اتیمیشن دستگاه عصبی

دخترم برای مشاهده فیلم  دستگاه عصبی روی ادرس  زیرکلیک کن

http://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/84/fc6fc8dbc8ad06b774fc3d505c980ec7249365.mp4


مطالب مشابه :


کشورهای خاور میانه

اختر دانش - کشورهای خاور میانه - - اختر مدرسه علميه
تقارن

اختر دانش - تقارن - - اختر مدرسه علميه
اتیمیشن دستگاه عصبی

اختر دانش - اتیمیشن دستگاه عصبی - - اختر مدرسه علميه
معمای دکتر حسابی

اختر دانش - معمای دکتر حسابی - - اختر دانش. اختر مدرسه علميه
ساختمان فعل

اختر دانش - ساختمان مستقلی دارد و به صورت جداگانه به کار می رود مانند: کتاب، جعبه، مدرسه
برچسب :