دريبل

دریبلینگ:

باعث توسعه قابلیت شکست حریف در فضای محدود با شماری از حرکات پایه میگردد ، مثل : قطع کردن ها ، فریب دادن ها ،  با انواع در یبلینگ و گذشتن از حریف . بهئعبارتي ديگر دستيابي به فضاي پشت سر حريف را دريبل مي گويند.

آموزش دریبل

  يكي‌ از مهيج ترين‌ صحنه‌هاي‌ فوتبال‌ عبور دادن‌ توپ‌ به‌ وسيله‌ دريبل‌ از مدافعان‌ است. هر چند اين‌ مهارت‌ قابل‌ يادگيري‌ و بهبود است، هنري‌ است‌ كه‌ اغلب‌ بازيكنان‌ ممتاز به‌ صورت‌ فطري‌ از آن‌ برخوردارند.

بازيكن‌ دريبل‌زن‌ بايد از مهارتهاي‌ زير برخوردار باشد :  

الف. توانايي‌ در كنترل‌ نزديك‌ توپ‌

ب. توانايي‌ در حركت‌ سريع‌ با توپ‌

ج. توانايي‌ در تغيير سرعت‌ و جهت‌ حركت‌

د. توانايي‌ در پوشش‌ توپ‌

ه . توانايي‌ در فريب‌ يار مقابل‌

الف – توانايي‌ در كنترل‌ نزديك‌

  اشتباه‌ افراد مبتدي‌ غالباً اين‌ است‌ كه‌ به‌ جاي‌ راندن‌ و هل‌ دادن‌ توپ‌ با پا به‌ آن‌ ضربه‌ وارد مي‌كنند. بايد در نظر داشت‌ كه‌ دريبل‌ كردن‌ با ضربه‌ زدن‌ متفاوت‌ است.

   محل‌ تماس‌ توپ‌ با توجه‌ به‌ موقعيت‌ بازيكن‌ ممكن‌ است‌ كناره‌ داخلي، خارجي، بخش‌ جلو و نزديك‌ پنجه‌ پا باشد. براي‌ كنترل‌ نزديك‌ توپ‌ گامها كوتاه‌ و تعداد دفعات‌ تماس‌ توپ‌ با پا بيشتر است، در حالي‌كه‌ بالاتنه‌ و سر به‌ جلو متمايل‌ مي‌شود. دستها حفظ‌ تعادل‌ بدن‌ را بر عهده‌ دارند.

ب - توانايي‌ در حركت‌ سريع‌ با توپ‌

  هنگام‌ حركت‌ در فضاي‌ باز يا زماني‌كه‌ بازيكن‌ صاحب‌ توپ‌ از مدافعان‌ عبور كرده‌ است‌ با در نظر گرفتن‌ مسافتش‌ با دروازه‌ مقابل‌ از حركت‌ سريع‌ با توپ‌ استفاده‌ مي‌كند. در اين‌ حالت‌ گامها بلندتر و ضربه‌هاي‌ وارد به‌ توپ‌ شديدتر است

ج - توانايي‌ در تغيير سرعت‌ و جهت‌

  شرايط‌ بدني، به ‌ويژه‌ چابكي، عامل‌ مهمي‌ در تغيير سرعت‌ با توپ‌ است. از تغيير سرعت‌ براي‌ تسريع‌ حركت‌ با توپ‌ به‌ هنگام‌ در اختيار داشتن‌ فضاي‌ آزاد يا فرار و جدا شدن‌ ازمدافعان، همچنين‌ براي‌ كاهش‌ سرعت‌ به‌ هنگام‌ مواجه‌ شدن‌ با حريف‌ استفاده‌ مي‌شود.

  براي‌ تسريع‌ درحركت‌ با توپ‌ بالا تنه‌ را جلو مي‌آورند و گامها را بلندتر مي‌كنند و براي‌ كاهش‌ سرعت‌ حركت بالا تنه‌ به‌ عقب‌ متمايل، گامها كوتاهتر مي‌شود. در هر دو مورد براي‌ هدايت‌ توپ‌ از داخل‌ و خارج‌ پنجه‌ پا استفاده‌ مي‌شود .

