تئوري هاي اصلي و كليدي در مديريت(تكيه بر رفتار سازماني)

تئوري هاي اصلي و كليدي در مديريت(تكيه بر رفتار سازماني)

 

1 : چارلز بابیج:

 پایه گذار مکتب کلاسیکها بصورت غیرمدون

 اختلاف در مهارت و نقش آن در تعیین مقدار دستمزد

2 : گریکوناز:

نظریه دو ساحتی بود انسان

محاسبه حیطه مدیریت(روابط بین مدیر و زیردست)

3 : آدام اسمیت (کارخانه سنجاق سازی) : تقسیم کار

4 : فردریک وینسلو تیلور:

بیان گذار مکتب كلاسیکها بصورت مدون

فلسفه مهندسی سازمان

پدر علم مدیریت

سازمان ستاد(تخصصی)

5 : هنری فایول:

بنیان گذار مکتب عمومی فرانسه

مثلث مدیریت

تفکیک وظایف, پل ارتباطی و نمودار سازمانی

مدیریت اداری و اصول گرایی

6 : فرانک گیلبرت:جریان کار و حرکت سنجی

7 : مری پارکر فالت:قانون موقعیت

8 : کارل مارکس:بنیان گذار سوسیالیسم

9 : لوترگیولیک و ارویک:وظایف مدیریت (POST CORB)

10 : ماکس وبر:

اصول پنجگانه بوروکراسی

برداشت ماشینی از سازمان

11 : فرنچ و راون:  مبانی قدرت رهبر

12 : چستر بارنارد:

تجدید نظر طلبان

نظریه پذیرش اختیار

سازمان به مفهوم یک سیستم اجتماعی پویا

نخستین تفسیر شخصی از سازمان به مفهوم یک سیستم اجتماعی پویا

13 : سایمون: برنامه یزی راضی کردن ( قانع کردن)

14 : ماکیاولی(قرن 15): رساله شهریار

15 : آمیتای اتزیونی:  تفاوت میان قدرت مقام و قدرت شخصی

16 : هنر ماری: نظریه نیازهای آشکار

17 : زیگموند فروید :

رفتار و شخصیت انسانی (ID-EGO-SUPER EGO)

اهمیت انگیزش ناخودآگاه

18 : مطالعات هاتورن:

کشف سازمانهای غیر رسمی , ارتباطات غیر رسمی

19 : التون مایو:

(تاک یا سایه, GRAPVINE)

بنیان گذار مکتب نئوکلاسیکها

فرضیه توده عوام

20 : ویلیام جیمز:

انگیزه های غریزی انسان

تاثیر بالقوه انگیزش بر عملکرد

21 : نوربرت وینر : بنیان گذار علم سایبرنتیکس

22 : دان لپ: عناصر اصلی نظام روابط کار

23 : هولینگورت: رهبران دارای هوشی بیشتر از متوسط هوش پیروان هستند

24 : هاوس ودسلر : انواع رفتار رهبری( هدایتگرا, حمایتگر, تشریک مساعی گرا, عملگرا)

25 : هوگومانستربرگ : روانشناسی صنعتی

26 : خانم دان وودوارد : تکنولوژی در سه سطح روش تولید کارگاهی, انبوه و فرآیندی

27 : اسکات می یرز : تحقیق در کمپانی تگزاس اینسترومنتز

28 : ریچارد اوربروک :روشهای معمول انتخاب پرسنل در موسسات کشورهای صنعتی

29 : بولدینگ :

 طبقه بندی سیستمها بر اساس پیچیدگی ( 9 طبقه)

روش مدیرت نظام گرا با همکاری برتالانفی

30 : اروین لازلو : سیستمهای طبیعی و مصنوعی

31 : جان بکت : سیستمهای فیزیکی , بیولوژیکی و اجتماعی

32 : استافورد بیر : سیستمهای قطعی و احتمالی

33 : مرینو (سال 1934) :روشهای سوسیومتریک

34 : دانیل کارتر و روبرت کام : مشخصات عمومی سیستمهای باز(10مورد)

35 : چاتیلر : حالت پایدار و تعادل درونی پویا

36 : برتالانفی:

 اصل هم پایانی (1940)

