نحوه محاسبه تسهیلات مالی توسط بانک ها

امروزه با ظهور روز افزون بانك‌ها وساير موسسات مالي جديد، اهميت بكارگيري طرح‌هاي نو در جلب رضايت مشتري بيشتر نمايان مي‌شود مشتريان و مصرف‌كنندگان همواره در جست‌وجوي عرضه‌كنندگاني هستند كه كالا يا خدماتي را به مراتب بهتر ارائه مي‌كند درك اين تمايز فرايند گزينش كالا يا خدمات مورد نياز را هدايت نموده و مشتريان را در تصميم‌گيري براي پرداخت بهاي بيشتر در مقابل دريافت كالا يا خدمات بهتر ياري مي‌كند بنابراين آنچه براي شركت‌هاي خدماتي از جمله بانك‌ها و شركت‌هاي ليزينگ مهم است، تلاش در جهت حل مساله و مشكل مشتري از طريق توجه به نيازهاي آشكار و نهان او درحال و آينده است اين موسسات بايد نيازهاي مشتريان را درك نمايند و در واقع كاري كنند كه مشتري از سازمان متبوع رضايت كامل داشته باشد لذا با توجه به شرايط اقتصادی و نيز توان مالي اكثر متقاضيان دريافت اين گونه خدمات (مثل تسهيلات مسكن) از موسسات مزبور، ايجاد تغيير در شرايط بازپرداخت وام‌هاي اعطايي از حالت اقساط مساوي به اقساط پلكاني مي‌تواند نوعي وفاق و حركت به سوي مشتري مداري تلقي شود در ادامه با استفاده از تحليل مباني اصلي فرمول بانكي، روشي براي محاسبه اقساط پلكاني ارائه شده است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


مباني فرمول بانكي
آنچه به‌عنوان فرمول بانكي شناخته مي‌شود رابطه‌اي است كه در تعيين سود تسهيلات مورد استفاده قرارمي‌گيرد اين رابطه به‌صورت زير ارائه مي‌شود:
رابطه(1-1)


مطالب مشابه :


پرداخت اقساط با کلیه کارتهای شتابی

خدمات الکترونیکی بانک ملت محاسبه سود و مبلغ هر قسط متمرکز و تسهیلات بانک ملت.
6 رقم اول شماره کارتهای بانکی ایران

محاسبه سود و مبلغ هر قسط تسهیلات. تولید شبا برای حسابهای متمرکز و تسهیلات بانک ملت.
انواع حواله های الکترونیکی ملت که کمتر جائی بیان شده

محاسبه سود و مبلغ هر قسط و تسهیلات بانک ملت. حسابها و کارتهای بانک ملت نیز
نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات به دو شیوه مرابحه ساده و مرکب

نیز روش علمی‌محاسبه اصل و فرع تسهیلات با در نظر مبلغ هر قسط i: نرخ سود ملت بانک
راهنمای فعال سازی بانکداری اینترنتی ملت

بانک ملت - راهنمای قرارداد، صاحب تسهیلات، مانده بدهی و وضعیت تسهیلات محاسبه سود و مبلغ هر
پرداخت اقساط از طریق خودپرداز ملت

محاسبه سود و مبلغ هر قسط از بانک ملت تسهیلات گرفته باشید،تازه نیازی هم به وارد کردن
همه چیز از تلفنــــــــــبانــــــک ملت

خدمات الکترونیکی بانک ملت محاسبه سود و مبلغ هر قسط تسهیلات صاحب حسابه و قسط
نحوه محاسبه تسهیلات مالی توسط بانک ها

به هر قسط در هر پله را محاسبه نمود تسهيلات و نهايتا مبلغ قسط مبنا ملت بانک
برچسب :