محاسبه میانگین و انحراف معیار به کمک نرم افزار اکسل

محاسبه میانگین و انحراف معیار به کمک نرم افزار اکسل  
 

1. ابتدا اعداد مورد نظر خود را در یک ستون در نرم افزار اکسل وارد نمایید.

2. اعداد نوشته شده را انتخاب نمایید.

3. Insert Function را در منوی Formulas کلیک نمایید.


4. Average و یا STDEV را انتخاب نمایید.

5. در خانه ای که می خواهید نتیجه محاسبه در آن قرار بگیرد ، کلیک نمایید.

6. در پنجره ظاهر شده محدود اعداد دلخواه خود را انتخاب نمایید.

7. میانگین و یا انحراف معیار در جای مورد نظر ثبت می شود.


مطالب مشابه :


انحراف معیار

انحراف معیار متغیر تصادفی (که با رنگ آبی نشان داده شده است). انحراف معیار، σ ، نماینده‌ی پخش
واریانس (σ2 یا S2) و انحراف معیار (σ یا S)

آمار برای امروز و فردای نزدیک - واریانس (σ2 یا s2) و انحراف معیار (σ یا s) - ارائه نظرات و مقالات
شاخص های پراكندگي

انحراف معیار ریشه دوم مثبت واریانس است که برای جامعه آن را با و برای نمونه آن را با s نشان
شاخص های انحراف معیار اصولگرایان از اصولگرایی

تک نوشته های تک - شاخص های انحراف معیار اصولگرایان از اصولگرایی - ***** اللهم ارزقنا شهادة فی
محاسبه میانگین و انحراف معیار به کمک نرم افزار اکسل

انجام پروژه های spss -مقاله-پایان نامه - محاسبه میانگین و انحراف معیار به کمک نرم افزار اکسل
برچسب :