تفویض اختیار تصمیم گیری بخش دیگری از آیین نامه آموزشی پیام نور به استان ها

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تصمیم گیری در رابطه با عدم رعایت پیش نیاز،هم نیاز، سقف و کف انتخاب واحد را به استان ها تفویض اختیار کرد
به گزارشاخبار پیام نور، عبدالله معتمدی در بخشنامه ای تصمیم گیری در رابطه با دانشجویانی که پیش نیاز ،همنیاز،کف و سقف واحد را که رعایت نکرده اند را به شورای آموزشی استان ها تفویض اختیار کرد.
در این بخشنامه آمده است که "باعنایت به اینکه تعدادی از دانشجویان پس از گذراندن کلیه دروس و در بررسی پرونده جهت دانش آموختگی مشخص شده استکه دارای عدم رعایت پیش نیاز و هم نیاز دروس دانشگاهی ونیزعدم رعایت کف وسقف واحد می باشند ودرطول تحصیل هیچگونه اخطاری از طرف سیستم ثبت نام به دانشجو اعلام نشده است،مقرر گردید موضوع عدم رعایت پیش نیاز ، هم نیاز و سقف واحد دانش آموخته گان درشورای آموزشی استان بررسی وتصمیم گیری شود"
نکته مهم : کلیه دانشجویان موظف به رعایت پیش نیاز،همنیاز و سقف انتخاب واحد هستند
تفویض اختیار تصمیم گیری بخشی از آیین نامه پیام نور به شورای آموزشی استان


مطالب مشابه :


نمونه نامه عدم نیاز در ادارات و شرکت ها

نمونه نامه عدم نیاز در ادارات و شرکت
متن نامه های اداری و رسمی

===== نمونه نامه عدم نیاز و اخراج
تفویض اختیار تصمیم گیری بخش دیگری از آیین نامه آموزشی پیام نور به استان ها

تفویض اختیار تصمیم گیری بخش دیگری از آیین نامه نمونه سوال و با عدم رعایت پیش نیاز،هم
گواهی عدم حضور

طرف سردفتر درزمينه علت عدم انجام معامله در نمونه اي كه به ضميمه اين نیاز خریدار
پاسخ نامه ی جناب آقای زمانی فر در خصوص عدم اجساس نیاز به جلسه انجمن

پاسخ نامه ی جناب آقای زمانی فر در خصوص عدم اجساس نیاز به مجتمع آموزشی نمونه مردمی
نمونه سؤالات «خلاصه سازی نوشته ها و مکاتبات اداری»

ضمن اعلام عدم نیاز به خدمات آن، از نمونه امضای نامه ج- عدم رعایت
پایان نامه بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی

پایان نامه بررسی عدم استقبال و مداوم نیاز دارد تا عدم رضایت نمونه ها می شد
فرم هاي قضايي

و شرایط صوری آن نمونه فرم گواهی نامه عدم پرداخت چک علت نیاز شخصی مالک یا
برچسب :