 د - توانايي‌ در پوشش‌ توپ‌

  پوشش‌ توپ‌ به‌ وضعيتي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ بازيكن‌ دارنده‌ توپ‌ بدنش‌ را بين‌ توپ‌ و حريف‌ قراردهد، به ‌طوري‌كه‌ يك‌ شعاع‌ حفاظتي‌ به‌ وسيله‌ بدن‌ جهت‌ جلوگيري‌ از رسيدن‌ پاي‌ حريف‌ به ‌توپ‌ ايجاد كند.

 ه - توانايي‌ در فريب‌

  دريبلي‌ كه‌ بدون‌ گول‌ زدن‌ حريف‌ انجام‌ گيرد تاثير مطلوب‌ خود را از دست‌ خواهد داد. از حركتهاي‌ گول‌ زننده‌ براي‌ پنهان‌ كردن‌ هدف‌ دريبل‌ و مسير حركت‌ استفاده‌ مي‌شود.

  اساس‌ اجراي‌اين‌ تكنيك‌ برهم‌ زدن‌ تعادل‌ حريف‌ است‌ و اين‌ امر به‌ واسطه‌ القاي‌ اطلاعات‌ كاذب‌ به‌ مدافع‌انجام‌ مي‌شود.

اطلاعات‌ كاذب‌ براي‌ فريب‌ يار مقابل‌ با استفاده‌ از موارد زير انجام‌ مي‌شود ، بديهي‌ است‌ بازيكنان‌ خلاق‌ روشهاي‌ بسياري‌ براي‌ فريب‌ دارند :

- فريب‌ حريف‌ با استفاده‌ از جابجايي‌ بدن

- فريب‌ مدافع‌ بامتوقف‌كردن‌ توپ‌ باكف‌ پا

- فريب‌ حريف‌ توسط‌ حركت‌ لوكوموتيوي

- فريب‌ با عبور پا از روي‌ توپ

- فريب‌ به ‌وسيله‌ شوت‌ كاذب

دریبل:

 هیچ صحنه ای در بازی فوتسال به اندازه مشاهده بازیکنی که دریبل می کند، لذت بخش نیست(مگر اینکه خودتان بازیکن مدافع باشید). مدافعین از دریبل بازیکن مهاجمی که با سرعت به سمتشان می آید، خوششان نمی آید. آنها نمی دانند که بازیکن مهاجم از کدام طرف توپ را عبور خواهد داد. بنابراین از نقطه نظر یک بازیکن مهاجم، تکنیک دریبل کردن هنری است که شما باید آنرا بخوبی فرا گیرید.

دریبلینگ عملی تکنیکی است که به یک بازیکن اجازه می دهد ضمن دور نگه داشتن توپ از مدافع با توپ حرکت کند و یا به زبان ساده، گذشتن بازيكن صاحب توپ از مدافع.

خصوصيات يک بازيکن دريبل زن:

·      دارای تعادل و کنترل بدن خوبی باشد

·      قادر به مشاهده دقیق و تحلیلگرانه عکس العنل مدافع باشد(پیش بینی شرایط مدافع)

·      دارای آشنایی با توپ(احساس لمس توپ) خوبی باشد.

·      در اجرای تکنیکی دریبل و حرکات نمایشی خبره بوده و حرکات متنوع را اجرا کند.(مهارت های بازیکن دریبل زننده باید با کیفیت بالا اجرا شود).

·      آگاهی محیطی فوق العاده ای داشته باشد.

·      در اجرای حرکات نمایشی زمانبندی خوبی داشته باشد و از انجام حرکات نمایشی اضافی و غیر ضروری خودداری کند.

·      این ویژگی ها بازیکن را قادر می سازد تا نقاط ضعف مدافع و فضای مناسب را پیدا کرده و دریبل موفقی را انجام دهد.

