مرکزآموزش علمی-کاربردی امورمالیاتی خوزستان

حسابداری، نظام پردازش اطلاعات است 

معرفی مرکز:

مرکز آموزش علمی کاربردی امور مالیاتی اهواز از سال 82 با پذیرش 55 دانشجو در رشته های کاردانی مدیریت بازرگانی و حسابداری مالیاتی کار خود را آغاز کرد. در سال تحصیلی 87-88 با پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی حسابداری تعداد دانشجویان مرکز به 150 نفر رسید . تعداد 497 نفر در این مرکز فارغ التحصیل شده اند و هم اکنون تعداد 550 نفردر مقطع کاردانی و کارشناسی در رشته های زیر مشغول به تحصیل هستند. رشته های  مدیریت بازرگانی، حسابداری مالیاتی، حسابداری مالی، حسابرسی در مقطع کاردانی و کارشناسی نیز در این مرکز ارائه می شود.

 

هدف از ارائه رشته حسابداری با گرایش های مختلف:

حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می گیرد تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقدمات مالیاتی  بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. حسابداری به عنوان یک  نظام پردازش اطلاعات، داده های خام مالی را دریافت نموده، آن ها را به نظم در می آورد، که هدف از تدوین این رشته و گرایش ها، آموزش و پرورش  افرادی است که بتوانند  در موسسات بازرگانی، خدماتی، تولیدی و غیرانتفاعی این مهم را به سرانجام برسانند.

 

مشاغل فارغ التحصیلان:

حسابدار در موسسات بزرگ، حسابدار صنعتی در موسسات بزرگ، حسابدار دولتی، حسابدار عمومی در موسسات.

 

توانایی های فارغ التحصیلان این رشته 

به کارگیری اصول و استانداردهای حسابداری و توانایی انجام عملیات حسابداری مرتبط، طراحی و اجرا و پیاده سازی سیستمهای حسابداری، شناخت حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده و حسابداری پیشرفته و سیستم های حسابداری.

 

مشاغل قابل احراز به تفکیک رشته ها

فارغ التحصیلان در دوره های کارشناسی با توجه به نوع رشته با 240 ساعت کارآموزی ویژه در محل کار، توانایی احراز مشاغل زیر را دارند:

 

مشاغل عمومی:

کارشناس حسابداری، کارشناس مسئول دایره حسابداری، کارشناس مسئول هزینه ها و وصول درآمدها

مشاغل گرایش مالی:

حسابدار شرکت های زنجیره ای و شعب، حسابدار شرکت های هلدینگ، حسابدار شرکت های تلفیقی، حسابدار موسسات بانکی و بیمه ای

مشاغل گرایش دولتی:

کارشناس بودجه و حسابداری دولتی، کارشناس مالی دولتی و ذیحسابی، کارشناس امور مالی سازمان های دولتی، تحلیل گر قوانین مالی دولتی

مشاغل گرایش صنعتی:

 کارشناس حسابدار صنعتی، کارشناس محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات، کارشناس بهره وری، رئیس حسابداری صنعتی واحدهای تولیدی

مشاغل گرایش حسابرسی:

حسابرس داخلی، حسابرس مستقل، حسابرس طبق مقررات محاسبات عمومی، حسابرس شرکت ها

مشاغل گرایش مالیاتی:

ممیز مالیاتی، کارشناس تشخیص و وصول مالیات، کارشناس ارشد مالیاتی، تحلیل گر قوانین مالیالتی کشور

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو:

دارا بودن مدرک کاردانی در رشته های حسابداری، حسابرسی، مدیریت و سایر رشته های مرتبط. افرادی که رشته کاردانی آن ها منطبق نیست ملزم به گذراندن دروس حسابداری مقطع کاردانی با 6 گرایش هستند.

کاردانی مدیریت بازرگانی:

هدف از ارائه این رشته تربیت افراد کاردان و تامین نیروی انسانی جهت استفاده صحیح از منابع مادی و مالی است که پس از یک آموزش دو ساله واردبازار کار  می شودو قسمتی از نیازهای کشور را در بخش بازرگانی و تولیدی تامین می کند.

ضرورت و اهمیت دوره کاردانی مدیریت بازرگانی:

آشفتگی و نابسامانی در بسیاری از موسسات بازرگانی عموما ناشی از عدم وجوداصول صحیح مدیریت و یا عدم رعایت این اصول می باشد که آموزش صحیح مدیریت می تواند رد شناخت مشکلات اقتصادی و بازرگانی جامعه و کوشش در رفع آن موثر باشد، همچنین بر روابط در اداره امور بازرگانی ضوابط را حاکم می کند.

رشته کاردانی حسابداری با گرایش های دولت و مالیاتی:

این دوره یکی از رشته های آموزش عالی است که هدف آن آموزش و تربیت کاردان های مالی محاسباتی و مالیاتی  در نظام مالی دولتی و سطوح مختلف سازمان هزینه و خزانه داری کل و همچنین سازمان تشخیص مالیات می باشند.

