اسامی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی روستای بوریدر

اسامی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی روستای بوریدر دکتری

۱- لیلا نادری                              زبان انگلیسی         بورسیه دانشگاه آزاد مریوان کشور چین

2-محسن مصطفایی                  آبخیزداری                دانشگاه گرگان


کارشنارسی ارشد

1- محمد رحیمی                              زبان شناسی                         دانشگاه پیام نور تهران

۲-تحسین مصطفایی                        زبان شناسی                        دانشگاه پیام نور تهران

۳- آرام مصطفایی                            آبخیزداری                               دانشگاه یزد

۴-کمال ویسی                              مهندسی کشاورزی                 دانشگاه تربیت مدرس تهران

۵-سیوان رحیمی                           زلزله نگاری                              دانشگاه بیرجند

6- موسی ریاضی                          زبان و ادبیات فارسی                 پیام نور بیجار

7- سیروان رحیمی                        مهندسی برق قدرت               دانشگاه علوم تحقیقات سنندج
8- سالم احمدی                            مهندسی برق قدرت              دانشگاه علوم تحقیقات سنندج

۹-هه ژار قادری                             پزشکی                               دانشگاه علوم پزشکی تبریز


کارشناسی

1- اسعد مرادی                            دبیری ریاضی                        تربیت معلم شهید مدرس سنندج

2- شهرام احمدی                        دبیری ریاضی                         شهید رجایی تهران

3- حمیده مرادی                          تکنولوژی آموزشی                 دانشگاه بوعلی همدان

4-فریده مرادی                      صنایع غذایی                دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

5- فریبا ویسی                            مردم شناسی                       دانشگاه بابلسر

6-سمیرا بابایی                           ادبیات عرب                             دانشگاه کردستان

7-شورش قادری(سیروان)            حسابداری                              دانشگاه کردستان

8-سیران رحیمی                        مهندسی مواد                        دانشگاه ملایر

9-کامران رحیمی                         مهندسی کشاورزی               دانشگاه ساری

10-جلال ویسی                           علوم اقتصادی                        دانشگاه بوعلی همدان

11-محمد محمودی                      علوم کامپیوتر                          دانشگاه قم

12-سیامک قادری                       زمین شناسی                        دانشگاه دامغان

13-دلیر قادری                          لیسانس ابتدایی                         تربیت معلم شهید مدرس سنندج

14-حیدر احمدی                       تربیت بدنی                             تربیت معلم شهید مدرس سنندج

15-جمال احمدی                      مشاوره                                  تربیت معلم شهید مدرس سنندج

16-برهان الماسی                    زبان انگلیسی                         تربیت معلم شهید مدرس سنندج

17-گوران زاهدی                       آموزش ابتدایی                         تربیت معلم شهید مدرس سنندج

۱۸-گوران صالحی                    آموزش ابتدایی                         تربیت معلم شهید مدرس سنندج

۱۹-بهمن محمدپور                    هوشبری                              دانشگاه علوم پزشکی سنندج

۲۰-هیرش محمد پور                  مهندسی عمران                    دانشگاه آزاد سنندج

2۱-سرکوت احمدی                   مهندسی عمران                     دانشگاه غیرانتفاعی رشت

2۲-اهون رحیمی                     مردم شناسی                         دانشگاه آزاد سنندج

2۳-احسن مصطفایی               مهندسی عمران                      دانشگاه آزاد سنندج

۲۴-کامران کریمی                   علوم اجتماعی                         دانشگاه پیام نور مریوان

2۵ - هیوا محمودی                  پرستاری                                 دانشگاه عوم پزشکی کردستان

2۶-شکیلا رحیمی                    علوم کامپیوتر                         دانشگاه پیام نور سنندج

۲۷-گوران کریمی                    فوریت پزشکی                         دانشگاه رفسنجان

۲۸- ابراهیم رحیمی          مهندسی کشاورزی علوم باغبانی         دانشگاه کردستان
2۹- حیدر رحیمی             مهندسی عمران                              دانشگاه آزاد واحدمریوان

۳۰-کیوان آمانی                       عمران                                    دانشگاه آزاد مریوان

۳۱-ساتیار معروفی                  عمران                                    دانشگاه آزاد مریوان

3۲-امید ریاضی                   مدیریت بازرگانی                           دانشگاه تبریز

۳۳- آرش محمودی               مهندسی شیمی                         دانشگاه شیراز

3۴-فرشید قادری                محیط زیست                               دانشگاه کردستان

۳۵- شیروان الماسی           محیط زیست                               دانشگاه کردستان

۳۶-سعدی فیضی                فقه و حقوق امام شافعی             دانشگاه کردستان

3۷- آرش قادری                  فقه و حقوق امام شافعی               دانشگاه کردستان

۳۸-کژال ویسی                  فقه و حقوق امام شافعی               دانشگاه کردستان

3۹-چنور قادری        علوم تربیتی(آموزش پیش دبستانی ودبستان)     پیام نور سروآباد

۴۰- ابراهیم قادری                 مهندسی عمران                         دانشگاه آزادسنندج

۴۱-عبدالرحمن نادری          کامپیوتر                                      دانشگاه آزاد مریوان

