند باشند و هم‌ چنين‌ به‌ علت‌ دارا بودن‌سرعت‌ انتقال‌ و شوخ‌ طبعي‌ كه‌ خصيصه خاص‌ متولدين‌ دي‌ ماه‌ است‌، در برنامه‌هاي‌تفريحي‌ و سرگرم‌ كننده‌ نيز موفق‌ هستند.

۴-بيماري‌ها و مشكلات‌ احتمالي‌ متولدين‌ دي‌ ماه‌:
صورت‌ فلكي‌ جدي‌ بر زانوان‌، استخوانها و پوست‌ حكومت‌ مي‌كند، در نتيجه‌متولدين‌ دي‌ ماه‌ مستعد شكستگي‌ استخوان‌، رگ‌ به‌ رگ‌ شدگي‌ و پيچ‌ خوردگي‌ زانو وديگر مشكلات‌ پا هستند. انواع‌ بيماري‌هاي‌ پوستي‌ از جوش‌ و بثورات‌ جلدي‌ وكورك‌ گرفته‌ تا جذام‌ (در كشورهاي‌ كه‌ اين‌ بيماري‌ شايع‌ است‌) آنها را تهديد مي‌كنند.هم‌ چنين‌ از آنجايي‌ كه‌ گرايش‌ به‌ سمت‌ نگراني‌، دلشوره‌ و سركوب‌ كردن‌ و فروخوردن‌ عواطف‌ و احساسات‌ دروني‌ شان‌ را دارند، خطر ابتلا به‌ دل‌ شوره‌ وناراحتي‌هاي‌ گوارشي‌ برايشان‌ وجود دارد. گفته‌ مي‌شود كه‌ در خطر معرض‌ ابتلا به‌ كم‌خوني‌، ناراحتي‌ كليه‌، زكام‌، ناشنوايي‌، روماتيسم‌ و راشي‌ تيسم‌ نيز هستند.

۵-علاقمنديها: افراد مطمئن‌ و حرفهاي‌ جدي‌، مهارت‌ و دانش‌ حرفه‌اي‌، دانستن‌اصل‌ مطلب‌ براي‌ مباحثه‌ و مذاكره‌، تأسيسات‌ محكم‌ و استوار، هدف‌ و اراده‌.

۶-بيزاريها: طرح‌ها و پروژه‌هاي‌ حساب‌ نشده‌ و نامرتب‌، خيال‌پردازي‌ و رؤيا بافي‌،مشاغل‌ و كارهاي‌ بيهوده‌ و بي‌سرانجام‌، اعمال‌ شرم‌ آور، استهزاء و تمسخر.

۷-مشكلات‌ احتمالي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ سر راهشان‌ قد علم‌ كنند و شيوه‌صحيح‌ برخورد با آنها:
هر كسي‌ ويژگي‌ها و خصوصيات‌ منحصر به‌ فردي‌ دارد و زماني‌ كه‌ اين‌ خصلت‌هاسركوب‌ و يا فرو خورده‌ شوند، يا برآورده‌ نشوند، باعث‌ بروز مشكلاتي‌ مي‌شوند.توصيه‌ ما اين‌ است‌ كه‌ اين‌ پيشنهادات‌ را به‌ كار ببنديد و از مواجهه‌ با نتايج‌ عالي‌ آن‌شگفت‌ زده‌ شويد:
مشكل‌: احساس‌ مي‌كنيد كه‌ اطرافيان‌ از شما و ذات‌ خوبتان‌ سوء استفاده‌ مي‌كنند.
راه‌ حل‌: بهتر است‌ ايجاد كمي‌ تغيير و تحول‌ را در اطرافتان‌ در نظر بگيريد و دربيان‌ خواسته‌هايتان‌ بيشتر محتاط باشيد.
مشكل‌: ناخواسته‌ كاري‌ مي‌كنيد كه‌ مردم‌ از شما رويگردان‌ شوند.
راه‌ حل‌: لازم‌ است‌ كه‌ حرفها و اعمالي‌ را كه‌ اخيرا بر كرسي‌ نشانده‌ايد، دوباره‌بررسي‌ نماييد و عاقلانه‌تر انتخاب‌ كنيد.
مشكل‌: همكارانتان‌ مايل‌ به‌ تشريك‌ مساعي‌ يا كار در كنار شما نيستند.
راه‌ حل‌: با اين‌ كه‌ از قدرت‌ خوبي‌ در محل‌ كار برخوردار هستيد، بهتر است‌ زماني‌كه‌ در كنار همكاران‌ ديگر پا به‌ پا كار مي‌كنيد، اين‌ چنين‌ عمل‌ ننماييد.
مشكل‌: گاهي‌ اوقات‌ احساس‌ مي‌كنيد بيش‌ از حد خسته‌ شده‌ايد و نمي‌توانيدپروژه‌هايي‌ را كه‌ در دست‌ داريد، به‌ پايان‌ برسانيد.
راه‌ حل‌: بهتر است‌ سعي‌ نكنيد تا چندين‌ پروژه‌ را هم‌ زمان‌ در دست‌ بگيريد وطوري‌ برنامه‌ ريزي‌ كنيد كه‌ فرصت‌ استراحت‌ داشته‌ باشيد تا آرامش‌ خاطر بيابيد.

