فرمول محاسبه اضافه کار، سنوات، مرخصی و عیدی

الف -نحوه محاسبه اضافه کار :

حقوق پایه تقسیم بر 220ضربدر 1.4

نکته: لازم به توضیح است 220مجموع ساعت های کارکرد ماهیانه میباشد و 1.4ضریب ارائه شده توسط اداره کار میباشد

 

ب-نحوه محاسبه سنوات :

حقوق پایه +مکمل +عائله مندی +مسکن تقسیم بر 365ضربدر کارکرد هرفرد

نکته: لازم به توضیح است کارکرد هر فرد میزان حضور وی در محل کار ویا ابتدای قرارداد وی تا زمان محاسبه میباشد.

 

ج-نحوه محاسبه مرخصی پایان دوره :

حقوق پایه +مکمل +عائله مندی +مسکن تقسیم بر 220ضربدر مرخصی استفاده نشده

نکته : لازم به توضیح است طبق عرف هرفرد عادی میتواند از 30رو مرخصی در طول سال استفاده نماید

 

د-نحوه محاسبه عیدی :

حقوق پایه +مکمل +عائله مندی +مسکن تقسیم بر 365 ضربدر کارکرد هرفرد ضربدر 2

نکته : مبلغ خواربار ومسکن در سال 1391 یکصد هزار ریال، مبلغ عائله مندی برای یک فرزند سیصدو هشتادو نه هزارو هفتصد ریال و مبلغ بن سیصدو پنجاه هزارریال


مطالب مشابه :


نحوه محاسبه مانده مرخصي پرسنل قراردادي(مشخص/معين/تبصره 3/تبصره 4 ماده 2)

آموزش حسابداری حقوق و مزایا - نحوه محاسبه مانده مرخصي پرسنل قراردادي(مشخص/معين/تبصره 3/تبصره
مقررات مرخصي :

طبق قانون خدمات كشوري كليه كاركنان رسمی و پیمانی مجاز به ذخیره مرخصی مرخصی محاسبه
نحوه محاسبه مرخصی پایان دوره

حسابداري - نحوه محاسبه مرخصی پایان دوره - اجرا و مشاوره کلیه امور مالی و حسابداری و آموزش
همه چیز در مورد مرخصی

ج-نحوه محاسبه مرخصی پایان دوره : حقوق پایه +مکمل +عائله مندی +مسکن تقسیم بر 220 ضربدر مرخصی
تشریح و نحوه محاسبه حقوق ومزایای کارگران مشمول قانون کار

پیشگامان - تشریح و نحوه محاسبه حقوق ومزایای کارگران مشمول قانون کار - پیشگامان در ارائه خدمت
نحوه محاسبه ماليات عيدي،سنوات،طلب مرخصي و بن قسمت دوم

حسابداري - نحوه محاسبه ماليات عيدي،سنوات،طلب مرخصي و بن قسمت دوم هزینه مرخصی استفاده
مانده مرخصی

مانده مرخصی پرسنل تا پایان سال جاری بر اساس برگه های مرخصی تحویلی به کارگزینی تا تاریخ ۳۰/۹
نحوه محاسبه کسرخدمت و مرخصی سربازان

در گفت‌وگو با سردار کمالی تشریح شد نحوه محاسبه کسر خدمت بسیجیان و اعطای مرخصی به سربازان
فرمول محاسبه اضافه کار، سنوات، مرخصی و عیدی

گــروه حســـــابداران خبـــــــــــــره - فرمول محاسبه اضافه کار، سنوات، مرخصی و عیدی
نحوه محاسبه مرخصی ذخیره بازنشستگان

امورمالی آموزش وپرورش سنقروکلیایی - نحوه محاسبه مرخصی ذخیره بازنشستگان - - امورمالی آموزش
برچسب :