اموزش مرحله به مرحله انواع بافت مو

: اموزش مرحله به مرحله انواع بافت مو

آموزش بافت مو ( دم ماهی )


[تصویر: 24767563188793914734.jpg]

: اموزش مرحله به مرحله انواع بافت مو

بافت تل


بافت تل شبیه بافت فرانسوی است با این تفاوت که شما رج های مو را بجای اینکه از طرفین سر بردارید، فقط از یک طرف بافت و آن هم از جلوی سر این لایه ها را جدا می کنید . بدین ترتیب. از تیزی گوش تا تیزی گوش از جلوی سر فرق باز کرده و این لایه را جدا می کنید. می توانید موهای پشت سر را با کلیپس ببندید تا مزاحم کارتان نشود . از انتهای تیزی یک گوش یک لایه جدا کرده و این لایه را به سه قسمت مساوی تقسیم می کنیم و رج اول را یک بافت ساده می زنیم.
[تصویر: 50705974464525093064.gif]
بعد از جلوی صورت یک رج جدا کرده به لایه ی وسط اضافه می کنیم و دوباره یک بافت می زنیم
[تصویر: 92035798825295114844.gif]
همینطور فقط از جلوی سر لایه لایه مو را برداشته و به بافت اضافه می کنیم تا اینکه به انتهای گوش دیگر برسیم.
[تصویر: 98117966666061998668.gif]
بعد اگر مو بلند بود ادامه ی آن را تا انتها بافت ساده می زنیم و انتهای بافت را با کش بافت محکم می کنیم. بدین ترتیب تلی زیبا با بافت بر جلوی سر خود ایجاد کرده اید.
[تصویر: 07792002244032660716.gif]
می توانید بطور سلیقه ای ادامه ی بافت را در زیر موهای افشان پشت سر پنهان کنید و با سنجاق سر آن را ثابت نمایید. در زیر نحوه ی انجام بافت تل نشان داده شده است.

[تصویر: 90711321804448298262.gif] RE: اموزش مرحله به مرحله انواع بافت مو
بافت طنابی یا مارپیچ


این بافت مانند بافت تیغ ماهی

دو رشته ای است و بسیار زیباست. در زیر نحوه ی انجام بافت مارپیچ از طرفین سر نشان داده شده است . اگر می خواهید

بافت مارپیچ را در

بافت تاج بکار ببرید همیشه در نظر داشته باشید که

لایه های برداشته شده

فقط به لایه ی زیرین اضافه می شود .
لایه ای از مو را از جایی که می خواهید بافت را شروع کنید بردارید و با کمک انگشت نشانه آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.
[تصویر: 49437551277274153359.jpg]


هر دو رشته را

در یک جهت مشابه ( جهت عقربه های ساعت یا خلاف آن )

بپیچانید و به حالت ضربدر

از روی یکدیگر رد کنید . مثلا هریک از دو رشته را در ابتدا به سمت راست بپیچانید بعد رشته ی سمت راست را بر روی رشته ی سمت چپ گذاشته و بپیچانید . لایه ی کوچکی از مو را برداشته ( مانند بافت فرانسوی ) و به یکی از رشته

ها اضافه کنید و دو باره رشته ها را بر روی هم بپیچانید

[تصویر: 63669980475476258651.jpg]
بطور متناوب از طرف راست و چپ سر لایه های از مو را بردارید و آن را به لایه های اصلی در حال بافت اضافه کنید و بپیچانید این کار را تکرار

کنید تا به انتهای سر برسید و دیگر نتوانید لایه ای اضافه کنید. دوباره هر دو رشته را یک جهت بپیچانید و بر روی یکدیگر به حالت ضربدر قراردهید . تا انتهای بافت

[تصویر: 22650328193552950065.jpg]
انتهای بافت را با کمک روبان یا کش بافت ببندید.
[تصویر: 73452572095255308825.jpg]

RE: اموزش مرحله به مرحله انواع بافت مو

بافت موبرای دختر بچه ها (شکل قلب)

۱- طبق تصویر مو را تقسیم کرده و با کش ببندید
[تصویر: 69995239333539424840.jpg] ۲- موهای بسته شده را به سمت دیگر هدایت کنید تا بتوانید زیر آن قسمت سه بست کوچک دیگر ایجاد کنید. [تصویر: 50918656176085727091.jpg] ۳- هر یک از قسمتهایی را که در مرحله اول جدا کرده بودیم به دو قسمت تقسیم کرده و به دور خود مو بپیچانید ( تاب دهید ) تا حالت سفتی به خود بگیرد. [تصویر: 41890840739573082934.jpg] ۴- به سمت پایین آورده و به شکل قلب با ردیف پایینی یکی کنید. [تصویر: 30118756992815446777.jpg] ۵- دو قسمت دیگر را نیز به همان ترتیب انجام دهید. [تصویر: 48562104002359205917.jpg]
[تصویر: 12863007646250477562.jpg]

[تصویر: 20712754615117432547.jpg]

RE: اموزش مرحله به مرحله انواع بافت مو
روش بافت موی ساده اما در عین حال زیبا


[تصویر: 47976753050352848939.jpg]
[تصویر: 10132003763057665948.jpg] RE: اموزش مرحله به مرحله انواع بافت مو
بافت ترکیبیبافت ترکیبی بطور کلی

از دو دسته بافت تشکیل شده که در پشت سر به هم می پیوندند. در زیر نحوه ی انجام آن نشان داده شده است.

