دستگیره ی آشپزخانه ایران - اموزش وابعاد دوخت سرویس اشپزخانه

دستگیره ی آشپزخانه
 
▪ وسایل مورد نیاز:
ـ پارچه ی ساتن کرم
ـ پارچه ی پاناما کرم
ـ پارچه ساتن رنگی(متناسب با رنگ شابلون های میوه ای )
ـ شابلون میوه ای
ـ ابر باریک
بعضی افراد تمایل دارند دستگیرههای آشپزخانه ی آنهابه شکل مربع وبند آن در زاویه ی بالای دستگیره باشد اینکه دستگیره به چه شکلی و بند آن در کجا قرار بگیرد به سلیقه ی شما بستگی دارد ما در اینجا دستگیره ی ساده که بند آن در وسط می باشد را آموزش می دهیم...

اموزش وابعاد دوخت سرویس اشپزخانه , طرح دستگیره و دمکشی , دستگیره اشپزخانه مربعی شکل

اموزش وابعاد دوخت سرویس اشپزخانه

▪ طرز کار:
ابتدا اندازه های دستگیره را مشخص می کنیم که ما در اینجا پانزده در هفده گرفته ایم به خاطر داشته باشید که حدود یک سانت از پارچه زمان کار با هویه خارج می شود.این اندازه از پارچه پاناما یکی و از پارچه ی ساتن کرم دوتا برای دو طرف کار نیاز داریم .شابلون میوه ای را انتخاب کرده و روی ساتن رنگی قرار داده دور آن را هویه می کنیم مطابق شکل
طرح شابلونی خارج شده را روی پارچه ی ساتن قرار می دهیم وداخل طرح شابلونی را با استفاده از هویه در می آوریم.ابر ما حدود یک سانت ونیم از هر طرف باید کوچک تر از دستگیره ی ما باشد .روی ابر پارچه ی پاناما و روی پارچه ی پاناما ساتنی را که روی آن هویه کاری کرده ایم قرارداده وزیر ابر یکی دیگر از ساتن ها را قرار میدهیم ودور آن را باهر شابلونی که دوست داشتیم هویه میکنیم که در اینجا نمونه ای از آن را میبینید.
در مرحله ی بعد از پارچه ی ساتن یک نوار باریک به ابعاد چهار در ده جدا می کنید دو لبه ی آنرا بر روی هم قرار داده با شابلونی که لبه ی صاف دارد به هم می چسبانید( در مراحل پیشرفته تر برای بند آن می توانید از لب شابلون های طرح دار استفاده کنید).بند آماده شده را به پشت کار با استفاده ازشابلونی که دایره ی کوچک دارد به کار وصل می کنید استفاده از شابلون برای آن است که لایه پارچه ها را به خاطر فشار روی شابلون به هم متصل کند.
شما میتوانید بند درست نکنید فقط بالای آن را با شابلون سوراخ کنید که مدل آن درنمونه های هویه کاری آمده است.
 
منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:برگزیده ها


طرح دستگیره و دمکشی , دستگیره اشپزخانه مربعی شکل