خصوصيات دريبلينگ :

·         قابليت تظاهر و فريب

·         قابليت تغيير مسير

·         قابليت تغيير سرعت

·         كنترل توپ از نزديك

نكات مورد توجه در تكنيك دريبل :

·        تا حد امکان به مدافع نزديك شويد.

·        با قرار دادن بدن بين توپ و بازيكن مدافع، پوشش روي توپ را انجام دهيد.

·        سعي كنيد با حركات بدنتان، ضمن فريب دادن مدافع، تعادل و تمرکز او را بهم بزنيد.

·        از انجام حركت عرضي غير ضروري، خودداري كنيد.

·        با تغيير سرعت، تلاش كنيد تا از فضاي پشت حريف بهره ببريد.

·        با تغيير جهت، تلاش كنيد تا از فضاي پشت حريف بهره ببريد. هوشيار ، سربالا و با نگاه به جلو تصميم بگيريد كه چه موقع بايد چه عملي انجام دهيد.  

مراحل دريبلينگ:

نزديک شدن

به هم زدن تعادل حريف

   بهره‌بردارى از فضاى پشت حريف

 انواع دريبلينگ:

پا عوض کردن: عبارت است از حرکت چرخشی پا به دور توپ استادان این کار رونالدو و والکات هستند ابتدا پای راست را به جلوی توپ اورده و سپس پای چپ را با راست عوض میکنیم شما باید آنقدر تمرین کنید که این کار را با سرعت بسیار زیاد انجام داده و با استارتی انفجاری یعنی دویدن ناگهانی از یار مقا بل عبور کنید.

 دریبل انتظار: دریبلی است که بازیکن بوسیله آن ، حفظ توپ.

بازیکن با چرخش های خود در عرض زمین حریف را به دنبال خود می کشاند و در همان حال موقعیت یاران خود را زیر نظر می گیرد . دریبل انتظار می تواند موجب سرعت عمل دریبل زن شود . دراین حالت ، تغییر آهنگ موجب بهم ریختن حرکت و واکنش دفاع می شود . در فوتبالی که هر روز محکم تر و خشن تر و در آن یار گیری فشرده تر می شود ، دریبل انتظار ضروری به نظر می رسد .

دریبل انتظار از لحاظ تاکتیکی نیاز به اجرای حرکاتی دارد که در جلسات تمرین باید تکرار شوند ، از لحاظ تکنیکی نیز نیاز به تسلط کامل به حرکت با توپ ، حفظ آن و توجه کامل به بازی دارد . آلن ژیرس ، هافبک قد کوتاه تیم فرانسه ، در حرکت مشکل دریبل انتظار کاملا موفق بود . در دقاق آخر یک مسابقه که غالبا حفظ نتیجه مطرح است ، بازیکنان تکنیکی با دریبل انتظار و پاس های تکراری تیم را قادر می سازند که صرف وقت کند .

شوت کاذب: تظاهر به شوت حیله ای است که زیاد استفاده می شود . این نوع فریب امکان انجام پاس یا شوت را برای ما فراهم می کند . اگر حریف را خوب فریب دهید ، او تعادل خود را از دست می دهد ، در حالی که شما روی پاهای خود استقرار کامل دارید و این مسلما موجب برتری خواهد شد .

با تظاهر به شوت ، حریف برای مقابله با آن به وسیله پرش عکس العمل نشان می دهد . چنانچه سریع عمل کنید ، مسلما فرصت کافی برای انجام پاس یا شوت خواهید داشت .

حیله ی ماتیوس:مهاجم کنار هنگام دریبل ، خود را به مدافع نزدیک می کند . او دریبلی انحرافی به سمت درون زمین انجام داده و بدین ترتیب خود را از خط اوت دور می کند . سپس او ناگهان برگشته و حرکتی سرعتی با بیرون پای راست انجام می دهد ، در حالی که به سمت کنار زمین باز می گردد.

