شعر زیبا در مورد برف


2082786v3ebwx3ort.gif

پشت كاجستان ، برف.
برف، يك دسته كلاغ.
جاده يعني غربت.
باد، آواز، مسافر، و كمي ميل به خواب.
شاخ پيچك و رسيدن، و حياط.

من ، و دلتنگ، و اين شيشه خيس.
مي نويسم، و فضا.
مي نويسم ، و دو ديوار ، و چندين گنجشك.

يك نفر دلتنگ است.
يك نفر مي بافد.
يك نفر مي شمرد.
يك نفر مي خواند.

زندگي يعني : يك سار پريد.
از چه دلتنگ شدي ؟
دلخوشي ها كم نيست : مثلا اين خورشيد،
كودك پس فردا،
كفتر آن هفته.

يك نفر ديشب مرد
و هنوز ، نان گندم خوب است.
و هنوز ، آب مي ريزد پايين ، اسب ها مي نوشند.

قطره ها در جريان،
برف بر دوش سكوت
و زمان روي ستون فقرات گل ياس.
(سهراب سپهری)


مطالب مشابه :


جملات زیبا کوتاه عاشقانه جدید و باحال

نه مرا خواب به چشم ، نه مرا دل به شعر عاشقانه شعرهای جملات زیبا در مورد زندگی از
شعری در مورد حجاب

شعری در مورد شعر بسیار زیبا در مورد مریز در مسیر چشم ها افسون مریز
داستان زیبا در مورد چشم برزخی (حتما بخوانید)

داستان زیبا در مورد چشم به استاد ایراد می گیرد، مرحوم آخوند این شعر را که حافظ گفته
شعر های زیبا در مورد خدا

شعر های زیبا در مورد از چشم تو می خیزد هنگامه ی سر
شعر بسیار زیبا در مورد حجاب

شعر بسیار زیبا در مورد زلف خود از روسری بیرون مریز در مسیر چشم ها افسون مریز. یاد کن
شعر بسیار زیبا در مورد حـجـــــــــــــــــــــــاب

شعر بسیار زیبا در مورد در مسیر چشم ها افسون مریز او را در قبر می
شعر زیبا در مورد خدا

شعر زیبا در مورد تا ببندی چشم، کورت می
شعر بسیار زیبا در مورد حجاب

گفتار بزرگان جهان در مورد شعر بسیار زیبا در مورد مریز در مسیر چشم ها افسون مریز
شعر زیبا در مورد برف

شعر زیبا در مورد ای از مهر ساخت، مهربانی را در آن سرمشق کرد چشم دل سخن دل
برچسب :