در باره سازه 80

سازه 80 نرم افزاری است که در محیط AutoCAD برنامه نویسی شده است. این نرم افزاربا استفاده از تکنیک های AutoCAD Activex Automation در بیش از 700.000 خط برنامه و با بیش از 8 سال کار گروهی تهیه شده است. سازه80 خروجی نرم افزارهای SAP, ETABS, SAFE را دریافت کرده و بر اساس آنها نقشه های اجرائی را در محیط AutoCAD ترسیم می کند. شما می توانیدنمونه نقشه های اجرائی تولید شده با سازه80 را از اینجا دریافت کنید.با توجه به این که کاربر، سازه 80 را در محیط AutoCAD اجرا می نماید، کلیه امکانات این نرم افزاریگانه به توانائی های سازه80 افزوده می گردد. بخشی از توانائی های سازه 80 برای ترسیم سازه های بتنی عبارتند از:

امکانات ترسیمی
+ترسیم پلان های تیرریزی با جزئیات کامل شامل تیرها، جهت تیرچه ها یا دالها، تیپ بندی تیرها، تای بیم ها، جهت قرارگیری و ابعاد ستون ها، آکس بندی ها و اندازه گذاری های مربوطه و....
+ترسیم مقاطع طولی تیرها با میلگردهای اصلی، میلگردهای تقویتی، قطع و خم مناسب، ابعاد ستون های پائین و بالا، طول و شماره POS میلگردها، سایز، فاصله و POS خاموتها، علائم مناسب جهت نشان دادن مقطع تیرها، دتایل های مناسب جهت تغییر ارتفاع مقطع طولی تیرها، آکس بندی ها و اندازه گذاری های مربوطه
+ترسیم مقاطع عرضی تیرها با نامگذاری مناسب و در نقطه دلخواه کاربر، اندازه گذاری دقیق برای ابعاد تیر، پوشش میلگرد، فاصله آزاد میلگردهای بالا و پائین، امکان تعیین حداقل فاصله برای گروه کردن میلگردها، خاموت ها و سنجاقی ها
+ترسیم پلان های ستون گذاری شامل تیپ بندی ستون ها، ابعاد، شکل و جهت قرارگیری ستون ها، آکس بندی و اندازه گذاری های مربوطه
+ترسیم مقاطع ارتفاعی ستون ها شامل ترازهای فونداسیون و طبقات، میلگردهای طولی ستون ها همراه با طول و POS مربوطه، خاموت گذاری ستون ها همراه با فاصله، سایز و POS مربوطه، خاموتهای اضافی بین طبقات، خاموت های اضافی زیرتراز فونداسیون، نامگذاری مناسب برای مقاطع عرضی ستون ها
+ترسیم مقاطع عرضی ستون ها شامل، نامگذاری مناسب، اشل گذاری مناسب، ابعاد و شکل مقطع، اندازه گذاری مقطع و پوشش روی آرماتور، سایز و تعداد آرماتورهای مورد استفاده
+ترسیم دیوارهای برشی شامل پلان، مقطع ارتفاعی، مقطع عرضی در حالت های I, U, L, T, BOX همراه با المان های مرزی با جزئیات ذکر شده در بخش ستون ها
+ترسیم فونداسیون های منفرد، نواری و گسترده شامل پلان های فونداسیون ها همراه با سفره های آرماتور بالا و پائین مربوط به میلگردهای اصلی و تقویتی، اندازه گذاری و آکس بندی پلان ها، طول و POS مناسب برای آرماتورها، ترسیم مقاطع فونداسیون ها در نقطه دلخواه کاربر

