چگونه یک استشهادیه محلی بنویسیم؟

 برای نوشتن یک استشهادیه محلی یاهمان گواهی طلبی میتوان اینطورنوشت:

بنام خداوندمهربان

پس ازحمدوسپاس بدرگاه ایزدمتعال

احترامااینجانب................فرزند................کدملی...............ساکن طغرالجرد طلب گواهی می نماییم ازشمامطلعان وآگاهان مبنی براینکه برصدق عرایض ذیل حقیرشهادت دهید(موضوع رامینویسیم) مثلا

اینجانب ازبدوتولدکه باتفاق خانواده درطغرالجردزندگی می کنیم ازلحاظ اخلاق ورفتار به حسن اخلاق اشتهارد داریم وسعی داریم درکلیه مراسمات ملی مذهبی موافق نظام مقدس جمهوری اسلامی حضور فعال داشته باشیم .

خواهشمندم مواردفوق راگواهی کنیدتاباتاییدشورای اسلامی محل ودفترامام جمعه محترم طغرالجرد مسولین محترم(محلی که میخواهیم استشهادیه رابدهیم)دستورفرمایندمشکل بنده حل شود.

عندالله مآجورباشید

                                       باتشکر........................

                                         آدرس..............

                                           تلفن

                                          امضاء


مطالب مشابه :


چگونه یک استشهادیه محلی بنویسیم؟

طغراجه - چگونه یک استشهادیه محلی بنویسیم؟ - نوشتن مطالب اجتماعی فرهنگی وتاریخی - طغراجه
نمــــــونه «استشهاد محلـی»

حـــــق اوجـــــــاقی - نمــــــونه «استشهاد محلـی» - نمــــــونه «استشهاد
نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی

وبلاگ دفتر اسناد رسمی 4 سبزوار - نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی - سردفتر: غلامرضا لندرانی
فرم خام استشهاد محلی

شركت تعاوني مسكن مهرشماره 80 دزفول - فرم خام استشهاد محلی - تهیه زمین باکاربری مسکونی واحداث
نمونه استشهادیه محلی برای دادخواست اعسار

قانونکده - نمونه استشهادیه محلی برای دادخواست اعسار - قصد ما بالا بردن اطلاعات حقوقی شما است
کلمات کلیدی وبلاگ

4 نمونه استشهاد محلی 105 5 86 نمونه استشهاد محلي 15 87
نمونه استشهاد و دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به

چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی) - نمونه استشهاد و دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به
نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به

تخصصی حقوق و فقه - نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به 1 – استشهاد محلی 2
برچسب :