تجزیه و تحلیل سایت در طراحی (1)

طراحی بر اساس چه آگاهی هایی شکل می گیرد؟

1-       نیاز

2-       سایت

3-       بررسی های اقلیمی

4-       دسترسی ها

بررسی های اقلیمی :

یخبندان : برای آگاهی از اینکه  چه نوع مصالحی را در طرح خود استفاده کنیم  یخبندان را بررسی میکنیم . به طور گرافیکی مشخص میکنیم که چند ماه در سال در آن منطقه یخبندان رخ می دهد تا ببینیم مصالح مورد استفاده تحمل دارد یا نه !

شیب زمین : برای طراحی شیب زمین هم نیاز است . به صورت گرافیکی می نویسیم که شیب غالب مثلا شمال به جنوب است .

نور : بستگی به نوع کابری نور طبیعی یا مصنوعی به کار میبریم . مثلا سینما به نور مصنوعی و کلاس های یک مدرسه به نور طبیعی نیاز دارد . نور در ساعات مختلف قرار میگیرد .

همانطور که میبینیم نور در ساعات 9 تا 18 رو به روی ساختمان است .

eHNGhbbQ.jpg

بزرگ ببینید !

پس در تقسیم فضاهای داخلی از این اطلاعات استفاده می کنیم . همچنین متوجه میشویم که قسمت جنوب ساختمان از 9 تا 18 سایه است ، پس اگر کاربری داشتیم که به نور نیاز داشت به این موضوع توجه می کنیم یا اگر گونه خاص درخت داریم که به نور نیاز دارد نباید این جا قرار دهیم یا ممکن است ساختمانی در نزدیکی سایت باشد که بلند باشد و همیشه سایه آن قسمتی از سایت را می گیرد ، آن را در طراحی فضا در نظر میگیریم .

MnRwWhWE.jpg

بزرگ ببینید !

باد : جهت باد را به صورت گرافیکی نشان میدهیم و برای طراحی از آن استفاده می کنیم . مثلا در محله ی دنارت اصفهان بوی زباله زیاد می آید ، طراحی باید به گونه ای باشد که با گذاشتن دیوار یا نگذاردن پنجره به آن سمت بو را مهار کرد .

جنس خاک : مثلا در یک منطقه نزدیک به آب زیاد نمیتوان در زمین پایین رفت و پارکینگ زد .

ریزش های جوی : نوع پوشش سقف ، نوع پوشش دیوارها ، ارتفاع دیوارها و ارتفاع از سطح زمین !

پس مشخص میکنیم که مثلا به طور متوسط چند میلیمتر بارندگی در سال در این منطقه مشاهده می شود .

* مسئله قبله  و جهت شمال نیز برای ما اهمیت دارد . برای طراحی نمازخانه یا سرویس بهداشتی به این اطلاعات نیاز داریم .

" کتاب اقلیم کسمایی و کتاب اقلیم پیرنیا "

دسترسی ها :

مسیر : کلیه مسیرهایی که به سایت منتهی می شود را ما باید در تحلیل سایت مشخص کنیم . راه ها ، مسیرها و خیابان ها سلسله مراتب دارند و بر اساس درجه بندی مشخص می شوند : اصلی ، فرعی و ............... ! همچنین جنس مصالح کف پوش را هم مشخصی میکنیم .: راه آسفالته " آسفالت گرم یا سرد " ، راه مالرو ، راه پیاده یا سواره ، راه خاکی ، راه پر ترافیک  و ........

نحوه ی نمایش :

پیاده : دایره به رنگ خردلی

gODGC30v.jpg

سواره : مربع یا مستطیل به رنگ خاکستری

رنگ خاکستری بر اساس اصلی یا فرعی بودن مسیر کم رنگ و پررنگ نشان داده می شود . یعنی خاکستری پررنگ برای مسیرهای اصلی و خاکستری کم رنگ برای مسیرهای فرعی و ......

 LEZK6BfV.jpg

سواره اصلی

t3JjUrRi.jpg

سواره فرعی

نشانه : یک نقطه شاخص در سایت است که مردم آن را می شناسند و توی ذهن و خاطرشان تاثیرگذار است . این نشانه می تواند در سطح یک شهر مطرح شود یا در سطح یک محله !

