ساختار و کار نورون

 ساختار و کار نورون ( واحد عملی دستگاه عصبی )

وظیفه: تولید ، هدایت ، و انتقال پیام عصبی

قسمتهای تشکیل دهنده:

دندریت : آورنده پیام به جسم سلولی

اکسون

 : بردن پیام از جم سلولی و رساندن آن به پایانه آکسونی ( با نورون و سلول های دیگر همچون سلول های

عضلانی و ترشحی در ارتباط است )

جسم سلولی 

:دریافت پیام و صادر کردن دستور

تقسیم بندی نورون ها بر اساس عملکرد

: با توجه به شکل کتاب

دندریت

اکسون

******************

******************

منفرد

بلند

میلین دار

متصل با سلول های دیگر

منفرد

کوتاه

میلین دار

سیناپس با نورون بعدی

:

(

دندریت حرکتی یا دندریت رابط )

 

 

نورون حسی

متعدد

کوتاه

بدون میلین

سیناپس با

:

(

اکسون حسی یا آکسون رابط )

منفرد

بلند

میلین دار

سیناپس با

:

(

سلول عضلانی یا سلول ترشحی )

 

 

نورون حرکتی

متعدد

کوتاه

بدون میلین

سیناپس با

:

(

آکسون حسی یا آکسون رابط)

منفرد

کوتاه

بدون میلین

سیناپس با

:

(

دندریت حرکتی یا دندریت رابط )

 

نورون رابط

 

 انتقال دهنده عصبي

انتقال دهنده های عصبی:ناقل پیام در فضای سیناپسی

مثال

: استیل کولین (در ماهیچه ها)

مکانیسم عمل

:

1

- ترکیب وزیکول های حاوی انتقال دهنده با غشای انتهای آکسون

2-

آزاد شدن انتقال دهنده عصبی در فضای سیناپسی

3-

تاثیر بر سلول پس سیناپسی از طریق اتصال به گیرنده پروتئینی غشائی ( کانال یونی غشائی )

انواع

:

مهارکننده

: منفی تر شدن پتانسیل غشاء پس سیناپسی مهار عملکرد نورون پس سیناپسی

فعال کننده

:ایجاد پتانسیل عمل در غشاء پس سیناپسی فعالیت نورون پس سیناپسی

 


مطالب مشابه :


نكات و مطالب کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 2 - سوم تجربی

نكات و مطالب کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 2 - سوم تجربی - زیست شناسی دبیرستان و پیش
ساختار و کار نورون

آموزش زیست شناسی سال سوم دبیرستان ساختار و کار با توجه به شکل کتاب .
پاورپوینت های زیست شناسی و آزمایشگاه 2 سال سوم ( آماده شد )

پاورپوینت های زیست شناسی و آزمایشگاه 2 سال سوم از تصاویر کتاب های رفرنس که توسط
کتاب کار زیست شناسی و آزمایشگاه۱

"کتاب کار زیست شناسی و آزمایشگاه۱" سال دوم تجربی. مولفان: حنفی، صحراگرد، محتشمی
بارم بندی کتاب سال سوم

زیست شناسی بارم بندی کتاب سال سوم. جزوه کار زیست
کلیله و دمنه کتاب کار عربی سوم راهنمایی

کلیله و دمنه کتاب کار عربی سوم نمونه سؤالات چهار گزينه ای کتاب عربی سوم زیست آزمون
بهترین کتاب کمک درسی

اگر میخواهید هرچقدر کتاب گفته همونقدر یاد بگیرید من کتاب کار زیست شناسی 2 هفته سوم دی 1392
فصل سوم

زیست شناسی - فصل سوم - زیست کدام قسمت برگ کار انتقال مواد را انجام می دهد
برچسب :