قابلیت های محاسباتی و کنترلی

+محاسبه طول وصله و خم میلگردها براساس آئین نامه ACI و امکان تغییرآن برای کاربر براساس مقاومت بتن مصرفی، مقاومت میلگرد مصرفی، محل قرارگیری آرماتور و .....
+کنترل ضوابط شکل پذیری متوسط و زیاد براساس آئین نامه بتن ایران و آئین نامه ACI شامل ابعاد هندسی تیرها و ستون ها و دیوارهای برشی، آرماتورهای حداقل برای تیرها و ستون ها ، کنترل درصد آرماتور برای ستون ها و دیوارهای برشی، ضوابط آرماتورگذاری عرضی برای تیرها، ستون ها و دیوارهای برشی، ضوابط مربوط به اجزای مرزی در دیوارها، تامین طول کافی برای مهار میلگردهای قلاب شده در ستونهای کناری
+امکان تعیین استراتژی خاموت گذاری برای تیرها با افزایش سایز میلگرد، کاهش فاصله خاموتها، اضافه کردن سنجاقی در مقطع تیرو تعیین سایز میلگرد. امکان اضافه نمودن آرماتورهای طولی و عرضی پیچشی.
+امکان کنترل تعداد تای بیم ها، اندازه گذاری ها، مقیاس های ترسیم، واحدهای ترسیم، تعداد و اندازه میلگردهای طولی اصلی تیرها، خاموت گذاری ستون ها و ...
+امکان کنترل و تغییر لایه، رنگ، ارتفاع متن، استایل متن و واحدهای اندازه گذاری برای کلیه المان های ترسیم.

قابلیت های دیگر

+تهیه لیستوفر میلگردهای طولی، تهیه لیستوفر خاموتها و سنجاقیها، تهیه لیست های جداگانه، فیلترکردن لیستها بر اساس طول میلگردهای لیست، دستوربرش میلگرد برای کمترین دورریز و ...
+نقشه های هوشمند: در بعضی از المان های نقشه ها، با تغییر دادن یک قسمت از نقشه، سایرقسمتها به طور خودکار تغییر می کند.
+امکان مدیریت طول میلگردهای تقویتی به دلخواه کاربر. کاربر می تواند با انتخاب طولهای مدولار مناسب طول کلیه میلگردهای تقویتی را به طول های مورد نظر تغییر دهد.
+شیت چینی اتوماتیک به کاربر این امکان را می دهد تا پس از ترسیم نقشه ها، کلیه ترسیمات را به نحو مناسب و دلخواه به شیت های از قبل آماده شده در سایزهای استاندارد یا پنجره های با ابعاد دلخواه منتقل نماید.

این تنها بخشی از توانائی های سازه 80 نسخه بتنی می باشد. قابلیتهای سازه80 با ارتباط دائم با کاربران هرروزارتقاء می یابد.


مطالب مشابه :


نکاتی در خصوص نحوه ستون گذاری

از نکات مهمی که در پلان ستون گذاری باید رعایت شود این است که: الف) در ساختمانهائی که دارای
رسم پلان ستون گذاری

Structure & geotechnic of mahmoodabad - رسم پلان ستون گذاری - سازه و ژئوتکنیک محمودآباد - Structure & geotechnic of mahmoodabad
درباره سازه 80

ترسیم پلان های ستون گذاری : با طول و pos مربوطه، خاموت گذاری ستون ها همراه با فاصله، سایز و
در باره سازه 80

+ترسیم پلان های ستون گذاری شامل تیپ بندی ستون ها، ابعاد، شکل و جهت قرارگیری ستون ها، آکس
آموزش ترسیم نقشه های سازه بتنی

رسم پلان ستون گذاری برای اکس بندی باید جای دقیق ستونها رو در پلان معماری مشخص کنید
آموزش ترسیم نقشه های سازه بتنی

رسم پلان ستون گذاری برای اکس بندی باید جای دقیق ستونها رو در پلان معماری مشخص کنید
دانلود نقشه معماری ساختمان مسکونی 120 متری(10*12)

دانلود ۱۵۰۰ پلان و طرح همراه پلانهای نما،برش،آکس بندی و ستون گذاری،شیب بندی و
پروژه فولاد

بندی ستون ها و ترسیم پلان ستون گذاری و تعیین تیپ بندی ستون ها و ترسیم پلان
هتل 5 ستاره

معماری - هتل 5 ستاره - معماری,پروژه معماری,دانلود نقشه,پلان اتوکد,پایان نامه,رساله,مطالعات
آموزش ترسیم نقشه های سازه بتنی

رسم پلان ستون گذاری برای اکس بندی باید جای دقیق ستونها رو در پلان معماری مشخص کنید
برچسب :