۸-سياره‌ حاكم‌ بر شما كيوان‌ (زحل‌) است‌.
فاصله‌ متوسط از خورشيد9/555
دور گردش‌ نجومي‌ از كانون‌ (بر حسب‌ سال‌)29/46
شعاع‌ استوايي‌ (بر حسب‌ كيلومتر)60268
شعاع‌ قطبي‌ (برحسب‌ كيلومتر)54360
دور گردش‌ و دوران‌ جرم‌ (بر حسب‌ ساعت‌)10/66
انحناء خط استوا نسبت‌ به‌ كانون‌ (بر حسب‌ درجه‌)26/73
تعداد ماهواره‌هاي‌ مشاهده‌ شده‌18

۹-حقايق‌ جالب‌ و شگفت‌انگيز ديگري‌ راجع‌ به‌ ماه‌ تولد شما (دي‌):
حيواني‌ كه‌ در ارتباط با ماه‌ تولد شماست‌، يك‌ بز زيباست‌. اين‌ حيواني‌ است‌ كه‌ ازپاهايي‌ محكم‌ برخوردار است‌ و وزنش‌ به‌ طور متوسط به‌ 75 تا 150 كيلوگرم‌ و قدش‌به‌ 87/5 تا 97/5 سانتيمتر مي‌رسد. از آنجايي‌ كه‌ داراي‌ سم‌ها و ساق‌ هايي‌ محكم‌است‌، ليز نمي‌خورد و در فن‌ گرفتن‌ مهارت‌ خاصي‌ دارد و بسيار چالاك‌ و فرز است‌.اين‌ حيوان‌ داراي‌ كله‌اي‌ كوچك‌ و شاخ‌ هايي‌ باريك‌ و سياه‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ يك‌انحناء و خميدگي‌ به‌ سمت‌ پشت‌ به‌ طول‌ 20/5 تا 22/5 سانتيمتر رسيده‌ است‌. اين‌بز سفيد است‌.

رنگ‌ محبوب‌ و خوش‌ يمن‌ متولدين‌ دي‌ ماه‌ «قهوه‌اي‌ و اكثر رنگ‌هاي‌ سير و تيره‌»است‌.

سنگ‌ خوش‌ يمن‌ براي‌ متولدين‌ دي‌ ماه‌ سنگ‌ سليماني‌ (سنگ‌ بابا قوري‌) سياه‌است‌. اين‌ سنگ‌ گونه‌اي‌ از عقيق‌ است‌ كه‌ به‌ واسطه‌ نوارهايي‌ موازي‌ و يك‌ در ميان‌سياه‌ و سفيد شناخته‌ شده‌ است‌. از اين‌ سنگ‌ براي‌ تراشيدن‌ و كنده‌ كاري‌ نگين‌هاي‌نقش‌ برجسته‌ استفاده‌ مي‌شود (يك‌ نقش‌ در لايه‌ سفيد كه‌ نقشي‌ برجسته‌ در مقابل‌لايه‌ سياه‌ قرار مي‌گيرد). اگر جاي‌ لايه‌ سفيد با لايه‌اي‌ رنگي‌ عوض‌ شود، آن‌ وقت‌ اين‌عقيق‌ نام‌هاي‌ متفاوت‌ ديگري‌ مي‌گيرد، مثلا اگر قرمز باشد نام‌ عقيق‌ يماني‌ (عقيق‌) رامي‌گيرد. عقيق‌ها هميشه‌ به‌ رنگ‌ سياه‌ در نمي‌آيند مگر آن‌ كه‌ نام‌ سنگ‌ سليماني‌(باباقوري‌) را داشته‌ باشند. (عقيق‌ به‌ كرات‌ به‌ رنگ‌هاي‌ قرمز، سبز، آبي‌ و غيره‌درآمده‌ است‌).

۱۰-نام‌ افراد مشهوري‌ كه‌ در ماه‌ دي‌ متولد شده‌اند:
سر اسحاق‌ نيوتن‌
لويي‌ پاستور
ادگار آلن‌ پو

 

 


مطالب مشابه :


فراخوان استخدام پدافند هوايي خاتم الانبياء (ص) ارتش جمهوري اسلامي ايران مهلت 91/5/1

ثبت نام از داوطلبان صرفا از متولدين نيمه دوم سال 70 و 65 به بعد نيز تا سال 73 ثبت نام
فصل دوم : طالع بینی شخصی

فصل دوم : طالع بینی كلي‌ متولدين‌ دي ها و برنامه‌هاي‌ نيمه‌ تمام‌ را با موفقيت‌ به
با متولدین هر ماه چگونه رفتار کنیم؟

در کارهاي خصوصي متولدين فروردين مي‌پرند و گاهي اوقات رفيق نيمه راه شما دوم فروردين
بیست و چهارمین دوره ی مسابقات جوانان قهرمانی کشور - ارومیه

1 – متولدين سالهاي 1995 و 1996 برابر باا 11 / 10 / 73 لغايت 11 / 10 16 مسابقات مرحله نيمه دوم بهمن 1393
آغاز ثبت نام علمي كاربردي 91

فارغ‌التحصيلان پيش‌دانشگاهي متولد نيمه دوم سال 71 و متولدين اما از سال 73 به عنوان
نحوه ثبت نام و شرايط شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد 90

(اول و دوم) متولدين سال‌ 1354 و مُهر غيبت كه تاريخ اعزام آنان در نيمه دوم سال 1390
برچسب :