خاتم کبیر سلیمانی

خاتم کبیر سلیمانی

این شرح مهر یا خاتم کبیر حضرت سلیمان علیه السلام هست ؛ بدان که خاصیت این

 خاتم بسیار است که اگر همه درختان ، قلم و کاغذ گردد و دریاها مرکب شوند شرح این

خاتم را نتوانند نوشت و حضرت رسالت پناه ( ص ) فرمود که حرمت این خاتم را نگاه دارد .

هر که خواهد این خاتم را برای خود بسازد باید بگیرد برنج یا نقره یا طلا هر کدام که مقدور

باشد ، ابتدا سه روز روزه بگیرد و  هر روز صد بار قسم مخصوص خاتم را بر آن خوانده و در روز

سوم بدین صورت شروع به کندن خاتم نماید ابتدا دو رکعت نماز گذارد و عود خام ،

 سندروس ، کندر ، جاوی ، لبان ، مشک در آتش نهد و شروع به کندند کند و در پایان یک

فاتحه و صد صلوات بفرستد .

خواص خاتم اعظم سلیمانی :

اول دارنده این خاتم از شر جن و انس ایمن گردد و در امان حضرت رب العزت بوده باشد .

دوم نگه داردنده این خاتم در نظر ها عزیز و مکرم بوده باشد و سحر و جادو بر وی کار نکند .

سوم هر کس این خاتم را در گلاب اندازد و صورت خود را با آن بشوید ، هر کس او را ببیند

دوست او شود .

چهارم هر کس این خاتم را به موم عروسی نهد بنام هر کس که خواهد در آتش اندازد آن

کس بی قرار و باید که قمر در برج آتش باشد .

پنجم اگر میان دو کس ناسازگاری باشد بگیرد موم عروسی گیرد و سه بار خاتم را نوشته و

 یکی را روبه قبله دفن کند و یکی را در آستانه دفن نماید و یکی را با عود بسوزاند آن کس

 چنان محب شود مانند یوسف و زلیخا .

ششم هر کس این خاتم را بر انگشتر نویسد هرگز درویشی و مفلسی وی را سراغ نگیرد .

هفتم اگر کسی جنون داشته باشد و اطبا از معالجه وی ناتوان باشند به مدت چهل روز آن

خاتم را در کوزه اندازد و آب آن را بخورد انشا الله شفا یابد .پ

هشتم اگر پیش کسی کار مهمی داشته باشد این خاتم را در گلاب اندازد و روی خود را

بشوید و پیش شخص رود کارش انجام گیرد .

نهم به جهت محبت زن و شوهر این خاتم را بر مصطکی نهد و بسوزاند چنان محبتی واقع

شود که بی هم آرام نگیرند .

دهم اگر کسی غایبی داشته باشد و باز نیاید ابریشم هفت رنگ را بر دور خاتم بپیچد و در

جای بلند بیاویزد تا باد به آن بخورد .

یازدهم اگر کسی در بند یا زندان باشد این خاتم را با خود دارد آزاد شود .

دوازدهم اگر کسی کار او بسته شده باشد این خاتم را در ظرف گلاب اندازد و آب را بر چهار

 گوشه خاتنه بیافشاند کار های بسته اش باز می شود .

سیزدهم اگر کسی بیمار باشد این خاتم را در شربت اندازد و بخورد شفا یابد .

چهاردهم اگر کسی کاهل نماز باشد این خاتم را با خود دارد در نماز خواندن حریص شود .

پانزدهم اگر خواهی کسی را مسخر و مطیع خود کنی این خاتم را بر خاک نهد وخاک را بر

وی بافشاند ان شخص مطیع شود .

در اینجا به پانزده مورد از خواص این خاتم اعظم اشاره گردید جهت مشاهده ادامه خواص این

 خاتم به کتاب جامع الفواید فی اسرار المقاصد نوشته اقل العباد الشیخ حبیب بن موسی

الرضا افشاری ارومیه ئی النجفی  صفحه ۲۵۵ الی ۳۰۰ مراجعه نمایید .

تمت و کملت الخاتم المبارکة السلیمانی الکبیرة . والحمد لله رب العالمین والله اعلم

 //www.bargozideha.com/static/portal/58/581905-785127.jpg

//www.bargozideha.com/static/portal/17/177829-369764.jpg


مطالب مشابه :


دانلود کتاب,دانلود کتاب کمیاب

دانلود کتاب جامع الدعوات کبیر. انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۲ توسط admin | بدون
کتاب های قدیمی,خطی و متافیزیک

دانلود کتاب جامع الدعوات کبیر: ۵۰۰ دانلود کتاب مجمع الدعوات کبیر: ۸۰۰
مجموعه کامل کتاب های قدیمی,خطی و متافیزیک

دانلود کتاب جامع الدعوات کبیر: 500 تومان. دانلود کتاب جامع
دعای دفع اجنه,دعای باطل سحر,دعای چشم زخم دانلود کتاب مهجدالدعوات و منهج العنایات (نسخه دوم) دانلود

دانلود کتاب جامع الدعوات کبیر; دانلود کتاب جواهر پایگاه جامع اطلاع رسانی آموزش و
فروش کتابهای علوم غریبه

رمل کبیر. کتاب مستطاب سحر گشا و باطل مالک. مجمع الدعوات کبیر. جفر جامع
خاتم کبیر سلیمانی

( نقل از کتاب زینت الدعوات ) خاتم کبیر خاتم به کتاب جامع الفواید فی اسرار المقاصد
لیست کتب فارسی

بخش دانلود کتاب سایت هیچکسان سحر الانوار و جامع الاسرار مجمع الدعوات. 33.
برچسب :