حیوانات و خواص آنها (علوم غريبه)

۱) تمساح : اگر چشم او را بر کسی بندند که درد چشم دارد دردش زایل میشود . جگر او را بر آتش گذارند که دودش به مصروع برسد صرع از او زائل شود .

۲) خرچنگ : اگر او را بر درختی بیاویزند که بار نمیاورد میوه او بسیار شود . اگر حدقه چشم او را بر کسی ببندند او در خواب خواب های خوش ببیند . اگر پای او را کسی با خود دارد از ضرر ایمن باشد .

۳) اسب : اگر دندان اسب را بر کودک بندند دندانش برآید بدون درد و گوشت اسب بادها را زایل میکند و اگر تار مویی از دنبال اسب برکنند و بر در خانه بندند پشه در آن خانه نرود و اگر تیر و پیکانی را به عرق اسب تر کنند زهرآلود شود .

۴) الاغ : اگر دندان الاغ را زیر بالش گذارند خواب آورد و گوشت الاغ هر که بخورد از زهرها ایمن باشد و خون الاغ را بر بواسیر بزنند خوب میشود و اگر شیر الاغ را به کودکی که گریه میکنند بدهند بخورد خوب میشود .

۵) مگس : اگر زنبور یا عقرب یا غیر آن کسی را بگزد مگس را گرفته سرش را برکنند و بر قسمت گزیده بمالند در حال درد ساکن شود . اگر مگس را بریان کنند و بخورند ریگ مثانه رفع نماید .

۶) خرگوش : اگر دماغ خرگوش را زنی بگیرد آبستن نمیشود همچنین اگر زنی خون خرگوش را بخورد آبستن نمیشود همچنین سرگین خرگوش را اگر زنی با خود دارد آبستن نشود .

۷) گربه : اگر دل گربه سیاه را در پوست او پیچیده با خود دارند هیچ دشمن بر او پیروز نشود . اگر گوشت گربه سیاه بخورد جادویی بر او کار نکند . هر که خون گربه سیاه بیاشامد زنان او را دوست دارند و زن اگر خورد مردان او را دوست دارند و موش از بوی سرگین گربه گریزد .

۸) سگ : اگر چشم های سگ سیاه در زیر دیوار دفن کنند آن موضع خراب شود .

۹) کبوتر : اگر کسی ... کبوتر را بخورد از چشم مردم غایب شود و اگر استخوان کبوتر را بسوزانند و خاکستر او را بر جراحت ها بگذارند نافع است .

۱۰) خفاش (به خاطر لقبم اینو نوشتم) : اگر سر خفاش را در پشت بام که کبوتران جمع هستند اندازند در آنجا الفت گیرند و از آنجا نروند و خفاش را در زیر بالش بگذارند خوابتان نمیبرد و اگر موی ریش و بغل را بتراشند و خفاش را بدان قسمت بمالند موی در نمیآید و اگر در خانه مورچگان خفاش را بیندازند همه بروند .


                                            برگرفته از وبلاگ جادوگري     

                                              jadoogari.blogfa.com                                


مطالب مشابه :


خصوصيات جن چيست ؟

جن علوم غریبه دعا - خصوصيات جن چيست ؟ - اولین وبگاه تخصصی جن , علوم غريبه , متافیزیک , ادعیه , سنگ ها.
چرا نباید جن احضار کنیم !!!!

ماوراء و علوم غریبه - چرا نباید جن احضار کنیم !!!! - این وبلاگ در خصوص ارتباط بیشتر و تبادل تجربیات با علاقمندان به این علم ایجاد گردیده است.
اساتید دروغین و احضارات

ماوراء و علوم غریبه - اساتید دروغین و احضارات - این وبلاگ در خصوص ارتباط بیشتر و تبادل تجربیات با علاقمندان به این علم ایجاد گردیده است.
دانلود کتاب های علوم غریبه

دردیست غیر مردن ... - دانلود کتاب های علوم غریبه - هرگونه نقل مطلب باید با ذکر این وبلاگ به عنوان مرجع ومنبع اصلی انجام شود والا مسئولیت شرعی دارد.
فلسفه وجود علوم غريبه چيست

دانش بشری بر اساس یک بخش‌بندی عام و کلی به دو شعبۀ علوم غریبه(=علوم خفیه) و علوم طبیعی(=علوم متعارف) تقسیم می‌شده‌است.علوم طبیعی، علومی‌اند که با ساز و
مقدمه اي بر علوم غريبه

علوم غریبه تنها برای استفاده شخصی و یا آواره کردن و سرگردان نمودن کسی به وجود نیامده است و نیز این علم را هرگز برای منفعت خود و دنیا نیاموزید و موفق نخواهید شد
علوم غریبه قسمت اول

کشکول علوم - علوم غریبه قسمت اول - نجوم و طب سنتی و ...
ساعات كواكب در ايام و ليالى هفته

بزرگترین مرکز علوم غریبه و ادعیه قرآنی - ساعات كواكب در ايام و ليالى هفته - ×× عرفان × علوم غریبه × دعاهای قرآنی × دستورات الله و ائمه اطهار × سیروسلوک × طب
چند داستان زیبا در باب انسان و اجنه

ماوراء و علوم غریبه - چند داستان زیبا در باب انسان و اجنه - این وبلاگ در خصوص ارتباط بیشتر و تبادل تجربیات با علاقمندان به این علم ایجاد گردیده است.
نیم نگاهی بر علوم غریبه (نهان‌شناسی یا علوم خَفیه)

نیم نگاهی بر علوم غریبه (نهان‌شناسی یا علوم خَفیه) نهان‌شناسی یا علوم خَفیّه یکی از دو شاخهٔ علوم در تقسیمات باستانی است. شاخهٔ دیگر، یعنی علوم جَلیّه، به طب و منطق و
برچسب :