گزارش اردو ی دانش آموزی

بسمه تعالی

گزارش اردو های دانش آموزی مدرسه شهدای ملکوتی

طبق تصویب شورای مدرسه مبنی بر گزاری اردو های دانش آموزی منصوب که در روز های چهار شنبه 5/12/88 کلیه دانش آموزان سال اول و در چهارشنبه 19/12/88 کلیه دانش آموزان کلاس دوم به اردوی تفریحی – ورزشی عزیمت نمایند همچنین در این جلسه مکان برای اردو هر دو پایه باغ ابریشم پیشنهاد و به تصویب رسید که بنابه پیشنهاد شورا سرپرستی اردو به عهد معاون پرورشی و معاونین آموزشی هر کدام در یکی از روز های مسکور اردو اردو را همراهی و دبیران محترم کلاسهای همان پایه در همان روز به انوان عوامل اجرایی شرکت نماید و با تصویب شورا و پیش بینی هزینه های ایاب و ذهاب ،پذیرایی و ناهار از هر دانش آموز به مبلغ 40000 ریال دریافت و هزینه گردید که در پایان مبالغ مازاد که در هر اردو بالغ بر پنجاه هزار تومان بود در اختیار معائونت پرورشی قرار گرفت تا در طرح کرامت (کمک به دانش آموزان بی بضاعت) هزینه گردد  که دیافتها و هزینها طبق جدول ذیل انجام و گزارش کامل در اختیار شورای  آموزشگاه قرار گرفت لازم به ذکر است هزینه تعدادی از دانش آموزان مستمند از طریق آموزشگاه پرداخت گردید .

 

پایه           هزینه

دریافت

ایاب و ذهاب

پذیرایی نیم روز

هزینه ناهار

جوایز برای دانش آموزان بر تر اردو و گزارش برتر

اول

5120000

ریال

900000

ریال

200000

ریال

3500000

ریال

20000

ریال

دوم

4320000

ریال

900000

ریال

180000

ریال

2920000

ریال

80000

ریال

هزینه کمک به دانش آموزان طرح کرامت 15000000 ریال


 


مطالب مشابه :


فرم رضایت نامه اردوی دانش آموزی

نمونه فرم طراحی سوالات بدین وسیله فرم رضایت نامه اردوی دانش آموزی جهت استفاده همکاران
برنامه اردوی دانش آموزان

برنامه اردوی دانش آموزان . مبلغ 1000 تومان به همراه فرم رضايت نامه به دفتر دبستان تحويل
فرم درخواست مجوز اردو و بازديدهاي خارج از محدوده شهرستان

نمونه فرم طراحی سوالات امتحانی; فرم رضایت نامه اردوی دانش آموزی;
گزارش اردو ی دانش آموزی

گزارش اردو ی دانش آموزی نمونه فرم بررسی مشکلات گزارش اردوی دانش آموزی.
فرم اطلاعات پزشكي،سلامت دانش آموزان

نمونه فرم طراحی سوالات امتحانی; فرم رضایت نامه اردوی دانش آموزی;
فرم سند حسابداري مدارس

نمونه فرم طراحی سوالات امتحانی; فرم رضایت نامه اردوی دانش آموزی;
برگزاری اردوی دانش آموزی مشترک مدارس روستاهای بار ، محمود آباد و دیخور در جناح

این اردوی دانش آموزی که تدارک آن از قبل توسط آموزگاران این مدارس نمونه سوالات لباس فرم
سامانه ثبت اردوی دانش اموزی

سامانه ثبت اردوی دانش اموزی. فرم های مورد نیاز و نمونه ابلاغ
چند نرم افزار و موضوع مفید برای آموزگاران و دبستان ها

دانلود فرم رضایت نامه ی اردوی دانش آموزی. دانلود نمونه فرم طرح سؤالات سازمان دانش آموزی
شورای دانش آموزی

انجام هزينه ها و درخواست فرم نمونه سوال و برگزاری اردوی دانش آموزی و
برچسب :