« طرح درس روزانه رياضي پايه چهارم»

باسمه تعالي

« طرح درس روزانه رياضي پايه چهارم»

مشخصات كلي:

نام مدرسه:            منطقه:                استان چهار محال و بختياري             پايه چهارم

نام درس: رياضي                 موضوع درس: رسم نيمساز          شماره درس:                                 مدت جلسه: 50 دقيقه

تعداد دانش آموزان:   نفر                تعداد گروه ها:                  نام معلم:                                      تاريخ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويژگي هاي عمومي فراگيران:

سن: 10 الي 11 ساله                 توانايي هاي ذهني، هوشي: در حد نسبتاً خوب                     وضعيت جسمي: سالم

ويژگي اخلاقي: فعال و پر جنب و جوش وعلاقمند به كارهاي گروهي                                    وضعيت مالي: جزئ قشر متوسط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسانه ها وامكانات آموزشي مدرسه:

وسايل آزمايشگاهي علوم و رياضي در حد مورد نياز در مدرسه موجود است. تلويزيون و ويدئو، دستگاه فتوكپي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پيش دانسته ها (رفتار ورودي)

دانش آموزان با زاويه وانواع آن ومعرفي نيسماز زاويه آشنا هستند. انواع زاويه را رسم و نام آنها را مي دانند مقايسه زوايه ها را با هم مي توانند انجام دهند. به وسيله‌ي كاغذ نيمساز زاويه را نشان مي دهند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اهداف كلي:

1- آشنايي با چگونگي رسم نيمساز

2- چگونه نيمساز زاويه را رسم كنيم؟

اهداف‌جزئي

اهداف رفتاري

حيطه ها

آشنايي‌با‌كاربردهاي نيمساز زاويه

دانش آموزان بتواند سه مورد از زوايه و معرفي نيمساز زاويه رادر كلاس بيان كند.

شناختي

( دانش)

آشنايي با پرگار

دانش آموز بتواند در مورد پرگار و موارد استفاده از آن توضيح مختصري بدهد.

شناختي

( درك وفهم)

آشنايي با وسايل كمك‌آموزشي‌رياضي

دانش آموزان نسبت به مطالعه پيرامون ساخت پرگار و رسم زاويه علاقه نشان دهد.( ساخت پرگار بوسيله‌ي نخ وگچ)

عاطفي

آشنايي با برخي وسايل كمك آموزشي رياضي

دانش آموزان بتواند در مورد نقش وسايل كمك آموزشي رياضي در يادگيري وسايلي بسازد يا مقاله‌اي بنويسد.

تركيب

آشنايي با چگونگي كار با پرگار

دانش آموز بتواند با كمك معلم از پرگار استفاده كند.

رواني حركتي

رسانه ها ومواد آموزشي:

 الف- رسانه هايي كه در كلاس وجود دارد. تابلو، گچ

ب- رسانه هايي كه معلم بايد با خود به كلاس ببرد پرگار، خط كش، نخ، قيچي، چند برگ كاغذ

ج- رسانه هايي كه دانش آموز بايد با خود به كلاس بياورد. كتاب و لوازم التحرير، پرگار، خط كش.

خلاصه محتواي درس:

دانش‌آموزان با وسايل كمك آموزشي رياضي براي رسم نيمساز آشنا مي شوند و‌از كاربردهاي گوناگون پرگار‌در‌درس رياضي را‌مي‌آموزند.

 

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

وارد كلاس مي شويم با بچه ها سلام واحوالپرسي مي كنيم واگر دانش آموزي روز قبل غايب بوده علت غيبت او را جويا مي شويم و به وضعيت جسمي وروحي رواني دانش‌آموزان توجه مي كنيم نام خداوند را روي تابلو مي نويسيم تاريخ را در سمت چپ تابلو مي نويسيم.

بچه ها بلند مي شوند صلوات مي فرستند جواب سلام معلم را مي دهند.

2 دقيقه

گروه بندي

تعدادي كارت تهيه مي كنيم روي چهار عدد آنها كلمه‌ي پرگار و روي سه عدد كلمه‌ي خط كش را مي نويسيم دانش اموزان را به دو گروه تقسيم مي كنيم.

دانش آموزان كارتهاي را برداشته هر كدام در گروه خودشان قرار مي گيرند.

2دقيقه

ارزشيابي تشخيصي

گروه يك: در مورد پرگار چه مي دانيد؟

گروه دو: به نظر شما از خط كش چه استفاده هايي مي شود؟

دانش آموزان به سؤالات پاسخ مي دهند.

3دقيقه

جلب توجه و ايجاد انگيزه:

وسايلي را كه تهيه كرده‌ايم روي ميز كلاس مي گذاريم.

دانش آموزان به وسايل توجه مي كنند.

1 دقيقه

مطلع نمودن دانش آموزان از اهداف آموزشي:

در س امروز در مورد رسم نيمساز زاويه‌ بوسيله پرگار و خط كش است كه در تمام كتابها رياضي از آن ها استفاده مي شود. در اين جلسه ما مي خواهيم بيشتر با آن وسايل كه نام آن پرگار وخط كش است آشنا شويم. ( همچنين نخ وگچ)

دانش آموزان به دقت به صحبت‌هاي معلم گوش مي دهند.

2 دقيقه

 

 


مطالب مشابه :


طرح درس سالانه ششم

طرح درس سالانه ششم. سه شنبه بیست و یکم آذر این طرح درس های سالانه هست گذاشتم شاید بدرد
طرح درس سالانه رياضي پنجم ابتدایی

پايه ششم شاهد طرح درس سالانه رياضي پنجم رياضي ششم ابتدائي ، اثر انتشارات بین المللی گاج .
طرح درس سالانه دروس بخوانيم و بنويسيم،رياضي،هديه هاي آسمان پايه پنجم

*همه چيز در مورد پايه ي پنجم و ششم* طرح درس سالانه دروس بخوانيم و بنويسيم نام درس : رياضي.
طرح درس سالانه دروس ششم(پيشنهادي)

طرح درس سالانه دروس ششم طرح درس سالانه كتاب:رياضي ي ششم وآموزگار پايه ي ششم دبستان
نمونه طرح درس و چك ليست پايه ي ششم

نمونه طرح درس و چك ليست پايه ي ششم آموزش رياضي. دانلود طرح درس سالانه علوم ششم ابتدایی
طرح درس سالانه

طرح درس سالانه سئوال اول -مقالات آموزشي-سئوالات اصول -مطالب پايه ششم آموزش رياضي
دانلود طرح درس روزانه و سالانه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه و سالانه دوم ابتدایی ستون شش آموزش ابتدايي -پايه ششم
طرح درس سالانه درس علوم پايه پنجم

طرح درس سالانه درس علوم *همه چيز در مورد پايه ي پنجم و ششم* و بنويسيم،رياضي،هديه هاي
« طرح درس روزانه رياضي پايه چهارم»

« طرح درس روزانه رياضي پايه چهارم» باسمه تعالي « طرح درس روزانه رياضي پايه چهارم»
برچسب :