عکس هایی از پادگان 01 به تلاش علیرضای عزیز

 


مطالب مشابه :


مسیرهای رسیدن به پادگان های پرندک

یگان 734 پادگان 01 - مسیرهای رسیدن به پادگان های پرندک - روزنوشته های یگان 734 پادگان 01
عکس هایی از پادگان 01 به تلاش علیرضای عزیز

یگان 721 پادگان 01 نزاجا - عکس هایی از پادگان 01 به تلاش علیرضای عزیز - دوران آموزشی در پادگان 01
اولین روز در 01

اولین روز در 01: ما حدوداً 9 شب بود که وارد پادگان 01 شدیم ، اول دژبان ها حدوداً نیم ساعت ما رو
در مورد 01

این وبلاگ پل ارتباطی بین بچه های آموزشی یگان 721 پادگان 01 نزاجاس که می خوان ارتباطشون با هم
رفت و آمد به پادگان (در تهران)

مركز آموزش 01 شهداي وظيفه نزاجا - رفت و آمد به پادگان (در تهران) - مرکز آموزش 01 تهران مرکز آموزش
برچسب :