مثلا برج میلاد به عنوان که نشانه ی شهری مطرح شد " یا مصلی اصفهان " در هرجای شهر که بایستید " تقریبا "می توانید آن را مشاهده کنید . یا اطراف میدان نقش جهان گنبد مسجد جامع شاه عباس صفوی را میتوانید مشاهده کنید .

نشانه در سطح یک محله : مثلا در یک محله یک درخت در وسط یک کوچه است یا یک ساختمان بلند در نبش یک کوچه نشانه می شود . در واقع نشانه برای مردم نقش جهت یاب و آدرس پیدا کردن را دارد . ممکن است خود اثر هیچ شاخصه ای نداشته باشد اما از نظر کاربری حائز اهمیت است 1 سینما در یک محله نشانه است .

پس نشانه می تواند یک بنا باشد ، می تواند یک عنصر طبیعی باشد یا می تواند کاربری خاصی داشته باشد یا حتی می تواند یک مجسمه باشد !

نحوه ی نمایش نشانه >>>>

Qc2T3N8i.jpg

گره " پاتوق " : یک سری نقاط که تجمع در آن ها زیاد است . نقاطی که اتفاق خاصی در آنجا می افتد .

انواع گره : ترافیکی ، رفتاری ، جمعیتی .

مثلا : سرچهارراه گره ترافیکی است .در نبش یک کوچه که شامل پخ شده و یک درخت در سر کوچه و محل تجمع افراد گره رفتاری افراد است یا تجمع پیاده در یک نقطه زیاد است  گره جمعیتی است . رو به روی یک مدرسه هم که در مواقع خاص شلوغ می شود یک گره است .

نحوه نمایش :::

gwljbzmR.jpg

بر حسب اهمیت گره ها کوچک و بزرگ میکشیم .

لبه : کناره ی مسیرها لبه است . " زاویه ی لبه را نمیخواهد مشخص کنید "

لبه ها :

لبه سخت : در خیابان توحید یک طرف اصلا درخت نیست و از دیوار سخت است .

لبه نرم : خیابان عباس آباد هر دو طرف از درخت پوشیده شده است .

لبه ی نرم یا لبه ی طبیعی  با رود ، درخت و ..... مشخص میشود .

نوع پوشش گیاهی را هم در تجزیه و تحلیل مشخص میکنیم . اگر در ماکت گیاهی میگذارید مشخص میکنید این گیاه چیست  و آیا در این اقلیم رشد میکند ؟! بنابراین یک تحقیق کلی میکنیم که ببینیم چه نوع گیاهی در این منطقه وجود دارد . کوتاه یا بلند بودن آن را مشخص میکنیم (یا چمن )

 


مطالب مشابه :


تحلیل سایت

معماری پیام نور مرکز سنندج - تحلیل سایت - چندنمونه شکل گرافیکی برای تحلیل سایت :
تجزیه و تحلیل سایت در طراحی (1)

A.S.O.N.A.U - تجزیه و تحلیل سایت در طراحی (1) - ََArchitecture Students Of Najaf abad Azad University
علائم بیان گرافیکی تحلیل سایت - تمرین معماری 2

به طور کلی تحلیل سایت شامل مجموعه اطلاعاتی است که به عنوان نخستین گام در طراحی مطرح می گردد
تحلیل سایت

i am architect - تحلیل سایت - به صورت گرافیکی می نویسیم که شیب غالب مثلا شمال به جنوب است .
تحلیل سایت و تقسیمات فضایی

هنر سبز طراحی - تحلیل سایت و تقسیمات فضایی - معماری رد زمان است برفضا - هنر سبز طراحی
تحلیل سایت معماری+نمونه پاورپوینت

(( معمارانه )) - تحلیل سایت معماری+نمونه پاورپوینت - .ناگفته های یک معمار جوان
تجزیه و تحلیل سایت در طراحی

به طور گرافیکی مشخص میکنیم کلیه مسیرهایی که به سایت منتهی می شود را ما باید در تحلیل سایت
برچسب :