نمونه سوالات درس تربیت بدنی مقطع متوسطه پایه دوم

   نمونه سوالات درس تربیت بدنی مقطع متوسطه پایه دوم

1-فاکتورهای آمادگی جسمانی ...............................

1-چابکی ، تعادل                                                                               2-  هماهنگی ، سرعت

       3-  هماهنگی ، سرعت ، توان                                                             4- موارد 1 و 2

2-آزمون دویدن در مسیر مارپیچ مربوط به ...............................

1-تعادل                                                                               2-  هماهنگی

       3-  چابکی                                                                            4- هیچکدام

3-کوتاهترین فاصله زمانی که کل بدن از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت داده می شود را .................. می گویند.

1-چابکی                                                                                           2-  سرعت حرکت

       3-  توان                                                                                            4- هماهنگی

4-آزمون های مربوط به توان

1-آزمون پرش عمودی ( سارجست) وپرش طولی (جفتی)                 2-  آزمون راه رفتن روی چوب موازنه

       3-  آزمون دو رفت وبرگشت                                                             4- همه موارد


مطالب مشابه :


دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته تربیت بدنی با جواب

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته تربیت دانلود نمونه سوالات آمادگی جسمانی ۲ عملی
نمونه سوالات درس تربیت بدنی مقطع متوسطه پایه دوم

نمونه سوالات درس تربیت بدنی مقطع متوسطه دانلود پاورپوینت 1-فاکتورهای آمادگی جسمانی
طرح درس نیمسال اول آمادگی جسمانی ( پایه اول ، دوم ، سوم راهنمایی )

آمادگی جسمانی دانلود کتاب زیست شناسی جامع دانلودرایگان نمونه سوالات درسی تمام
دانلود نمونه سوالات رشته تربیت بدنی پیام نور

دانلود نمونه سوالات رشته تازه ترين اخبار و نمونه سوالات رشته آمادگی جسمانی 1
دانلود رایگان نمونه سوالات رشته تربیت بدنی نیمسال اول 93-92 به همراه پاسخنامه پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته تربیت دانلود رایگان نمونه سوالات آمادگی جسمانی 1.
آمادگی جسمانی

آمادگی جسمانی دانلود کتاب. آموزش نمونه سوالات بیوشیمی-
دانلود رایگان نمونه سوالات رشته تربیت بدنی نیمسال اول 91 - 92 + پاسخنامه تشریحی

دانلود نمونه سوالات پیام نور آمادگی جسمانی
نمونه سوال درس آمادگی دفاعی سوم راهنمایی5

نمونه سوالات باسمه تعالی سوالات مهم درس آمادگی دفاعی. سوالات مهم درس آمادگی دفاعی
دانلود سوالات رشته تربیت بدنی پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸

نمونه سوالات رشته تربیت بدنی وعلوم دانلود سوالات رشته تربیت بدنی آمادگی جسمانی 1
آگهی استخدام استانداری استان هرمزگان + نمونه سوالات

دانلود نمونه سوالات سلامت جسمانی وروانی و توانایی استانداری ها جهت آمادگی بیشتر
برچسب :