امتحان املا نوبت اول دي ماه 88

                                   به نام خدا

نام و نام خانوادگي :                              امتحان املا                  نوبت اول                      دي ماه 88

سال اول                                             

1- شكل صحيح لغات را در جاي خالي قرار دهيد . ( 5/1 )

الف- نظام شاهنشاهي واژگون و جمهوري اسلامي ايران ................... شد . ( پايه گزاري – پايه گذاري )

ب- وي براي ادامه ي تحصيل ..................... علميه ي اراك را برگزيد .( حوزه ي – حوضه ي )

ج-  بسياري از  دانشمندان بزرگ ما ، از روستا ........................ . ( برخاستند – برخواستند . )

د- نسيم ، مانندمادري مهربان و آداب دان به كودكان .................... حق شناسي و ادب مي آموزد .( خيش – خويش )

ه- اين .................. افتخار براي ملّت ماست . ( مايه – مايع )

و- هر گاه مي بينم زبان يا خطّ فارسي ................... شده غمگين مي شوم . ( خوار – خار )

2- هر كلمه را به هم خانواده ي خود وصل كنيد . ( 2 )

اخلاص                                        عجيب

اعم                                            مشابه

تحصيل                                        عموم

خدشه                                         خلوص

اعجاب                                         موذي

اذيّت                                          مزاحم

شبيه                                          مخدوش

زحمت                                        محصّل

                                                آزار

3- در هر عبارت ، غلط ها را بيابيد و صحيحشان را بنويسيد . (5/5 )

الف- ادبا و عرفا و سخنوران ايراني حقايق اسلامي را با جامعه ي زيبايي شعر و نصر فارسي به نهو احسن آرايش داده اند.

ب- مهرباني ، ساده گي ، فروتني ، خوش بياني ، نظم و دقّت و سيماي جزّاب از ويژگي هاي درخشان ايشان بود .

ج- غرغه ي شكوه و اعجاذ زيبايي خلقت بودم كه ناگهان نوازش لتيف و خنكي را در لاي انگشتان پاهاي برهنه ام احساس كردم .

د- سرهاي نهال هاي جوان و بوته هاي نوزاد خيش را به نشانه ي احترام و وداء با من خم كرده بود .

ه- من به هيچ وج قبول نمي كنم حرف ها و تهليل هي كساني را كه گاهي در برخي از مطبوئات يا رسانه ها از انهراف نسل جوان سخن مي گويند .

و- دوره اي كه بزرگ تر ها هميشه با حسرت و آه از آن ياد مي كنند . در اين دوره اضطراب ها ، هيجان ها و بيم و حراس ها پديده اي آدي به شمار مي آيد .

ز- مي گويند اسكندر در اسناي سفر به شهري رسيد و از گورستان اُبور كرد . سنگ مزارها را خواند و به حير ت فرو رفت ؛ زيرا مدّت حياط صاحبان غبور كه بر روي سنگ ها هك شده بود هيچ كدام از ده سال تجاوز نمي كرد .

4- با توجه به معني ، املاي كدام گزينه ، غلط است ؟ ( 5/ )

       الف-  استعداد : توانايي     ب- تحمّل : بردباري      ج- سَلاح : درستي       د- عجز : ناتواني

5- دركدام گزينه ، غلط املايي وجود دارد ؟  ( 5/ )

      الف- رو به توسعه           ب- بحمدالله                  ج- به رغم تلاش         د- حقوق اجتمائي

 

 

                             املاي اول                  نوبت اول         دي ماه 88                مدرسه گلستان

 

 

·   استعداد هايي نظير بوعلي ، فارابي ، ابوريحان ، خيّام ، خواجه نصيرالديّن توسي ، ملاّصدرا و صدها عالم طبيعي و رياضي و مورّخ و جغرافيدان و پزشك و اديب و فيلسوف و عارف در اين بناي عظيم فرهنگ اسلامي پرورش يافتند

·   بعد از حمله ي مغول كه سبب نابودي مدرسه ها و كتاب خانه ها در ايران شد ، خواجه نصيرالدين توسي ، كه خود مردي دانشمند و دانش پرور بود ، براي رفع خرابي ها و احياي مراكز علمي كوشش بسيار كرد . خواجه رشيد الدين فضل الله همداني يكي از وزيران ايراني است كه به مدرسه ها و كتاب خانه ها رونق بسياربخشيد .

·   بار ديگر سرم را برگرداندم و با تكان دادن دست هايم به احساسات خاموش اما سرشار از پاكي و صفاي اين طبيعت و سبزه هاي معصوم پاسخ مي گفتم و به خالق آن ها مي انديشيدم .

·   نو جوان در رؤيا سازي ها و خيال پردازي هايش در جست و جوي آينده و كشف استعدادها و آرمان هاي نهايي خويش است . اگر جلوه هاي نوجواني به درستي فهميده و شناخته شوند ، زندگي با نوجوانان كار دشواري نخواهد بود .

·   ساعاتي كه در مصاحبت دوستان مي گذرد در رديف اوقات تلف شده نيست . زندگي همين لحظه هاست و از دست دادن فرصت ها جز غصّه و اندوه چيزي همراه ندارد . اين سخن زيباي نهج البلاغه يادمان باشد : « فرصت ها مثل گذشتن ابرها مي گذرند ، فرصت هاي خوب و عزيز را دريابيد .»

 

                                                                                         پيروز باشيد ؛ رضايي


مطالب مشابه :


كلاس هاي فراموش شده +دانلود فایل در قالب word

این وبلاگ برای اندکی خدمت به شما و به اشتراک گذاشتن برخی اطلاعات ساخته شد.
امتحان املا نوبت اول دي ماه 88

1- شكل صحيح لغات 2- هر كلمه را به هم خانواده ي الف- ادبا و عرفا و سخنوران ايراني حقايق
مقاله ي آموزشي - پژوهشي

2-فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي ارائه الگوي اسلامي- ايراني هم خانواده لغات خانواده ي
زندگی نامه ی (( پدر داستان نويسی ايران ))

تصوير زن در فرهنگ ايراني در 1270 در خانواده اي روحاني اگر هم درباره ي ايران
غذای ایرانی می تواندبهترین جاذبه گردشگری باشد.

خانوادهي ايراني در طول يك جوامع ايراني هم نشان مي‌دهد. ايراني‌ها بايد با لغات به
سؤالات درس به درس ادبیّات 2(درس پنجم)

ما هم داريم سعي ايراني كه از خانواده‌اي و آكنده از لغات عربي درباره‌ي تيره
املا سال اول نوبت اول

1- شكل صحيح لغات 2- هر كلمه را به هم خانواده ي الف- ادبا و عرفا و سخنوران ايراني حقايق
آنچه که اولیا دانش آموزان باید بدانند

گنجينه ي لغات فارسي هم مهم است كشور و خانواده ي اصيل ايراني خودمان
خلاصه 19رمان ايراني

خلاصه ي نوزده رمان ايراني استخدام لغات و و سنتي خانواده يكسر در هم ريزد
تحلیلی در خصوص شیوه نگارش اسامي ايراني با حروف انگليسي

تحلیلی در خصوص شیوه نگارش اسامي ايراني با با هم متفاوتند اما ي در شروع
برچسب :