ابتدا باید نحوه ی بافت فرانسوی را یاد بگیرید . از جلوی سر فرق باز کنید و آن را تا پشت سر ادامه دهد. مو ی سر به دو قسمت مساوی تقسیم می شود . یک قسمت را کلیپس بزنید تا تداخل ایجاد نکند.
[تصویر: 77756447855168179051.gif]
از جلوی سر ، سمتی که مو آزاد است شروع به بافت فرانسوی کنید .
[تصویر: 67644564507305710950.gif]
بافت را تا جایی که دیگر نمی توانید مو اضافه کنید ببافید . دقت کنید که بافت حتی الامکان به خط فرق پشت نزدیک شود . آن را با کلیپس محکم کنید
[تصویر: 09573793085225488312.gif]
سمت دوم را نیز مانند سمت اول ببافید . باز هم سعی کنید که به خط فرق پشت سر نزدیک شوید . سپس با دست راست رشته ی سمت راست و با دست چپ رشته ی سمت چپ را بگیرید . سه رشته را با انگشت دست هنوز از هم جدا نگه دارید.
[تصویر: 72859186355062876955.gif]
رشته ی وسط هر دو دسته را با هم ترکیب کنید . بنا براین دو رشته ی سمت چپ با هم و دو رشته ی سمت راست نیز با هم ترکیب می شوند . ( در شکل نشان داده شده است ) اگر بخواهید بافت پنج تایی ببافید دو تا رشته های سمت چپ و راست را با هم ترکیب نمی کنید .
[تصویر: 42708289059457382556.gif]
ادامه ی بافت را بصورت بافت سه تایی ساده بباید و انتهای بافت را با کش بافت محکم کنید .
[تصویر: 87626758609162889977.gif] RE: اموزش مرحله به مرحله انواع بافت مو
آموزش بافت آبشاری دو ردیفه


اروپایی ها نسبت به سایر ملل در مورد بافت هاو تنوع آنها از ذوق و سلیقه ی بیشتری برخوردار بوده اند ؛در پستهای قدیم زیاد راجع به انواع بافتها صحبت کرده و آموزش داده ایم در این پست نیز نوعی بافت را آموزش میدهیم که فرانسویست و با نام آبشاری دو ردیفه نیز معروف است.
برای شروع کار یک تکه از موی بالای گوش را جدا کنید و از جلوی سر شروع کنید به بافت ساده ی فرانسوی
[تصویر: 86831097906631920571.jpg]
[تصویر: 42068933351048272302.jpg]
همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید موها را شاخه،شاخه جدا کرده و داخل بافت بزنید
[تصویر: 52986128150324120473.jpg]
همانطور که در تصویر زیرمشاهده میکنید بافت آبی را آزاد میکنید و شاخه ی جدید قرمز را داخل بافت میکنیم.
[تصویر: 28430244679111834580.jpg]
و همینطور شاخه شاخه به سمت جلو میرویم
[تصویر: 28201136855583916225.jpg]
سعی کنید در یک خط صاف بافت را بزنید و به بالا و پایین منحرف نشوید تا تمییز دربیاد
[تصویر: 78708472497536421959.jpg]
تا سر گوش سمتراست که رسیدید بافت را تمام کنید
[تصویر: 81441648839502894335.jpg]
همانطور که در تصویر نیز مشاهده می کنید تا سر گوش تمام کنید و در واقع شاخه ای از جلوی موها را رها کنید
[تصویر: 86291676841424109254.jpg]
برای شروع کردن ردیف دوم نیز از همان سمتی که ردیف اول را شروع کردیم ،شروع میکنیم.
[تصویر: 83378122945907702611.jpg]
دقیقا مثل همان ردیف اول بافتن را ادامه می دهیم.
[تصویر: 85490842136465261275.jpg]
این ردیف را نیز را نیز به انتها میرسانیم .
[تصویر: 80782494179862111019.jpg]
و در انتها نیز همه ی موها را به یک سمت جمع کرده و با کش می بندیم.
[تصویر: 38672366101905574582.jpg] RE: اموزش مرحله به مرحله انواع بافت مو
آموزش تصویری بافت میلک مید(milkmaid)

