همایش های شهرسازی در ایران: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری- مشهد 1390

سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری- مشهد 1390 - URBAN INFORMATION BANK"> بانک اطلاعات شهرسازی - همایش های شهرسازی در ایران: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری- مشهد 1390

بانک اطلاعات شهرسازی URBAN INFORMATION BANK
همایش های شهرسازی در ایران: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری- مشهد 1390 سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

زمان: 31 فروردین و 1 اردیبهشت سال 1390

مکان: مشهد

برگزار کنندگان: دانشگاه فردوسی مشهد - شهرداری مشهد - شورای شهر مشهد

محورهای کلان کنفرانس:سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری- مشهد

- برنامه ریزی شهری

- مدیریت شهری

- جامعه و فرهنگ شهری

- امنیت شهری

- اقتصاد شهری

- شوراهای اسلامی و شهرداری ها

- حاشیه نشینی

- کلان شهر مذهبی مشهد

- غیره (جهت اطلاع از محورهای جزء به سایت کنفرانس مراجعه نمایید)


ارسال مقاله: به دو روش:

ارسال اصل مقاله به upmc3@um.ac.ir

 ارسال با پست پیشتاز

وب سایت کنفرانسمطالب مشابه :


همایش های شهرسازی در ایران: همایش ملی معماری پایدار و توسعه- بوکان 23 اسفند 1391

بانک اطلاعات شهرسازی - همایش های شهرسازی در ایران: همایش ملی معماری پایدار و توسعه- بوکان 23
همایش های شهرسازی در ایران: همایش ملی معماری و شهرسازی انسانگرا، قزوین 9 آذر 1392

بانک اطلاعات شهرسازی - همایش های شهرسازی در ایران: همایش ملی معماری و شهرسازی انسانگرا
همایش های معماری و شهرسازی

نگارستان هفت گنبد - همایش های معماری و شهرسازی همایش ملی معماری و شهر سازی ایرانی -
همایش های شهرسازی در ایران: کنفرانس بین المللی عمران، معماری، و توسعه پایدار شهری- تبریز، آذر 1392

بانک اطلاعات شهرسازی - همایش های شهرسازی در ایران: کنفرانس بین المللی عمران، معماری، و
همایش های شهرسازی در ایران: اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلاب های شهری

بانک اطلاعات شهرسازی - همایش های شهرسازی در ایران: اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلاب های شهری
همایش های شهرسازی در ایران: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری- مشهد 1390

بانک اطلاعات شهرسازی - همایش های شهرسازی در ایران: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
همایش های شهرسازی در ایران: همایش "معماری شهرها و تغییرات آب و هوایی" - مشهد مهر 1390

بانک اطلاعات شهرسازی - همایش های شهرسازی در ایران: همایش "معماری شهرها و تغییرات آب و هوایی
همایش شهرسازی در ایران: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی- سقز 1391

بانک اطلاعات شهرسازی - همایش شهرسازی در ایران: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی- سقز 1391
همایش های شهرسازی در ایران: همایش ملی معماری پایدار زیست محیطی

بانک اطلاعات شهرسازی - همایش های شهرسازی در ایران: همایش ملی معماری پایدار زیست محیطی - urban
همایش های شهرسازی در ایران: اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاه های روستایی، مسکن و بافت

بانک اطلاعات شهرسازی - همایش های شهرسازی در ایران: اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاه های
برچسب :