فرصتهای شغلی برای فارغ التحصیلان رشته اصلاح نباتات

فرصتهای شغلی برای فارغ التحصیلان رشته اصلاح نباتات 
 
 

خبر > تحصيل و آموزش  -   اصولا اصلاح نباتات که بر پایه علم ژنتیک و بعضی علوم دیگر بنا نهاده شده، علم جدیدی است ولی با سرعت بسیار زیادی نسبت به سایر رشتهها پیش میرود، مخصوصا رشته بیوتکنولوژی گیاهی که هر روز شاهد پیشرفتهای جدیدی در این رشتهایم. باتوجه به محدودیت منابع آب و زمین و نیز افزایش جمعیت جهان، برای تامین محصولات کشاورزی مورد نیاز باید از علوم جدید اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی گیاهی و سایر رشتههای کشاورزی بهرهبرداری کرد که بدون اغراق یکی از مطمئنترین و مفیدترین راهها، اصلاح نباتات است.

در مقاطع کارشناسیارشد و دکتری اصلاح نباتات چندین گرایش مثل اصلاح نباتات کلاسیک، اصلاح نباتات کاربردی، بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک، بیوانفورماتیک و... راهاندازی شده و در آینده نیز گرایشها و انشعابات جدید در دنیا بوجود خواهد آمد که در هر جامعهای متناسب با نیازهای آن جامعه، فارغالتحصیلان مربوطه مشغول خدمت خواهند شد، در ایران هم تعدادی از دانشکدههای کشاورزی رشته اصلاح نباتات را در سطح کارشناسیارشد و دکتری دارند که روز به روز به تعداد آنها افزوده میشود. در حال حاضر این رشته در دانشگاههای تهران، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، شیراز، تبریز، ساری، گیلان، رازی کرمانشاه و شهرکرد در مقطع دکترای اقدام به جذب دانشجو میکند.

 فرق اصلاح نباتات با بیوتکنولوژی

اصلاح نباتات شامل روشهای کلاسیک و کاربردی است که برای اصلاح گیاهان از نظر بسیاری از صفات (چه کیفی و تکژنی و چه چندژنی) به کار میرود و سابقه خیلی طولانیتری دارد، درحالی که بیوتکنولوژی گیاهی، علم جدیدی است که از شاخه ژنتیک مولکولی و بیوشیمیایی که محور کار آن تکژنها و اثرات آنها (بیشتر به صورت خصوصیات کیفی تکژنی) بوده و در مورد صفات چندژنی هنوز باید تلاشهای زیادی توسط محققان بیوتکنولوژی صورت گیرد. البته بیوتکنولوژی مکمل اصلاح نباتات است و برای رسیدن به نتیجه مطمئن نهایی، متخصصین هر 2 گرایش باید با  هم تشریک مساعی کنند. با توجه به نیاز کشور، هر 2 این گرایشها بسیار مفیدند ولی شاید ادامه تحصیل در رشته بیوتکنولوژی و فعالیتهای تحقیقاتی در این گرایش به خاطر پر هزینه بودن و امکانات مورد نیاز اختصاصی، در تمام دانشکدههای کشاورزی امکانپذیر نباشد.

 

موقعیت شغلی

در حال حاضر فارغالتحصیلان رشته اصلاح نباتات عمدتا در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی مثل موسسه اصلاح بذر یا مراکز اصلاح گیاهان زراعی به صورت محدود (چغندر قند، غلات، خرما، نیشکر، برنج، و دانههای روغنی) جذب شدهاند و با زیاد شدن فارغالتحصیلان این رشته لازم است توجه به بخش خصوصی و سرمایهداران به مزایا و منافع سرمایهگذاری در این زمینه جمع شود. هر چند رسیدن به مرحله سودآوری در این رشته نسبت به صنعت و امور خدماتی و واسطهگری دیرتر حاصل میشود ولی منافع آن سرشار است. در کشورهای پیشرفته در امر کشاورزی، بخش خصوصی نقش بسیار حیاتی در تولید ارقام اصلاح شده و گیاهان هیبرید دارند.

رشته زراعت و اصلاح نباتات در مقطع کارشناسی (لیسانس) 2 گرایش دارد. این گرایشها عبارتند از: زراعت و اصلاح نباتات، تولیدات گیاهی (زراعت). در صورت علاقه و امکان کار به صورت عملی و در «محیط مزرعه» آموختن این علم میتواند مفید واقع شود اما در صورت علاقه به کار دولتی و اداری متاسفانه بازار کار مناسبی وجود ندارد. لازم به ذکر است که ویژگی این رشته این است که صرفا زراعی نیست و در ارتباط با باغبانی صنایع غذایی و... نیز اطلاعاتی را در اختیار دانشجویان قرار میدهد.

 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی 

زراعت و اصلاح نباتات دانشگاههای دولتی دارای گرایشهای زراعت، اصلاح نباتات، علوم و تکنولوژی بذر، کشاورزی اکولوژیک است. بازار کار این گرایشها با داشتن مدرک کارشناسی ارشد، به ترتیب اولویت به شرح ذیل است:

 اصلاح نباتات: این گرایش بیشتر در ارتباط با کارهای آزمایشگاهی است و زمینه کاری آن در مراکز تحقیقاتی و موسسات است.

 زراعت: این گرایش بیشتر در ارتباط با کارهای عملی و در مزرعه است و زمینه کاری آن در سازمان نظام مهندسی کشاورزی مراکز تحقیقاتی و در مزارع شخصی است.

 علوم و تکنولوژی بذر: این گرایش در ارتباط با کارهای آزمایشگاهی است و زمینه کاری آن شامل تدریس در دانشگاه و مراکز تحقیقاتی است.

 اکولوژیک: این گرایش بعد از گرایش زراعت، عملیترین گرایش است و بیشتر در ارتباط با کارهای عملیاتی در واحد کشاورزی است و زمینه کاری آن در مزارع شخصی یا مراکز تحقیقاتی است.

مترجم:  
منبع : فارغ التحصیلان


مطالب مشابه :


صندوق حمایت از فرصتهای شغلی استان

اداره کارواموراجتماعی بیجار - صندوق حمایت از فرصتهای شغلی استان آرشیو موضوعی
فرصتهای شغلی رشته زمین شناسی و گرایشهای آن

زمین پژوهان جوان - فرصتهای شغلی رشته زمین شناسی و گرایشهای آن آرشیو مطالب
فرصتهای شغلی جديد موجود در کاريابی

کاریابی رهپویان فردوس - فرصتهای شغلی جديد موجود در کاريابی - پایگاه اطلاع رسانی موسسه
فرصتهای شغلی برای فارغ التحصیلان رشته اصلاح نباتات

فرصتهای شغلی برای فارغ دوستان می توانند به قسمت آرشیو مطالب برن و نگاهی به مطالبی که
فرصتهای شغلی بهداشت حرفه ای در سال 1387

بهداشت حرفه ای البرز - فرصتهای شغلی بهداشت حرفه ای در سال 1387 - پایگاه اطلاعات ایمنی = www.imeny.com
فرصتهای شغلی رشته زمین شناسی و گرایشهای آن

Geology - فرصتهای شغلی رشته زمین شناسی و گرایشهای آن - کسی که بهشت را بر زمین نیافته است آن را در
فرصتهای شغلی موجود برای فارغ‌التحصیل رشته گیاه پزشکی

گیاه پزشکی بوعلی90 - فرصتهای شغلی موجود برای فارغ‌التحصیل رشته گیاه پزشکی - وب گروهی دانشجویان
برچسب :