اشعار تشویقی پایه وال

اشعار تشویقی کلاس اول

بوي گل و بوي گلاب                           قشنگ نوشتي مشق اب ((اب))

                                     ***  

صد افرين و مر حبا                             چه خوب  نوشتي  بابا ((بابا)) 

                                     ***         

دختر(پسر) خوب و پرتوان                     درست نوشتي از نان  ((نان)) 

                                     ***

باران ريزه ريزه                                  مشقت چه قدر تميزه((باران)) 

                                     ***   

ا    اول     انار ه                                 مشق تو حرف  نداره((انار)) 

                                    ***

 انار  دونه   دونه                                 مشقت   شده   نمونه((انار)) 

                                     ***          

نوشتي خوب و  آرام                             از روي درس بادام ((بادام)) 

                                     ***   

 با مشقي که نوشتي                              اسب  سفيد  دشتي ((اسب))

                                     ***

تاب تاب عباسي                                   زرنگ  توي کلاسي ((تاب)) 

                                     ***

دختر(پسر) خوب ونجيب                        چه خوب نوشتي ازسيب((سيب))

                                     ***

اي سيب خوشبوي من                            توهستي در يادمن((سيب)) 

                                     *** 

اي اول ايران است                               کشوري پر توان است ((ايران))

                                    ***

تميز وخوب وقشنگ                              نوشتي درس نمک ((نمک))

                                    ***

صد آفرين اي کودک                             چه خوب نوشتي اردک (اردک)

                                     ***

چشم چشم دو ابرو                                درست نوشتي از او(توت) 

                                     ***

نمک نمک نمکدان                                هميشه باشي خندان (نمک))

                                     ***

يه توپ دارم قلقليه                                 مشقهاي تو چه عاليه ((توپ))

                                     ***

پ اول   پاييزه                                     مشقهاي تو     تميزه ((توپ)) 

                                     ***

چه خوب  نوشتي از اش                         از دل هميشه شاد باش((اش))

                                     ***

نوشته ام تو دفترم                                  صدافرين اي دخترم(کيف)

                                     ***

مي نويسم روي تخته                              که مشق تو قشنگه (ميخ-تخته) 

                                     ***

کودک من اي دلبند                                 درست نوشتي -گوسفند

                                     ***

خوشبويي مثل سنبل                               قشنگي چون دسته گل((گل))

                                     ***

چون گل سرخ لاله                                قشنگ نوشتي ژاله((ژاله))

                                     ***

زرنگي وبا همت                                   در كار نمودي دقت ((همكاري))

                                    *** 

طاهره گفت به فاطمه                              زرنگي تو يه عالمه   ( (طناب)

                                     ***

نوشتي مشق منظم                                  ياد تو ام به هر  دم   (نظم)  

                                    ***

ث اول       ثرياست                              مهرم به تو يه دنياست(لثه)

                                    ***

فرزند     پرتلاشي                               هيچ وقت مريض نباشي(ديدار) 

                                    ***

گفت در گوشم كلاغ                             چون گلي توي  باغ    (باغ انار)

                                    ***

اي دختر(پسر)با دقت                            از مشقت بردم لذت   (ذال) 


مطالب مشابه :


اشعار تشویقی

بوستان نور - اشعار تشویقی - اشعار و رنگ آمیزی مناسبتهای ملی و مذهبی 1 – تشویق قرآنی :
اشعار تشویقی

گروه حفظ مفهومی کاربردی موسسه دارتحفیظ - اشعار تشویقی - برای انس کودکان با قران در تلاشیم
اشعار تشویقی مخصوص دبستانی ها

تجربه های آموزشی قرآنی - اشعار تشویقی مخصوص دبستانی ها - - تجربه های آموزشی قرآنی
کارت تشویقی 2

از اشعار تشویقی که در پست حضور و غیاب در موردشان توضیح دادم کارت تشویقی درست کرده ام.
اشعار تشویقی پایه وال

آزمـونـهـای پـایـه اول‌ شـشـم ابتدایــی - اشعار تشویقی پایه وال - آزمون - نمون برگ -راهنمای
سلام

تجربه های آموزشی قرآنی نمونه اشعار تشویقی . سبد سبد ستاره خدا تورو دوست داره. صد
دانلود+اشعار تشویقی+کارت تشویقی

آموزگار ابتدایی : اول تا ششم - دانلود+اشعار تشویقی+کارت تشویقی - تجربه های آموزشی قرآنی.
برچسب :