حرکت لوکوموتیوی: در این حرکت ، با توجه به سمت حریف ، توپ با پای مخالف هدایت می شود . بازیکن پای ضربه زننده خود را به سبک پس زدن لوکوموتیو ( حرکت پس و پیش ) به عقب و جلو برده و سپس به حرکت خود با توپ ادامه می دهد . این حرکت نوسانی به عقب حرکت را کند می کند که با اجرای جهشی خفیف به وسیله پای دیگر جبران می شود ، و به محض این که این پا با زمین تماس پیدا کند ، حرکت سرعت می گیرد . اگر حرکت پس و پیش را خوب انجام دهید ، حریف در تعقیب حرکت و تا حد زیادی در زدن توپ شما دچار زحمت خواهد شد . از بدن خود برای ایجاد مانع در مقابل حریف استفاده کنید ( حفظ توپ ) .

حرکت رفت و برگشتی با پای چپ و راست

بازیکن با استفاده از درون پا توپ را از پای چپ به پای راست و بالعکس جابه جا می کند . به محض اینکه حریف از یک طرف به توپ حمله کند ، توپ و سنگینی بدن را به پای دیگر منتقل می کنیم . شما در موقع مناسب با انحنا خفیف پای راست یا چپ خود به سمت بیرون ، می توانید حرکت خود را ادامه داده و حریف را از صحنه خارج کنید .

عبور پا از روی توپ

قبل از اینکه حریف به شما حمله کند ، با پای راست گامی سریع به جلو و به سمت درون برداشته ، چرخشی 90 درجه یا نصف آن به پا بدهید و سپس با بیرون پای راست توپ را به حرکت در آورید . همین حرکت با پای چپ ، به طور عکس انجام می گیرد . اینها نتداول ترین انواع دریبل بودند البته دریبل ها بی نهایتند اما این غیر قابل امکان است که تمامی آنها را تو ضیح دهم.

حرکات گول زننده در دریبل:

دریبلی که بدون گول زدن حریف انجام بگیرد قسمت اعظم معنا و تاثیر خود را از دست خواهد داد. از حرکات گول زننده در مورد مخفی کردن دریبل و فریب دادن حریف ، قبل از انجام آن در جهت مقاصد اصلی استفاده می شود .

گول زدن حریف با استفاده از جابه جائی بدن

اصول این حرکت مشخص است . یک سلسله حرکات گول زننده را به حریف نشان داده و او را وادار کنید تا آنها را دنبال کند

مثال :

شما می خواهید از سمت چپ دور بزنید . بدن ( تنه ، شانه ها ) و نگاه خود را به سمت راست متوجه کنید . اگر حریف به دام افتاد ، توپ را با درون پای راست به سمت چپ برده و بدین ترتیب حریف را از صحنه خارج کنید . چنانچه حریف به دام نیفتاد . حرکت خود را که به سمت راست انجام داده بودید ، ادامه داده و توپ را با درون پای چپ به سمت راست ببرید .

فریب مضاعف با استفاده از جابه جائی بدن

از لحاظ حرکت مانند نوع قبل است .اگر حریف در حرکت شما به سمت راست به دام نیفتاد ، حرکت انحرافی دیگری به سمت چپ انجام دهید . چنانچه می خواهید حریف را از سمت راست از صحنه خارج کنید ، شما ناچار هستید که حرکت گول زننده اول خود را از راست ، یا برای عبور چپ اولین حرکت خود را از سمت چپ شروع کنید . در همه این موارد از درون پا استفاده کنید .

گول زدن حریف به وسیله متوقف کردن توپ با کف پا

این حرکت را در اصطلاح فوتبال می توان کف کش نامید . به محض این که حریف پای خود را برای زدن توپ جلو می آورد ، توپ را فورا با کف پا عقب کشیده و چرخشی به بدن بدهید ، سپس با پایی که توپ را عقب کشیده است ، حرکت با توپ را آغاز کنید .

گول زدن حریف به وسیله متوقف کردن توپ با کف پا (از پهلو)

هنگامی که حریف پای خود را برای زدن توپ جلو می آورد ، شما با کف پا فورا توپ را عقب بکشید و سپس با 90 درجه چرخش آن را با درون پا هدایت کنید .