4۲-عبد السلام ریاضی         کارشناسی شیمی                     دانشگاه کردستان

4۳-شهرام عبدالهی            برق قدرت                                 آزاد مریوان

4۴ - حمید عبدالهی             مهندسی نقشه کشی                دانشگاه ارومیه

۴۵ - دیاکو احمدی                                                              دانشگاه آزاد مریوان

4۶ - دارا نادری                     عمران                                     دانشگاه آزاد مریوان

۴۷- احسن نادری                  زمین شناسی                          دانشگاه بوعلی همدان

۴۸- سوما نادری                   مهندسی آب و خاک                  دانشگاه پیام نور مریوان

4۹- فریدون نادری                 مهندسی آب و خاک                    پیام نور سنندج

۵۰ - فرزاد محمودی               مدیریت بازرگانی                         پیام نور سنندج

۵۱- فرزاد صالحی                حقوق                                     پیام نور سنندج

5۲ - محسن حسینی              حقوق                                    پیام نور مریوان

۵۳ - کاروان کریمی                 میکروبیولوژی                            دانشگاه آزاد سنندج

5۴- نظیفه نادری                     پرستاری                               دانشگاه علوم پزشکی سنندج

۵۵- سوران الماسی               مدیریت بازرگانی                       دانشگاه پیام نور مریوان

5۶- محمد یوسف الماسی        فوریت پزشکی                         دانشگاه علوم پزشکی سنندج

۵۷- دلیر حسینی                   مهندسی برق                          دانشگاه علم و فرهنگ همدان

۵۸- رزگار رحیمی                  تربیت بدنی                               دانشگاه کردستان

5۹ - سعدی صالحی           جغرافیای طبیعی( ژئومورفلوژی )         دانشگاه رازی کرمانشاه

۶۰-پردیس حسینی             هوش بری اتاق عمل                   دانشگاه علوم پزشکی سنندج
         

۶۱-پری رخ (پرژین)احمدی     پرستاری                                دانشگاه علوم پزشکی سنندج

۶۲ - فرامرز قادری                     مدیریت بازرگانی                        دانشگاه کردستان

۶۳-رئوف نعیمی                          روانشناسی                             دانشگاه پیام نورسروآباد

۶۴-گلچین شریفی                     روانشناسی                              دانشگاه پیام نورمریوان

۶۵-آزادحسینی                           مهندسی برق                          دانشگاه فنی همدان

۶۶-عبدالرحمن حسینی                 مهندس عمران                        دانشگاه تهران

۶۷-مهدی ابراهیمی                    کارشناسی حسابداری                دانشگاه اصفهان

۶۸-حسین نادری                        روانشناسی                             دانشگاه ملایر

۶۹-سعدی الماسی                    کارشناسی زبان انگلیسی             دانشگاه سنندج      

۷۰-حسن حسینی                        کارشناسی دام پزشکی             دانشگاه آزاد مریوان

71-آمانج احمدی                          کارشناسی معماری                   دانشگاه کردستان

72-شنواحمدی                             کارشناسی روانشناسی            پیام نورمریوان

 

کاردانی

1- امید عبدالهی                معماری                          دانشکده فنی مهندسی یزدانپناه سنندج  

2- ارکان ویسی                 کامپیوتر                          دانشکده فنی مهندسی یزدان پناه سنندج

3- حاتم مرادی                  عمران                                             ارومیه

4-احسان وطن دوست         برق                                     دانشگاه آزاد مریوان

5-هژیر محمودی                 عمران                                      دانشگاه گرگان

6- امید رحیمی                  معماری                          دانشگاه غیر انتفاعی کرمانشاه

۷-محمد الماسی              کامپیوتر                                 دانشگاه آزاد مریوان 

۸-پیام رحیمی                   برق                                      دانشکده فنی ساری                        


مطالب مشابه :


آدرس جدیدو تلفنهای دانشگاه علوم وتحقیقات کردستان

کارشناسی ارشد مکاترونیک علوم و تحقیقات دانشگاه علوم آزاد اسلامی سنندج.
اسامی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی روستای بوریدر

قدرت دانشگاه علوم تحقیقات سنندج 8- سالم دانشگاه علوم تحقیقات سنندج
معرفي ریاست دانشگاه

دانشجویان دامپزشکی دانشگاه آزاد سنندج. استراتژیک.دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران
گرایشهای ارشد صنایع غذایی

گروه صنایع غذایی دانشگاه ازاد سنندج علوم مواد غذايي: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع
لیست طر ح ها و پایان نامه های موجود در کتابخانه مرکزی سنندج

دانشگاه علوم رکز تحقیقات کشاورزی و منابع دانشگاه پیام نور سنندج. 177.
ادامه لیست دانشجویان

امام شافعی دانشگاه سنندج پرستاري دانشگاه علوم پزشكي علوم تحقیقات سنندج.
لیست دروس وزارت علوم رشته مکاتیرونیک

وبلاک اطلاع رسانی دانشجویان مکاترونیک واحد علوم تحقیقات علوم تحقیقات دانشگاه سنندج
تودیع و معارفه اینترنتی رییس دانشگاه آزاد سنندج برگزار شد!

تودیع و معارفه اینترنتی رییس دانشگاه آزاد سنندج واحد علوم و تحقیقات سنندج با
رزومه خلاصه شرکت تولیدی صنعتی ادیب کردستان

دانشگاه علوم تحقیقات واحد وبلاگ کارشناسی ارشد ساخت و تولید علوم تحقیقات سنندج
برچسب :