روانشناسي عمومي


دروس
منابع
مولف
مترجم
1- روان شناسي رشد(ضريب 2)
الف) مفاهيم بنيادي درروان شناسي رشد كودك
ب) روان شناسي رشد
ج) روان شناسي ژنتيك(2ج)
د)پيشگامان روان شناسي رشد
ه)روان شناسي رشد
احدي و بني جمال


جمعي از مولفان
منصور دادستان

ويليام سي گرين

شعاري نژاد


فريد عراقي
2- زبان تخصصي (ضريب 2)
الف) متن اصلي زمينه‌هاي روان شناسي(1و2)(خلاصه‌هاي آخر فصل)
ب)reading in psychology
ج) متون مرتبط با روان شناسي
هيلگاردكيانوش هاشميان
 
3- روان شناسي مرضي و كودكان استثنايي (ضريب 2)
الف) روان شناسي مرضي(1و2)
ب) آسيب شناسي(1و2)
ج) آسيب شناسي(1و2)
د) كودكان استثنايي(مقدمه‌اي بر آموزشهاي ويژه)
ه) روان شناسي كودكان استثنايي
و) مقدمه‌اي بر روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي
پريرخ دادستان

حسين آزاد
ساراسون
كافمن و هالان


بهروز ميلاني فر

غلامعلي افروزبهمن نجاريان
مجتبي جواديان
4- آمار و روشهاي تحقيق (ضريب 1)
الف) احتمالات و آمار كاربردي
ب) روش تحقيق در علوم رفتاري
ج) روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي
د) آمار و احتمالات آماري در روان شناسي
ه) روشهاي آماري
علي دلاور

سرمد و بازرگان و حجازي
علي دلاورپاشا شريفي
 
5- روان شناسي عمومي (ضريب 2)
الف) زمينه روان شناسي(ج1و2)
ب) روان شناسي عمومي
هيلگارد و اتكينسون

وندر زندن
براهني و همكاران
دكتر حمزه گنجي
6- علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي (ضريب 1)
الف) علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي
حسن احدي، شكوه السادات بني جمال
 
7-روان شناسي فيزيولوژيك انگيزش و هيجان (ضريب 1)
الف) روان شناسي فيزيولوژيك
ب) روان شناسي فيزيولوژيك
ج) انگيزش و هيجان
د) انگيزش و هيجان
فابل آركارسون

جيمز كالان

جان مارشال ريو
محمد كريم خداپناهي
مهرداد يزمانيحيي سيد محمدي

 

انستيتو روانپزشكي print email
منابع كنكور انستيتو روانپزشكي


 

رشته امتحاني
دروس مربوط
نام مراجع معرفي شده
مولفين و مترجمين
ضرايب
روانشناسي باليني
آمار و روشهاي تحقيق
آمار و روشهاي تحقيق در علوم رفتاري
دكترعلي دلاور

     2
 
روانشناسي باليني
روانشناسي مرضي(2جلد)
نظريه‌هاي مشاوره و روان درماني
ساراسون و ساراسون
دكتر شفيع‌آبادي، ناصري
     4
روانشناسي عمومي
زمينه روانشناسي هيلگارد(جلد 1و2)
ترجمه دكتر براهني و همكاران
     2
روانشناسي رشد
روانشناسي رشد و شخصيت كودك
پاول هنري ماسن
ترجمه مهشيد ياسايي
     2
روانپزشكي عمومي و فرهنگي
خلاصه روانپزشكي
كاپلان و سادوك
ترجمه دكتر پور افكاري
     2
زبان عمومي
Upper intermediate
       2

 

منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی (وزارت علوم، دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت)

 

رشته امتحانی نام مراجع معرفی شده دروس مربوطه مولفین و مترجمین
روانشناسی بالینی

آمار و روش های تحقیق روش تحقیق در علوم رفتاری
احتمالات و آمار کاربردی
دکتر دلاور (چاپ جدید)
دکتر علی دلادر (چاپ جدید)
روانشناسی بالینی نظریه های شخصیت
خلاصه روانپزشکی (2003) فصل ۱۰ تا ۲۸ و فصل ۱و ۷و ۸ و ۹
نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی
راهنمای سنجش روانی جلد ۱ و ۲
ترجمه یحیی سید محمدی(تالیف فیتس و فیتس)
ترجمه رضایی و رفیعی
ترجمه رضایی و رفیعی(تالیف کری )
تالیف مارنات- ترجمه حسن پاشا شریفی و دکتر نیکخو
روانشناسی عمومی زمینه روانشناسی هیلگارد ترجمه دکتر براهنی
روانشناسی رشد روانشناسی رشد جلد ۱ و ۲
فصل ۳۷ تا ۵1 خلاصه روانپزشکی ۲۰۰۳
ترجمه دکتر یحیی سید محمدی (تالیف لورا برک)
ترجمه فرزین رضایی و رفیعی
روانپزشکی عمومی و فرهنگی خلاصه روانپزشکی ۲۰۰۳(فصول ۱۰ تا ۲۸ و ۳۷ تا ۵۱)
روانشناسی فیزیولوژیکی جلد ۱
ترجمه فرزین رضایی و رفیعی
ترجمه دکتر یحیی سید محمدی(تالیف جیمز کالات)
منبع : http://www.hamkelasy.com
کد : N-95


مطالب مشابه :


منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي

منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي. سوالات كنكور سوالات ارشد، نمونه
منابع كنكور ارشد روانشناسي باليني سال 93

روانشناسي عمومي و سوالات كنكور های ارشد، دانلود نمونه سوالات ارشد، نمونه سوال
منابع آزمون كارشناسي ارشد روانشناسي باليني

دفترچه سوالات و منابع كارشناسی منابع كنكور كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي و
منابع كنكور كارشناسي ارشد سراسري و آزاد رشته مشاوره و روانشناسی

منابع كنكور كارشناسي ارشد سراسري و آزاد رشته مشاوره و روانشناسي عمومي. روان
منابع كنكور كارشناسي ارشد آموزش بهداشت:

نمونه سوالات منابع كنكور كارشناسي ارشد آموزش بهداشت: - نمونه سوالات آزمون ارشد و
دانلود رايگان سوالات كنكور کارشناسی ارشد 1391 كليه رشته ها

دانلود رايگان سوالات كنكور کارشناسی ارشد نمونه سوالات سوالات ارشد روانشناسي و علوم
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و بالینی

آزمون زبان عمومي دانلود جزوات كنكور ارشد جزوات كارشناسي ارشد نمونه سوالات
روانشناسي عمومي

بانک جامع نمونه سوالات پیام نور.مشاوره و سوالات منابع كنكور روانشناسي عمومي:
دانلود رایگان نمونه سوالات دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور نیمسال اول ۹۰-۸۹

روانشناسي; دانلود نمونه سوالات پیام نور باجواب نمونه سوالات ارشد
منابع ارشد مشاوره

مشاوره و رواهنمايي، منصور كوشا روانشناسي عمومي سوالات كنكور نمونه سوالات ارشد
برچسب :