[تصویر: 01460573948402169465.jpg]
فرق را از وسط باز کنید و مو را به ۲ دسته مساوی تقسیم کنید
[تصویر: 60888586410008846928.jpg]
هر قسمت را به صورت جداگانه ببافید و با کش پیین مو را ببندید
[تصویر: 48455978778926395535.jpg]
[تصویر: 32158783033735324872.jpg]
موس بافته شده را مانند هد بند از بالای سر به پشت گوش مخالف ببرید و با پنس محک کنید
[تصویر: 52020199874625505563.jpg]
[تصویر: 48125613482764084975.jpg]
طرف دیگر مو را با همان مراحل بالا درست کنید . اگر موهای ریز و کوتاه از داخل بافت بیرون زده بود با تافت مرتب کنید ابتدا تافت زده و از سمت پایین به بالا دستتان را روی مناطقی که تافت زدید بکشید. نوک موی بافت دوم هم برای آنکه دیده نشود می توانید زیر بافت قبل پنهان کنید و سپس با پنس محکم کنید.
E: اموزش مرحله به مرحله انواع بافت مو
بافت هلندی[تصویر: 07757668707047834787.jpg]

بافت هلندی شبیه بافت فرانسوی است با این تفاوت که در بافت هلندی شما از بافت ساده از زیر استفاده می کنید نه بافت از رو. در نتیجه گیس برجسته تر نشان داده می شود. . در زیر نحوه ی انجام آن نشان داده شده است.از جایی که می خواهید بافت را آغاز کنید، لایه ای مو بردارید و آن را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید. یک بافت ساده از زیر بزنید یعنی رشته ی سمت راست را به زیر رشته ی میانی ببرید و رشته ی سمت چپ را هم به زیر رشته ی میانی ببرید از سمت راست سر لایه ای از مو بردارید و آن را به رشته ای که در حال حاضر در سمت راست قراردارد اضافه کنید و دو باره یک بافت ساه از زیر بزنید یعنی به حالت ضربد رشته ی سمت راست را به زیر رشته ی میانی ببرید. از سمت چپ سر نیز لایه ای از مو بردارید و آن را به رشته ای که در حال حاضر در سمت چپ قراردارد اضافه کنید .و دو باره یک بافت ساه از زیر بزنید یعنی به حالت ضربد رشته ی سمت چپ را به زیر رشته ی میانی ببرید. به همین ترتیب از سمت چپ و راست سر لایه لایه مو بردارید و بصورت بافت از زیر ببافید تا دیگر نتوانید لایه ی مو اضافه کنید. ادامه ی بافت را بصورت بافت ساده از زیر ادامه دهید و انتهای بافت را با کش بافت یا روبان ببندید.


مطالب مشابه :


مدل بستن مو

مدل بستن مو با آخرین تکنیک های روز دنیا و جددیدترین روش های به کار رفته توسط چهره ... با این شانه جادویی می توانید انواع مدل بستن مو را برای خود پیاده سازی کنید.
انواع مدل شينيون مو عروس و زنانه

برچسب‌ها: مدل موي باز عروس, مدل توري سر عروس, مدل موي بلند عروس, مدلهاي موي خرمايي زنانه, مدل شينيون مجلسي, مدل شينيون حجم دار عروس, مدل شنيون مو جديد, انواع بستن
مدل های بستن مو برای خانم ها همراه با آموزش تصویری

16 فوریه 2014 ... انواع مدل بستن مو برای خانم ها. مدل های بستن مو برای خانم ها (آموزش تصویری). جدیدترین مدل بستن مو برای خانم ها. مدل های بستن مو برای خانم ها (آموزش
موها چگونه رشد میکنند؟

انواع روش های مختلف کاشت مو,روش FUE,الگوهای ریزش مو,آناتومی مو,معایب روش FUT. ... ممکن است که مورد قبول کاشت مو قرار گیرد به شرط آنکه مدل بستن مو تغییر نماید.
اموزش مرحله به مرحله انواع بافت مو

باران - اموزش مرحله به مرحله انواع بافت مو - این وبلاگ شامل همه نوع مطلب میباشد. ... آموزش تصویری گام به گام ۱۶ روش بستن موی بلند · ته چین های اصیل‌ ایرانی... آب برنج
انواع ماسک مو::

انواع ماسک مو:: - - نی نی سایت -مامی سایت و نو عروس و ...... ... آن‌ها را درون یک شیشه تمیز و دودی رنگ بریزید و پس از بستن در ظرف، آن را به خوبی تکان دهید.روی دستمالی
آموزش آرایشگری

شینیون مدل فانتزی ، شینیون مدل شلوغ ، شینیون مدل موهای بلند ... مدلهای بستن و تزئین روسری و شال ... آموزش خود آرائی ، میکاپ ، و انواع کوپ ، مش ، رنگهای لایت.
برچسب :