هدف دوره:

تامین نیروی انسانی متخصص مالی محاسباتی و مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه های اجرایی از رده های شغلی، حسابدار، کمک حسابرس، کمک کارشناس مالی، معاون ذیحساب و همچنینکمک ممیز، ممیز، ککمک کارشناس مالی و مالیاتی و حسابرس، مالیاتی و سایر مشاغل هدف و ستاد در حوزه فنی، مالی و اداری در وضعیت مطلوب، تحصیلات دانشگاهی در مقطع کاردانی می باشد.

دانشجویان این رشته از نیمسال دوم تحصیل، هر هفته 22 ساعت زیر نظر کارشناسان و افراد خبره، در مشاغل مختلف و تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی  به کارورزی اشتغال خواهند یافت تا آموخته های نظری خود را با دستاوردهای تجربی کامل کنند.

رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالیاتی:

هدف از برگزاری این رشته تربیت افرادی است که ضمن آشنایی با دروس نظری، با سیستم های مالی و حسابداریبنگاه های اقتصادی( خدماتی، بازرگانی و تولیدی) و موسسات دولتی و غیر انتفاعی آشنا شوند. همچنین توانایی لازم در تصمیم گیری های صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات علمی و قابل اعتماد در بهینه سازی سیتم های گردش کار دستگاه مربوطه را داشته و در انجام وظایف تعریف شده و همکاری موثر با کارشناسان مرتبط با این فن در مسائل برنامه ریزی و بازرگانی و پیش بینی های مالی و اقتصادی شرکت ها و موسسات دولتی ایفای نقش نمایند.

قابلیت ها و توانمندی های مشترک فارغ التحصیلان:

گزارش نویسی و مستند سازی، ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها، انجام کار گروهی، طبقه بندی و پردازش اطلاعات، بهره گیری از رایانه، برقراری ارتباط موثر در محیط کار ، سازماندهی و اداره کردنافراد تحت سرپرستیو آموزش آن ها، خود آموزی و یادگیری  مستمر در راستای بالندگی شغلی، ایجاد کسب و کار های کوچک .و کارآفرینی، رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی، اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست(تفکر نقادانه و اقتضایی، خلاقیت و نوآوری

مشاغل قابل احراز:

 فارغ التحصیلان این دوره با 480 ساعت کارآموزی ویژه در محل کار توانایی احراز مشاغل زیر را دارند:

کمک کارشناس حسابداری، کاردان مسئول  دایره حسابداری، کاردان مسئول دایره حسابداری، کاردان مسئول هزینه ها و وصول درآمدها، کمک ممیز مالیاتی، کاردان مسئول تشخیص و وصول مالیات، کمک حسابرس، حسابرس داخلی

آموزش در مرکز مجری:

بخش آموزش در مرکز مجریشامل 63 تا 67 واحد، معادل 1250 تا 1550 ساعت است. هر واحد نظری معادل 16 ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل 32 ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل 48ذ ساعت است، در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب 48 و 64 ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار( کاربینی)

این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و 2 درس کارورزی و در مجموع به میزان 5 واحد؛ معادل 512 ساعت است. هر واحد کاربینی معادل 32 ساعت و هر واحد کارورزی معادل 120 ساعت می باشد.


مطالب مشابه :


مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اهواز

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان - مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اهواز
مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر اهواز

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی کارگران آموزش علمی کاربردی خانه کارگر اهواز.
شهادت استاد دانشگاه صنعتی شریف در اثر انفجار بمب

مرکز علمی کاربردی جامع اسلامی کارگران شهادت استاد دانشگاه صنعتی شریف در اثر انفجار بمب
مرکز آموزش علمی کاربردی استقلال اهواز

مرکز آموزش علمی کاربردی استقلال اهواز علمی-کاربردی دانشگاه اسلامی کارگران
چه رشته هایی از چه دانشگاههایی مورد قبول نظام مهندسی هستند

مرکز علمی کاربردی جامع اسلامی کارگران معماری از دانشگاه­ها و مؤسسات آموزشی
مرکزآموزش علمی کاربردی خبر اهواز

مرکزآموزش علمی کاربردی خبر اهواز و فناوری دانشگاه جامع علمی اسلامی کارگران
مرکزآموزش علمی-کاربردی جهاددانشگاهی اهواز

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی مرکز آموزش جامعه اسلامی کارگران جهادکشاورزی اهواز
مرکز آموزش علمی- کاربردی فنی وحرفه ای اهواز

مرکز آموزش علمی- کاربردی فنی وحرفه ای اهواز علمی-کاربردی دانشگاه کارگران
جلسه اول

مرکز علمی کاربردی جامع اسلامی کارگران در دفتر ریاست دانشگاه با حضور جناب دکتر
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهادکشاورزی اهواز

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی مرکز آموزش جامعه اسلامی کارگران مرکز جهاد کشاورزی اهواز.
برچسب :