بنیان گذار مکتب سيستمها

روش مدیریت نظام گرا (بولدینگ با همکاری برتالانفی) 9 دسته

37 : کرت لوین :

تحلیل میدان نیرو

مطالعات رهبری آیوا ( رونالد لی پیت و رالف وایت ) رهبری این دو نفر

پدر پویایی گروهی

38 : داگلاس مک گریگور:روش تجزیه عملیات (یکی از روشهای ارزیابی شایستگی)

39 : ریزرمن : انگیزه وجهه طلبی (درباره افراد دگر رهبر)

40 : ونس پاکارد : انگیزه وجهه طلبی( درباره منزلت جويان)

41 : رابرت بلیک و جین موتن : شبکه مدیریت

42 : دروین کارترایت و آلوین زاندر : مطالعات پویایی شناسی گروهی

43 : رنسیس لیکرت :

سیستمهای مدیریت

متغیرهای وضعیتی

44 : رابرت تانن بام و وارن اچ اشمیت :

سبکهای رهبری

نظریه پیوستگی رفتار رهبری

45 : فردریک هرزبرگ : تقویت شغل

تئوری دو عاملی انگیزش بهداشت

46 : کریس آرگریس : تئوری رشد یافتگی و رشد نیافتگی

47 : جرج هومانز : تئوری گروه انسانی

48 : اندروهالپین : پرسشنامه توصیف رفتار رهبر

49 : لئونارد کازمایر : انواع ستاد تخصص

50 : ویلیام.جی.ردین : تئوری سه بعدی شبکه مدیریت

51 : پیتر دراکر(عمل مدیریت , 1954 ) :

مدیریت بر مبنای هدف (MBO) 

بنیان گذار مکتب تجربی یا آمپریک

مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه

52 : فرد ای فیدلر :

نظریه اقتضاء

مدل مشروط رهبری

53 : ادوارد دوبونو : وضع کننده شیوه تفکر موازی برای ایجاد خلاقیت

54 : وروم و ایتون :

نمودار فرآیند تصمیم(درخت تصمیم گیری)

55 : (فلیش من, هاریس و بورت و لیکرت) (همکاری) :

نظریه رهبری بعنوان مجموعه رفتاری

56 : هاوس ودسلر و مارتین جی ایوانز : تئوری مسیر – هدف رهبری

57 : یورجین بنج : ارزشیابی مشاغل از طریق مقایسه عوامل

58 : ژزف تی فین : ارزشیابی شایستگی (روش توزیع اجباری)

59 : لائوتسو : طبقه بندی مشاغل

60 : دانیل لوگران : سازمان بین المللی کار

61 : گیلنوی : سنجش فعالیتهای عمومی و تفوق و مردانگی و زنانگی

62 : جان واتسون : هرمحرکی پاسخی دارد

63 : بی اف اسکینر :

هر پاسخی به جهت دریافت محرکی است

نظریه تقویت

مبتکر روش تقویت مثبت یا اصلاح رفتار

64 : ويليام اوچی : تئوری Z – تركيب مديريت آمريكايي و ژاپني

65 : جرج دانتزیک : برنامه ریزی خطی

66 :  دمينگ (سال 1950) : چرخه کیفیت (چرخه شیوهارت)

67 : ویکتور وروم : نظریه انتظار

68 : ویلیام مک دوگال : تئوری رفتار ذاتی

69 : مارتین بروس : مصاحبه مفصل یا عمیق 36 پرسشی

70 : فورستر : پایه گذار متد مدلسازی دینامیک

71 : اریک برن : تحلیل مراوده ای (TA)

72 : مینتزبرگ : نظریه نقشهای مدیری

73 : جیمز میلر : سیستمهای ادراکی,مجرد,سخت و جاندار

74 : ریچارد اسکات : تقسیم بندی نظریه های سازمان و مدیریت به چهار گروه

75 : طبقه بندی پارسونز : هر سازمان سه سطح دارد

76 : چارلز پرو : تقسیم بندی چهارگانه نظام کاری سازمانها

77 : ویلیام جی گوردون :روش راه حل جویی غیر مستقیم

78 : آلکس آزبرن : روش راه حل جویی قیاسی مستقیم

79 : مورگان :

