نژادها

از تعداد نژادهاي بيشمار كبوتران با رنگهاي متنوع و فرمهاي به عنوان گوشتي مورد استفاده قرار مي گيرند از مشخصات كبوتران گوشتي مي توان وزن زياد (حداقل 800 – 600) گرم سينه عميق و فراخ ، قدرت باروري وبنيه خوب را نام برد مختلف فقط تعداد كمي. در حاليكه در اروپا و آسيا انتخاب بيشتر بر اساس رنگ و فرم صورت مي گيرد در آمريكا كبوترها در جهت توليد گوشت پرورش داده مي شوند . كشورهاي اروپايي انواع كبوترهاي گوشتي را از آمريكا واردكرده و بر روي آنها كار كرده اند . از آنها مي توان كبوترهاي شاهي سفيد ، شاهي شناساو كارينه – مون داين ،‌ كبوتر نامه رسان، كبوترهاي شناساي تكزاس را نام برد .
كبوتر شاهي سفيد در آمريكا از سفيد رومي ، سفيد مالتز (Maltese) و سفيد داكس (Duches )به وجود آمده است . اين كبوتر در دو تيپ مختلف ظاهر مي شود . تيپ مصرفي شاهي سفيد كه از باروري مناسبي برخوردار مي باشد ، با وزني در حدود 850 – 750 گرم از تيپ كاملا گوشتي آن سبك وزنتر است.
كبوترهاي جوان آماده به ذبح; آنها به وزن 550 گرم مي رسند از هر جفت مي توان تعداد 16 قطعه در سال توليد نسل داشت آنها سينه اي عميق و پر گوشت دارند . كبوتر شاهي نقره اي نيز در تلاقي جابجائي داكسي با موند اين بوجود آمده و جثه اي بزرگتر و حالتي بزرگتر و آرامتر از شاهي سفيد دارد .
كبوتر شاهي شناسا نيز در سال 1940 در آمريكا پرورش داده شدند از محسنات اين نژاد تشخيص دوجنس نرو ماده آن از يكديگر مي باشد كه به علت وجود تفاوت رنگ پرها در دو جنس امكان پذير مي گردد .
كبوترهاي كارنيه (Carneau) از كبوتر جنوب بلژيك وشمال فرانسه به وجود آمده و در اوائل قرن بيستم در آمريكا بر روي آنها كار شده است اين كبوتران به وزني در حدود 750 – 600 گرم مي رسند . در كبوترهاي جوان آماده ذبح آنها وزن در حدود 500 گرم فرم سينه طويلتر بدون دم و بال و پهن تر بودن سر ، اين نژاد را از شاهي سفيد متمايز مي كند .
كبوترهاي موند اين Mondain يكي از قديمي ترين كبوترهاي فرانسه به شمار آمده و وزني در حدود 900 – 750 گرم پيدا مي كنند . كبوتر جوان آماده ذبح آن در حدود 600 گرم وزن دارد اين نژاد در رنگهاي مختلف ظاهر مي شود .
كبوترهاي نامه بر كه بيشتر در اروپا و خاورميانه گسترش دارد با وزني بين 480 – 420 گرم بسيار مقاوم بر توليد بوده و ‌ندرتا تخم هاي خود را مي شكنند آنها از جوجه هاي خود با كمال دقت مواظبت مي كنند . كبوتران نامه بر قادرند مسافتهاي طولاني بين 120 – 100 كيلومتر را طي كنند زمان بازگشت آنها را مي توان در رابطه با سرعت پروازشان دقيقا پيش بيني نمود جهت يابي ، اين كبوتران هنوز جزو مسائل پيچيده به شمار مي رود .
نگهداري
بر عكس ساير طيور كبوتران زندگي كاملاً منوگام‌ داشته و در سن 7 – 5 ماهگي به سن بلوغ مي رسند هر قدر وزن آنها سنگين تر باشد به همان نسبت ديرتر بالغ مي شوند بعد از اينكه كبوتر ماده اي نري را به عنوان جفت برگزيند و اعلام آمادگي جنسي و همزيستي نمود اووسيت ها در تخمدان شروع به رشد كرده و پس از تقريبا4- 5روز اولاسيون انجام گرفته و مدت كوتاهي بعد از ان هم جفت گيري و انتقال اسپرم صورت مي گيرد . تقريبا 40-44 ساعت پس از زمان جفتگيري چند ساعت بعدازظهر اولين تخم را مي گذارد و , برعكس ساير طيور گذاشتن فقط دو تخم از لحاظ ژنتيكي تثبيت شده است و هيچگاه افزايش و كاهش ندارد .
تخم كبوترها حدود 20 گرم وزن و 4 سانتي متر طول و 5/2 سانتي متر پهنا و رنگ سفيد دارند . نسبت زرده به وزن تخم با 19 درصد بين ساير طيور در كمترين حد است ولي پوسته آهكي با 10% درصدي اختلافي با ديگر طيور ندارند . لانه سازي با همكاري هر دو جنس 3-2 روز قبل از گذاشتن تخم آغاز گشته و حتي پس ازآن نيز ادامه مي يابد . پس از 17 – 18 روز جوجه ها از تخم خارج شده و به ندرت هر دو جوجه با هم متولد مي گردند . فاصله زمان تولد دو جوجه اغلب 24 – 12 ساعت است.كبوتردر بين طيور تنها پرنده اي است كه جوجه آشيانه نشين دارد ساير ماكيان در موقع تولد كاملاً لخت هستند و حدوداً پس از يك هفته پرهايشان جوانه مي زند . جوجه ها در حدود 6 هفتگي توسط مادران تغذيه شوند. در 5-4 روز اول تولد غذاي جوجه ها را شيرابه چينه دان تشكيل مي دهد. اين شيرا به بسيار مغذي بوده و توسط سلولهاي چين خورده چينه دان ترشح مي شود. چينه دان در تعدادي از گونه هاي پرندگان خصوصاً در خانواده كبوترها مولد شير مخصوص چينه دان است و تكثير سلولهاي مخاطي و كنده شدن و توليد شير توسط آنها به وسيله هورمون پرولاكتين، صورت گرفته و كنترل مي شود اين پرندگان شير ايجاد شده در چينه دان را به دهان بازگردانده و جوجه ها را به وسيله آن غذا مي دهند. ساختمان ميكروسكوپيك چينه دان مشابه به ساختمان مري است .
ترشح شيرابه تا 8 روز پس از تولد جوجه ها نيز مي تواند ادامه يابد. معمولا از روز پنجم به بعد تغذيه جوجه ها با غذايي كه خود پدر و مادر مي خورند آغاز مي گردد جيره اكثر پرندگان زينتي, به صورت دانه هاي كامل و نه به صورت خوراك كامل پليت شده مي باشد . تغذيه پرندگان طبق راهنمايي هاي ارائه شد بسيار منطقي مي باشد . اما به نظر نمي رسد كه تغذيه صرفا عامل عمده اي جهت انتخاب غذا توسط صاحب پرنده باشد .
استفاده از خوراكهاي كامل پلت, شده با مقاومت صاحبان پرنده روبرو شده و در ضمن همه گونه هاي پرندگام نيز چنين خوراك هايي را براحتي نمي پذيرند . اما با استفاده از پلت هاي اكسترود شده (اكسترودينگ) (Extruded) و افزودنيها كه پرنده را با استفاده از خوراك كامل تشويق كند مشخص نشده است .
دوره نگهداري كبوتران پرورشي به طور متوسط 5 سال بوده و معمولا در سالهاي دوم و سوم بيشترين توليد را داشته كه از سال پنجم در حد چشمگيري كاهش مي يابد. از يك جفت كبوتر, حداقل 12 قطعه كبوتر جوان در سال به وجود آيد. توليد 15-12 قطعه جوجه, را مناسب و بين 20-16 قطعه را جزو بسيار خوب به شمار مي آورند.
موفقيت در اين امر بستگي به تعداد تخم گذاشته شده جوجه هاي متولد شده و سرزندگي و سلامت جوجه ها دارد .
و بسته به شرايط اقليمي متفاوت است. اكثر گونه هاي غير اهلي كه در مناطق معتدل سرد سير زندگي مي كنند. داراي سيكل توليد مثل ساليانه هستند. در حالي كه گونه هايي كه با آب و هواي گرمسيري و صحرائي عادت پيدا كرده اند ممكن است داراي سيكل هاي توليد مثل ,كمتر از يك سال با فواصل شش ماه باشند . و يا زماني كه شرايط مطلوبي فراهم است جفت گيري انجام مي دهند كه اصولا به اين نژاد فرصت طلب مي گويند .
معمولا كبوترها در هر فاز فعال تخمگذاري دو عدد تخم مي گذارند و در هر سال داراي هشت فاز فعال تخمگذاري مي باشند . فاصله بين فازهاي فعال تخمگذاري در پاييز و زمستان تقريبا 45 روز و در بهار و اوايل تابستان 30-32 مي باشد . در كبوتر سيكل تخمك گذاري رها سازي تخمك و ميزان تخمگذاري موفق در بين كبوترها 40 تا 44 ساعت گزارش شده است .


