دفتر کار منتخب معلمان تربیت بدنی ابتدایی

 دفاتر کارمعلمان تربیت بدنی ابتدایی/انتشار شهریور 93
رئیس محترم اداره تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی استان ....

                                                 

با سلام و احترام 

به اطلاع می رساند همزمان با برگزاری مرحله کشوری جشنواره دفاتر کار برتر معلمان تربیت بدنی، ویرایش و اصلاح دفاتر ابتدایی با حضور داوران و کارشناسان مربوطه انجام گرفت که حاصل آن به صورت فایل پیوست تقدیم می گردد و با توجه به تاکید معاونت محترم تربیت بدنی و سلامت در همایش معاونین تربیت بدنی و سلامت استان ها(شهریور 93- اردوگاه شهید باهنر تهران) مبنی بر جمع آوری نظرات استان ها در ارتباط با دفاتر کار معلمان تربیت بدنی، لذا مقتضی است دستور فرمایید نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را تا تاریخ 2/7/1393 به این دفتر اعلام نمایند.

دفتر کار منتخب تربیت بدنی ابتدایی   
گروه برنامه ریزی درس تربیت بدنی


مطالب مشابه :


اصلاحیه نهایی دفاترکار معلمان تربیت بدنی ابتدایی و متوسطه

تربیت بدنی آموزش وپرورش بیرجند کارشناسی تربیت بدنی شهرستان بیرجند فیش حقوقی;
دفتر کار منتخب معلمان تربیت بدنی ابتدایی

تربیت بدنی آموزش وپرورش بیرجند . دفتر کار منتخب معلمان تربیت بدنی فیش حقوقی;
قوانین ومقررات بدمینتون

تربیت بدنی آموزش وپرورش بیرجند کارشناسی تربیت بدنی شهرستان بیرجند
فواید شگفت انگیز پیاده روی صبح‌گاهی برای سلامتی

تربیت بدنی آموزش وپرورش بیرجند . فواید شگفت انگیز پیاده روی صبح‌گاهی برای فیش حقوقی;
آزمونهای آمادگی جسمانی در مدارس

تربیت بدنی آموزش وپرورش بیرجند کارشناسی تربیت بدنی شهرستان بیرجند فیش حقوقی;
برچسب :