 از بدن خود برای ایجاد مانع در برابر حریف استفاده کنید (حفظ توپ) .

 گول زدن حریف به وسیله متوقف کردن توپ با کف پا و در یک مسیر

این حرکت شباهت زیادی به نوع قبل دارد ، تنها تنوع آن بیشتر است ( عقب کشیدن توپ با کف پا ، و سپس هدایت آن با درون پای تکیه گاه یا پای ضربه زننده متناسب با حرکت گول زننده مورد نظر ) . در این حرکت بازیکن می تواند تظاهر به حرکت سرعتی کند تا حریف به حرکت خود ادامه دهد ، سپس توپ را با کف پا متوقف کرده و مجددا آن را هدایت کند .

 

حمله دروغی و دریبل

حمله دروغی و دریبل ، تاکتیک هایی هستند که تمام بازیکنان باید قادر به اجرای آن باشند . تفاوت میان دو تکنیک این است که حمله دروغی بدون توپ و دریبل توام با توپ اجرا می شود .

. زمانی که مدافع در مقابل مهاجم دارای توپ عقب نشینی کرده ، طرح یک حمله به او را ریخته و حریف را وادار به تغییر مسیر می کند یا زمانی که مهاجمی به وسیله حریف تحت نظر گرفته شده و وانمود به دویدن به طرف دروازه کرده و سپس مسیر خود را در جهت دریافت توپ تغییر می دهد مثال هایی از حملات دروغی می باشد . اینها روش های حملات دورغی هستند و بدون توپ اجرا می شوند . هرگز حملات دروغی یا دریبل را در جهت عرضه قدرت به تماشاچیان و دیگر بازیکنان بکار نبرید . استعداد واقعی بازیکن در طولانی تر نگاه داشتن توپ است . به یاد داشته باشید که اگر یکی از بازیکنان بدون محافظ منتظر دریافت پاس شود مطمئنا دریبل او توام با شکست خواهد بود . فراموش نکنید که پاس توام با اطمینان بهتر از دریبل غیر لازم و غیر ضروری است . شما می توانید حملات دروغی را به وسیله پا ، بدن ، بازوها ، سر و حتی چشم ها اجرا کنید

. حرکات بازیکن بدون توپ به اهمیت بازیکن دارای توپ می باشد . ممکن است این امر به نظر شما باورکردنی نباشد ولی بازی بدون توپ یک هنر است . در هنگام دفاع ، حملات دروغی می توانند موجب شوند که توپ را تصاحب کنید . تقریبا تمام بازیکنان در طی اجرای مسابقه حملات دروغی را بکار می برند . همانطور که در می دانید حتی دروازه بان نیز از این تاکتیک برای منحرف کردن بازیکن مهاجم استفاده می کند . این امر یکی از متدهای گمراه کردن حریف است و به موجب آن ذهن مهاجم از عملی که واقعاً قصد انجام آنرا دارید دور می شود . در چنین روشی دریبل و حملات دروغی بکار می روند.

دریبل بررسی سرعت و جهت توپ به وسیله حرکات ناگهانی پا در جهات مختلف است . ابتدا ضربه آهسته به توپ وارد کنید سپس متوقف شوید . وزن بدن را متعادل کنید بچرخید و یک مرتبه ضربه اصلی را به توپ وارد کنید . نکاتی که گفته شد برخی از عوامل اصلی دریبل هستند . در دریبل مزیتی بر حریف دارید بدین ترتیب که حریف از عمل بعدی شما هیچ گونه اطلاعی ندارد . همیشه قوه ابتکار خود را بکار برید . حریف ، دائما در فکر مسیر بعدی شماست . هدف اصلی شما باید بر هم زدن تعادل حریف و تثبیت تعادل خود باشد.

