منابع کارشناسی ارشد و منابع شغلی رشته حقوق

مشاغل حقوقی:

 

 • سردفتری:

 

 1. حقوق تجارت
 2. حقوق جزای عمومی
 3. حقوق جزای اختصاصی
 4. حقوق ثبت
 5. احکام و معارف ایسلامی
 6. ادبیات فارسی
 7. زبان عربی

 

 • وکالت:

 

 1. حقوق مدنی
 2. آیین دادرسی مدنی
 3. حقوق تجارت
 4. حقوق جزای عمومی
 5. حقوق جزای اختصاصی
 6. آیین دادرسی کیفری
 7. اصول استنباط

 

 • مشاور حقوقی:

 

 1. حقوق مدنی
 2. آیین دادرسی مدنی
 3. حقوق تجارت
 4. حقوق جزای عمومی
 5. حقوق جزای اختصاصی
 6. آیین دادرسی کیفری
 7. حقوق ثبت
 8. امور حسبی

 

 

11ahr068.gif

 

 • کارشناسی ارشد حقوق

 

 • حقوق خصوصی:

 

 1. حقوق مدنی
 2. آیین دادرسی مدنی
 3. حقوق تجارت
 4. متون فقه
 5. متون انگلیسی

 

 • جزا:

 

 1. حقوق جزای عمومی
 2. حقوق جزای اختصاصی
 3. آیین دادرسی کیفری
 4. متون فقه
 5. متون انگلیسی

 

 • حقوق بین الملل:

 

 1. حقوق بین الملل عمومی
 2. حقوق بین الملل اختصاصی
 3. حقوق اساسی
 4. حقوق مدنی تعهدات
 5. متون انگلیسی

 

 • حقوق عمومی:

 

 1. حقوق اساسی
 2. حقوق اداری
 3. حقوق بین الملل عمومی
 4. متون فقه
 5. متون انگلیسی

 

 • حقوق بشر:

 

 1. حقوق اساسی
 2. حقوق بین الملل عمومی
 3. سازمانهای بین المللی
 4. حقوق مدنی تعهدات
 5. حقوق جزای عمومی
 6. حقوق جزای اختصاصی
 7. ایین دادرسی کیفری
 8. متون انگلیسی

 


مطالب مشابه :


نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی

انجمن علمی رشته حقوق نمونه سؤال دروس حقوق و آزمون های حقوقی:: جزوات کتب حقوقی::
مفهوم قانون اساسی

انجمن علمی رشته حقوق جزوات کتب حقوقی:: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و
لغتنامه حقوقی آکسفورد

انجمن علمی رشته حقوق - لغتنامه حقوقی آکسفورد - - انجمن علمی رشته جزوات کتب حقوقی::
منابع کارشناسی ارشد و منابع شغلی رشته حقوق

انجمن علمی رشته حقوق جزوات کتب حقوقی:: مشاور حقوقی: حقوق
تحقیقی مختصر در مورد عقد

انجمن علمی رشته حقوق جزوات کتب حقوقی:: اختصاص به‏ قانون و کتب حقوقی دارد و مورد
احراز شخصیت اشخاص حقوقی

انجمن علمی رشته حقوق - احراز شخصیت اشخاص حقوقی - - انجمن علمی رشته جزوات کتب حقوقی::
تاملی در نظام حقوقی سفته

انجمن علمی رشته حقوق. جزوات کتب حقوقی:: كتب و جزوات دانشگاهی حقوق تجارت.
جرم سرقت و قانون مجازات اسلامی

انجمن علمی رشته حقوق جزوات کتب حقوقی:: تعریف سرقت از دیدگاه قانونی و حقوقی
تعدای جزوه حقوق برای دوستان جزا و جرم شناسی

انجمن علمی رشته حقوق جزوات کتب حقوقی:: احسان زر رخ این جزوات را تهیه کردند و بر
حضانت

انجمن علمی رشته حقوق - حضانت - - انجمن علمی رشته حقوق. جزوات کتب حقوقی:: جواد ملک
برچسب :