مطالب مشابه :


تير ماه و روزهاي گرو بندي كبوتر بازان

فروشگاه کبوتر در استان سمنان - تير ماه و روزهاي گرو بندي كبوتر بازان - فروشگاه کبوتر و
نژادها

كبوتر شاهي سفيد در آمريكا از سفيد رومي ، سفيد مالتز (Maltese) و سفيد داكس (Duches )به وجود آمده است .
تولك رفتن

فروشگاه کبوتر در استان سمنان گوشت كبوتر از لحاظ محصولات طيور مي تواند در رديف و هم تراز
مسابقه کبوتر پرانی (اطلاعات کلی)

فروشگاه کبوتر در استان سمنان - مسابقه کبوتر پرانی (اطلاعات کلی) - فروشگاه کبوتر و داروهای
شرایط قابل ذکر در آمادگی کبوتر قبل از مسابقه

فروشگاه کبوتر در استان سمنان - شرایط قابل ذکر در آمادگی کبوتر قبل از مسابقه - فروشگاه کبوتر و
تجربه من در اصول جفت كردن، جوجه كشي و تغذيه كبوترهايم

فروشگاه کبوتر در استان سمنان. هم كبوتر نر به قول ما بايد " شور" باشد ( مستي كند و بخواند)
کفتر پاکستانی(بهترین نژاد پرشی)

فروشگاه کبوتر در استان سمنان - کفتر پاکستانی(بهترین نژاد پرشی) نشانه هاي كبوتر پاكستاني:
راههای غریب گیری

فروشگاه کبوتر در استان سمنان روش دوم برای گرفتن كبوتر غریب هنگامی كه نشست به این صورت
ویژگی کبوتر اصیل شمرون

فروشگاه کبوتر در استان سمنان - ویژگی کبوتر اصیل شمرون - فروشگاه کبوتر و داروهای امراض کبوتر
سخن اول

معرفی برترین کبوتران و کبوترداران سمنان - سخن اول - كبوتر شيراز (سينا از شيراز) كبوتر
برچسب :