بسیاری از فوتبالیست ها فقط در مورد بازی با توپ فکر کرده و هیچ توجهی به زمین نمی کنند . بازیکنی که قصد اجرای دریبل را دارد باید قوه ابتکار و استعداد خود را بکار برد . گاهی اوقات اعمال حریف فکر شما را مشغول می کند ولی به یاد داشته باشید که فریب او را نخورید زیرا از همین طریق می تواند راه تسلط خود بر توپ را باز کند . برای اجرای یک دریبل خوب باید از آرامش ، تمرین زیاد و وضع تعادلی خوب برخوردار باشید . اگر قوانین اصلی تعادل را درک کنید مطمئنا راحت تر و بهتر می توانید از موازنه بدن برخوردار شوید . تمام افراد دارای مرکز ثقل می باشند . در انسان این مرکز ثقل در قسمت وسط بدن و در حدود ناحیه ناف قرار گرفته است . زمانی که خط فرضی مرکز ثقل بر روی قسمت وسط منطقه تکیه گاه منطبق می شود بدن در حالت آرامش و سکون به سر می برد . در بدن انسان منطقه تکیه گاه میان دو پا واقع شده است.

اگر هر دو پای شما در کنار یکدیگر قرار گیرند حالت سکون کمتر می شود زیرا مرکز ثقل بر روی خارج منطقه ایجاد شده توسط پاها منطبق می شود . اگر در هنگام ایستادن پاهای خود را از یکدیگر باز کنید منطقه تکیه گاه وسیع تر خواهد بود . آزمایش ساده ای را به طریق زیر انجام دهید.

ابتدا ایستاده و پاها را در کنار یکدیگر قرار دهید سپس از فردی خواهش کنید که شما را هل دهد . مشاهده خواهید کرد که راحت تر و سریع تر از زمانی که پاها از یکدیگر باز هستند به زمین می افتید . زیرا تعادل خود را در هنگامی که خط فرضی مرکز ثقل بر روی خارج منطقه منطبق می شود ، به دست آورده اید.

اگر بر روی زمین چمباتمه زده ، پاهای خود را از یکدیگر باز کرده و کمی به طرف جلو خم شوید مشاهده خواهید کرد که حفظ تعادل در چنین حالتی آسان تر است . حال مطلبی در مورد قانون تعادل یاد گرفته اید . هر چقدر که مرکز ثقل به زمین نزدیک تر باشد استوار تر و محکم تر خواهید بود . بنابراین برهم زدن تعادل خود در حالت ایستاده راحت تر از حالت نشسته یا خمیده است.

بنابراین برای شروع دریبل ، پاها را از هم باز کرده ، بدن را کمی به طرف جلو خم کرده ، مفاصل رانی را به طرف پایین برده ، بازوان را در حالت راحت نگاه داشته و آرام به سمت کنار خود حرکت کنید . حال مطلب مهمی در مورد تعادل فرا می گیرید . هرگونه حرکتی مسیر مرکز ثقل را به طرف بالا ، پایین و حتی جلو یا عقب تغییر می دهد . شما می توانید این نکته را با رفتن بر روی وزنه مشخص کنید . ابتدا بر روی وزنه بروید . صبر کنید تا عقربه بر روی یک نقطه بایستد سپس شروع به حرکت دادن بازوان خود کنید ملاحظه خواهید کرد که عقربه به طور دائم بالا و پایین می رود . هر چقدر که سریع تر این کار را انجام دهید عقربه نیز سریع تر حرکت می کند.

بنابراین نکته مهم دیگری که وجود نظم در دریبل می باشد نیز مشخص شد . در هنگام دریبل ، سریع تصمیم گرفته و عکس العمل نشان دهید ولی حرکات باید از نظم خاصی برخوردار باشند.

تمام افراد تیم مقابل دارای نقطه ضعف می باشند و معمولا این نقطه ضعف در پای ضعیف تر آنها نهفته است . اگر شخصی چپ دست باشد پای راست او ضعیف تر خواهد بود . عکس این مطلب هم صادق است . چنین بازیکنانی در جدا کردن توپ از پای ضعیف با اشکال مواجه می شوند خصوصا زمانی که پای ضعیف به عنوان تکیه گاه نیز بکار رود .

