معاونت آموزش قوه قضاییه(پرسش وپاسخ)

 پیرو اطلاعیه قبلی به عنوان نخستین گام مجموعه نظرات مشورتی قوه قضاییه به همراه پرسش وپاسخ ها ونشست های قضایی با  گزینش موارد مربوط به امورجاری دفاتر وثبتی خدمت همکاران محترم ارائه می گردد لذا خواهشمندم جهت استفاده سایر همکاران موضوع را به اطلاع دوستان خود برسانید


مطالب مشابه :


سیداحمدموسوی:آیین نامه شوراهای حل اختلاف

پیشنهادی معاونت اداری و مالی، مصوب کارکنان اداری قوه قضاییه
پیشنهاد تفویض اختیارات معاونت حقوقی قوه‌قضاییه به وزیر دادگستری

پیشنهاد تفویض اختیارات معاونت حقوقی قوهقضاییه به تواند اختیارات اداری و مالی را
معاونت آموزش قوه قضاییه(پرسش وپاسخ)

معاونت آموزش قوه قضاییه مجموعه نظرات مشورتی قوه قضاییه به همراه پرسش اداری مجمع تشخیص
ابلاغ دو آیین نامه توسط رئیس قوه قضاییه

ابلاغ دو آیین نامه توسط رئیس قوه قضاییه مالی آن به معاونت اداری و مالی قوه
سیداحمدموسوی مرادی :آیین نامه اجرائی قانون انتشارودسترسی آزادبه اطلاعات

معاونت بررسی و پیگیری قوه قضاییه برای انجام رویه‌های اداری برقرار کنند تا کاربران
شناخت تشکیلات قوه قضاییه

شناخت تشکیلات قوه قضاییه اداری زیر نظر رئیس قوه قوه قضاییه:این معاونت
سیداحمدموسوی مرادی:قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب

معاونت بررسی و پیگیری قوه قضاییه بر دادگاههای ریاست اداری دارد و در مرکز استان
ابلاغ شرح وظایف و اختیارات معاون اول قوه قضاییه

ابلاغ شرح وظایف و اختیارات معاون اول قوه قضاییه اداری قوه قضاییه و معاونت منابع
آیین نامه شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸ رئیس قوه قضاییه

پیشنهادی معاونت اداری و مالی، مصوب کارکنان اداری قوه قضاییه
قوه قضاییه سالانه 800 قاضی جذب می کند

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار میزان که برنامه ریزی های کلان معاونت اداری در قوه قضاییه
برچسب :