سازمان بصورت پدیده ای کثیرالوجه و توصیف سازمان در قالب استعاره های مختلف

80 : کوئین و همکاران : مدل تلفیقی مکاتب مدیریت

81 : برنز و استاکر: پیوستار ابداعی در مورد سازمانهای ماشینی و زیستی

82 : کارل مانهایم : به شدت تحت تاثیر نظرات وبر در زمینه منطق عقلی بود

83 : نیکوس موزلیس : تعقل جوهری و ابزاری و نقش آنها در سازمان و مدیریت

84 : ادوارد دوبونو : وضع کننده تفکر موازی

85 : ژوزف لوفت و هاری اینگهام : پنجره جوهری

86 : مونی ورایلی :

مطرح کردن اصل هماهنگی بعنوان اصل اساسی در عملکرد متوازن و موزون سازمان

87 : آلدریش , فری من و هنن : سازمانها هماند موجودات زنده برای بقاء به منابع موجود در محیط وابسته اند

88 : هورک هایمر :

از اعضای مکتب فرانکفورت و معتقد به اینکه تعقل در زندگی انسان باید نقش اخلاقی و ارزشی داشته باشد

89 : مورفی (قانون) : آنانکه در پرداختن به هر موضوعی منفی ترین وجه را در نظر می گیرند.

90 : پارکینسون (قانون) : کارها باتوجه به زمانی که می توانند اشغال کنند , گسترش می یابند

91 : پیتر(قانون) : در یک سلسله مراتب , هر کارمندی تا سطح بی کفایتی خود ترقی می کند.

تاليفات: عليرضا عزيزي

نوشته شده توسط  اميرحسين سرتيپي

اقاي سرتيپي از جمع اوري مطالب بسيار مفيدي در اختيار وبلاگ قرار داديد سپاسگزاريم

ضمن اينكه مطالب فوق مي بايست با شرح مختصري از تئوريها تكميل گردد.از دوستاني كه ميتوانند كمك كنند خواهش ميكنيم همكاري نمايند


مطالب مشابه :


مجموعه آخرین منابع آزمون دکترای مدیریت

1- تئوری سازمان استیفن رابینز ترجمه دکتر 5- تئوری سازمان ریچارد اسکات ترجمه دکتر حسن
معرفی کتب ارزشمند -سری هشتم

۳- تئوری سازمان، نوشته سیستم های عقلایی، طبیعی و باز؛ نوشته ریچارد اسکات، ترجمه
تئوري هاي اصلي و كليدي در مديريت(تكيه بر رفتار سازماني)

فلسفه مهندسی سازمان. تئوری دو عاملی انگیزش 74 : ریچارد اسکات :
منابع دکتری مدیریت گرايش هاي مختلف

کتاب تئوری سازمان: تئوریهای سازمان، ریچارد اسکات. سازمان ؛ ریچارد هال ؛ رابینز
کتاب های مدیریت

کتاب تئوری سازمان: مولف: ریچارد ال دفت دکتر وارث در تدریس تئوریهای سازمان، ریچارد اسکات.
منابع دکتری مدیریت گرايش هاي مختلف(دولتی، بازرگانی، رسانه)

کتاب تئوری سازمان: تئوریهای سازمان، ریچارد اسکات. سازمان ؛ ریچارد هال ؛ رابینز
منابع آزمون دکترای تخصصی دانشگاه آزاد (مبانی سازمان)

تئوری سازمان: ساختار و طرح ریچارد اسکات (حسن میرزایی اهرنجانی) انتشارات
لیست دروس رشته مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی ارشد (در دانشگاه تهران)

ü تئوری‌های سازمان: ü سازمان: سیستم های عقلایی، طبیعی و باز، ریچارد اسکات (حسن
منابع دکتری مدیریت گرايش هاي مختلف (PH.d management)

کتاب تئوری سازمان: تئوریهای سازمان، ریچارد اسکات. سازمان ؛ ریچارد هال ؛ رابینز
منابع دکتری مدیریت گرايش هاي مختلف

کتاب تئوری سازمان: تئوریهای سازمان، ریچارد اسکات. سازمان ؛ ریچارد هال ؛ رابینز
برچسب :