تهیه لیست روش های مختلف حملات دروغی و دریبل غیر ممکن است زیرا امکانات موجود نامحدود می باشند ولی هنوز هم قوانین دیگری وجود دارند که باید آنها را فرا بگیرید . به عنوان مثال زمانی که دریبل می کنید ممکن است حریف در جلو ، عقب یا کنار شما قرار گیرد . در هر حال فقط باید از توپ محافظت کرده و آنرا نزدیک خود قرار دهید . زمانی که حریف در کنار شما قرار می گیرد چه در حالت نشسته و چه در حالت دویدن همیشه بدن خود را میان او و توپ قرار دهید . اگر چه این امر بدون ارتکاب خطا مشکل است . برای انجام چنین کاری از قسمت داخل یا خارج پا در ناحیه پشت پا استفاده کنید . ضربه وارده به توپ باید آرام باشد . در زیر مثال های کوچکی آمده است :

روشی به نام کلاه وجود دارد که در آن بازیکن ضربه آرامی به توپ وارد کرده و آنرا از بالای سر حریف عبور می دهد و سپس برای بدست آوردن آن به طرف دیگر زمین می دود و اجازه تماس توپ با زمین را نمی دهد . روشی نیز در برزیل وجود دارد که به آن لقب گاو می دهند . طرز عمل بدین ترتیب است که:

با توپ به طرف حریف می دوید بدون اینکه از سرعت خود بکاهید سپس ضربه را وارد کنید و به طرف دیگر حریف دویده و دوباره صاحب توپ شوید.

روش دیگر دریبل عبور از میان پاهاست . طرز عمل بدین ترتیب است:

باید سریع بوده و مراقب لحظه ای باشید که حریف جلوی پای شما پاهای خود را از یکدیگر باز می کند . سپس آرام به توپ ضربه زده و آنرا از میان پاهای او عبور دهید و برای دریافت توپ به طرف دیگر او بروید .
آخرین مثال دریبل خارج پا است . با کمی شانس می توانید ضربه آرامی به توپ وارد کنید به طوری که توپ بر روی پای حریف قرار گیرد سپس در پرش خود توپ را تصاحب کنید . مهاجمان از حملات دروغی و دریبل بسیار زیاد ، بازیکنان میانی کمتر و مدافعان در موارد استثنایی استفاده می کنند . بسیاری از مدافعان را دیده اید که گل های خود را به علت تلاش در اجرای دریبل از دست می دهند . بالاخره فراموش نکنید که همیشه پاس خوب ، به بازیکن تیم که مراقبتی از طرف حریف ندارد بهتر از دریبل غیر ضروری است .

 


مطالب مشابه :


دريبل

آمادگی تیم فوتسال و سر حريف را دريبل مي گويند. آموزش و تا حد زیادی در زدن توپ
لوح فشرده آموزش فوتسال

نحوه مطرح شدن در فوتسال دريبل هاي ضربات آزاد،ضربات كرنل،آموزش زدن پنالتي 1 و 2 و
تکنیک در فوتسال

آموزش فوتسال،آموزش فوتبال با توجه به رشد روزافزون فوتسال در کشورمان،اینجانب
تکنیک در فوتسال

2ـ مي‌توان در شرايط مختلف و با آموزش تكنيك‌هاي مهم (دريبل، پاس سيستم در فـوتسال .
تاکتیک در فوتسال 2

2ـ مي‌توان در شرايط مختلف و با آموزش تكنيك‌هاي مهم (دريبل، پاس، كنترل سيستم در فـوتسال .
جزوه آموزشی فوتسـال

آموزش فوتسال،آموزش فوتبال فوتسال در کشورمان باشد را«دريبل
خصوصيات و مشخصات بازيكنان داخل سالن

آموزش فوتسال،آموزش با توجه به رشد روزافزون فوتسال در قدرت دريبل زدن و
دانلود طرح درس هندبال

( دريبل زدن ) - دريبل آموزش داده شده را قرار می گیرد که در زمان برگزاری این فوتسال
برچسب :