نمونه نامه درخواست مرخصی بدون حقوق

نمونه نامه درخواست مرخصی بدون حقوق

جناب آقای فلان

رییس محترم امور کارکنان

موضوع : درخواست مرخصی بدون حقوق

با سلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می رساند  اینجانب فلانی با توجه بروز برخی مشکلات خانوادگی / تحصیلی / شخصی متقاضی استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت اینقدر ماه از تاریخ فلان می باشم. خواهشمند است درصورت صلاحدید با توجه به نیاز مبرم و ضرورت موضوع برای اینجانب با تقاضای اینجانب موافقت و دستورات لازم را در این خصوص صادر فرمایید.

پیشاپیش از مساعدت و حسن اعتماد جنابعالی کمال تشکر را دارم.

namenegari.persianblog.ir


مطالب مشابه :


نمونه نامه اداری درخواست وام یا مساعده حقوق

نمونه نامه اداری درخواست وام یا مساعده حقوق . قبلا از توجه و مساعدت شما کمال تشکر را دارم
متن نامه های اداری و رسمی

===== نمونه نامه درخواست افزایش نیروی پیشاپیش از مساعدت و حسن نظر جنابعالی کمال تشکر و
نمونه نامه درخواست مرخصی بدون حقوق

نمونه نامه درخواست مرخصی بدون پیشاپیش از مساعدت و حسن اعتماد جنابعالی کمال تشکر را دارم.
آیین نگارش و نامه نگاری اداری

نمونه نامه درخواست لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید و با عنایت به سوابق اینجانب مساعدت
طریقه نوشتن نامه اداری و رسمی

نمونه نامه درخواست مرخصی بدون پیشاپیش از مساعدت و حسن اعتماد جنابعالی کمال تشکر را دارم.
برچسب :