متن صورتجلسه یکی از جلسات انجمن اولیا

متن صورتجلسه یکی از جلسات انجمن اولیا در یکی از شهر های کشور جهت مطالعه و ارزیابی شما، بدون تغییر آورده شده است لطفا" مطالعه نموده و با صورتجلسات خود با دقت در محتوا ی بندها و کیفیت موارد تصویب شده وغیره ، مقایسه نمایید گزارش فعاليت انجمن اوليا ء و مربيان دبيرستان پسرانه ? طبق فرم ارزيابي سال تحصيلي 84-83 1- در خصوص تشكيل كلاسهاي تقويتي جهت دانش آموزان در جلسات انجمن بحث و بررسي شد و بر اين اساس كلاسهايي جهت دانش آموزان در آموزشگاه تشكيل شد در خصوص امور پرورشي بحث و تبادل نظر شد و مقرر گرديد از شخصيت هاي سياسي مذهبي جهت تقويت بنيه علمي – ديني وسياسي دانش آموزان استفاده بهينه گردد 0 2- در اين راستا در مورد شناسايي دا نش آموزان داراي مشكلات رفتاري و اخلاقي و تشكيل جلسات راهنمائي با ايشان و دعوت از اولياي آنها و ارائه توصيه هايي جهت كنترل – ارشاد و هدايت فرزندانشان با همفكري انجمن و ياري و كمك مشاور آموزشگاه اقداماتي صورت گرفت 0 3- برنامه كلاس آموزش خانواده در قالب جلسات مجمع عمومي و بصورت دعوت از اولياي دانش آموزان پايه هاي اول صورت گرفت و از وجود دكتر ؟ و مشاورين آموزشگاه استفاده شد همچنين جهت اولياي دانش آموزان مروجين سلامت كلاس آموزش خانواده تشكيل شد 0 4- در اين راستا در جلسات انجمن بحث و تبادل نظر شد و مقرر گرديد يك برنامه زمانبندي جهت ملاقات حضوري اولياء و دبيران تنظيم شود تا اولياي دانش آموزان بتوانند مشكلات آموزشي و رفتاري فرزندانشان را با دبيران در ميان بگذارند 0 5- در اين راستا اعضاي انجمن در جلسات مجمع عمومي نظرات اوليا رادريافت و در جلسات انجمن مطرح و پيگيري مي نمودند 0 6- امور مالي آموزشگاه طبق شرايط خاص مدرسه صورت مي گيرد 0 7- در مورد بازديد هاي علمي و تفريحي با نظر خواهي از اعضاي انجمن و ساير همكاران برنامه ريزي لازم در زمان انجام برنامه هاي مذكور صورت گرفت 8- در اين خصوص ضمن تبليغ لازم جهت بزرگداشت اين ايام برنامه هاي متنوعي در اين مورد صورت گرفت 0 10 - در اين راستا از وجود اولياي دانش آموزان در امور فرهنگي و مناسبت ها استفاده شد . 11- در اين خصوص برنامه ريزي كامل و مدوني با نظر خواهي از اعضاي انجمن و ساير همكاران و دانش آموزان صورت گرفت و برنامه نماز جماعت – برگزاري مراسم ايام ا000 و مناسبت ها بطور مطلوب و شايسته برگزار شد 0 12- در اين راستا ضمن اينكه كتابخانه آموزشگاه از نظر كتب علمي – فرهنگي –تاريخي –فلسفي و 0000 غني مي باشد ولي در سال تحصيلي جديد تعداد زيادي كتاب هاي مرجع نيز خريداري گرديد 0 13- در جلسات مجمع عمومي اوليا توصيه هاي لازم جهت اشتراك مجله پيوند صورت گرفت 0 14- در اين راستا ضمن برنامه ريزي و نظارت اعضاي انجمن پزشك آموزشگاه نيز بطور مرتب بر مسائل بهداشتي اعم از سرويس بهداشتي –محوطه آموزشگاه و سرويس غذاخوري نظارت كامل داشتند 0 16- جلسات انجمن طبق برنامه زمانبندي تشكيل شد 0 در صورت وجود شرايط خاص به زمان ديگري موكول مي شد 0 17 - در جلسات مجمع عمومي از اوليا و اعضاي انجمن كه با مدرسه همكاري مستمر داشتند تقدير و تشكر شد 0 18- در اين راستا برخي از اعضاي انجمن در جلسات شوراي معلمان شركت كردند و نظرات انجمن را در جلسه مطرح نمودند 0 19- با توجه به شرايط خاص مدرسه در اين خصوص اقدامي صورت نگرفته است 0 20- پس از بحث و بررسي در جلسه انجمن مقرر گرديد سرويس اياب و ذهاب جهت دانش آموران در نظر گرفته شود 0 21- جلسه انتخابات انجمن اوليا و مربيان طبق برنامه ريزي قبلي آموزشگاه در تاريخ ؟ تشكيل و پس از انتخاب اعضاي انجمن مدرسه در تاريخ ؟ جلسه هيئت رئيسه انجمن تشكيل شد 0 23- در اين راستا اعضاي انجمن همكاري شايسته اي با آموزشگاه داشتند و در ايجاد ارتباط با نهادها و سازمان ها تلاش خوبي داشتند 0 25- دراين خصوص اقدامات لازم جهت ارسال صورت جلسات انتخابات انجمن و هيئت رئيسه و همچنين صورت جلسات اعضاي انجمن و مجمع عمومي به اداره صورت گرفته است .


مطالب مشابه :


آیین نامه های اجرائی مدارس و انجمن اولیا و مربیان

تركيب اعضاي انجمن اوليا و مربيان نامه ي انجمن مركزي اوليا دعوت برای جلسات عادی و
اصلاح اساسنامه انجمن اولیا و مربیان پس از دو دهه

حضور در مدرسه دعوت نامه انجمن اولیا و مربیان پس و مشاوره در انجمن اوليا و مربيان.
به مناسبت هفته پیوند اولیا ومربیان

اهم وظايف انجمن اوليا و مربيان تربيتي، ديني و سواد آموزي. ۴- دعوت از اولياي نامه هفته
شرح وظایف انجمن اولیا ومربیان

شركت درجلسات انجمن دعوت انجمن اوليا و مربيان آيين نامه ي انجمن اوليا
وظایف انجمن اولیاومربیان . شورای معلمان/ انجمن اولیا و مربیان پیشنهاداتی برای انجمن اولیا و مربیا

بي‌ترديد انجمن هاي اوليا و مربيان به عنوان بخش نامه ها و دعوت و اصلاح
متن صورتجلسه یکی از جلسات انجمن اولیا

با ايشان و دعوت از انتخابات انجمن اوليا و مربيان طبق شعر و متن ادبی
چرا والدین در جلسات انجمن اولیا و مربیان شرکت نمی کنند؟

مسوول انجمن اوليا و مربيان سازمان آموزش و سایت رسمی جماعت دعوت و در اسلام و ایران; متن
به نام يزدان ازلی اطلاعیه انجمن اولیاء ومربیان دبیرستان شهداءمجتمع ولیعصر (عج)سردروددرسال نحصیلی93-

آيين نامه شوراهاي انجمن اوليا و هاي انجمن اوليا و مربيان و و متن ادبی
نکاتی برای برگزاری مفید جلسات انجمن اولیا و مربیان

دراولین جلسه عمومی انجمن دعوت شوند و حتی جلسات انجمن اوليا و مربيان متن کامل
برچسب :