شبکه های ماهیگیری

سلام دوستان

با اینکه میدونم تمامی شما دوستان از این شبکه ها خبر دارید و از بینندگان این شبکه ها

 هستید اما ممکن است بعضی از دوستان از این شبکه ها بی اطلاع باشند .

ماهواره هاتبرد

۱-fishing tv    فرکانس  11471  عمودی   سیمبل ریت  27500   6/5

2-    passione  pesca   فرکانس 11662  عمودی  سیمبل ریت  27500   4/3

ماهواره ترک ست

1- yaban-tv      فرکانس 11096    عمودی   30000      6/5   

امیدوارم به درد دوستان بخوره .

البته این رو هم بگم که هر دو شبکه روی هاتبرد ایتالیایی هستند و مخصوص

 ماهیگیری هستند ولی شبکه روی ترک یک شبکه ترکی است و هم مربوط

 به شکار و هم ماهیگیری میباشد  .

موفق باشید


مطالب مشابه :


شبکه های ماهیگیری

ماهیگیری درایران - شبکه های ماهیگیری - علی ماهیگیران کرمان. ماهیگیری در
صید یک اردک ماهی ۱۰۰ کیلویی در شمال کشور

ماهیگیری درایران - صید یک اردک ماهی ۱۰۰ کیلویی در شمال کشور - علی ماهیگیران کرمان.
معرفی سایت گره

ماهیگیری درایران - معرفی سایت گره - علی ماهیگیران کرمان. ماهیگیری در
ماهیگیری - ریسه حرفه ای کپور - شماره 1

ماهیگیری درایران - ماهیگیری - ریسه حرفه ای کپور - شماره 1 ماهیگیران کرمان. ماهیگیری در
اولین صید سال 92

ماهیگیری درایران - اولین صید سال 92 - علی ماهیگیران کرمان. ماهیگیری در
انواع چوب ماهیگیری

ماهیگیری درایران - انواع چوب ماهیگیری - علی ماهیگیران کرمان. ماهیگیری در
نزول باران الهی (هدفمند کردن طعمه پاشی)

ماهیگیری درایران - نزول باران الهی (هدفمند کردن طعمه پاشی) - علی ماهیگیران کرمان.
اولین برنامه ماهیگیری سال 93

ماهیگیری درایران - اولین برنامه ماهیگیری سال 93 - علی ماهیگیران کرمان. ماهیگیری در
برچسب :