منابع درس مدیریت استراتژیک پیشرفته

کتابها و مراجع

مدیریت استراتژیک پیشرفته   ۱- نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک

 تالیف:دکتر علیرضا علی احمدی-مهدی فتح الله- ایرج تاج الدین      

انتشارات: تولید دانش

۲- سازمان استراتژی محور    

تالیف: رابرت اس.کاپلان- دیویدپی.نورتون

ترجمه: پرویز  بختیاری

انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی    

انتشارات نگاه دانش ویرایش جدید


مطالب مشابه :


معرفی کتب حسابداری و مالی

نوشته: شیم سیگل ترجمه: پرویز بختیاری ناشر: سازمان مدیریت صنعتی عنوان اصلی: Schaums Otlines.
منابع فراگیر

استیفن رابینز (ترجمه الوانی و دانایی فرد) صفار (ترجمه پرویز بختیاری) سازمان مدیریت
دانلود منابع کنکور کارشانسی ارشد فراگیر پیام نور

استیفن رابینز (ترجمه اعرابی و پارساییان) (ترجمه پرویز بختیاری) سازمان مدیریت
منابع درس مدیریت استراتژیک پیشرفته

ترجمه: پرویز بختیاری. انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی انتشارات نگاه دانش ویرایش
منابع پیشنهادی جهت آزمون دکتری و ارشد حسابداری

-حسابداری مدیریت،پرویز بختیاری -تئوری حسابداری، ولک و داد و ترنی،ترجمه دکتر
کتب معرفی شده توسط اساتید

دکتر شباهنگ دکتر پرویز بختیاری تئوری مدیریت پیشرفته (دکتر حسین اسلامی) : ترجمه : دکتر
منابع پیشنهادی برای آزمون دکترای حسابداری

· حسابداری مدیریت پرویز بختیاری · حسابداری ترجمه دکتر پارساییان و
منابع پیشنهادی برای آزمون دکترای حسابداری

· حسابداری مدیریت پرویز بختیاری ترجمه دکتر پارساییان و بزرگ اصل وجلد سوم ترجمه دکتر ;
نمد و نمد مالی در چهار محال و بختیاری

گنجینه‌ فرهنگ مردم چهار محال و بختیاری هنرهای ایران، زیر نظر ر.دبلیو فریه، ترجمه پرویز
به بهانه برگزاری بزرگداشت "باباطاهر لر همدانی"در عراق:جایگاه باباطاهر در عرفان و ادب سرزمینش

19-برتری زبان پارسی / ترجمه پرویز اذکایی و چهار محال و بختیاری اکثریت بالرها است و
برچسب :