اولین شماره "کرگدن" ضمیمه هفتگی روزنامه اعتماد به سردبیری سید علی میر فتاح منتشر شد

با آثار و گفتاری از:

محمد ابراهیم باستانی پاریزی ، سیمین بهبهانی ، جواد مجابی ، محمد شمس لنگرودی ، احسان شریعتی ، بهروز غریب پور ، محمود حسینی زاد ، چهرزاد بهاری ، محمد صالح علا ، ابولفضل زرویی ، فریدون مجلسی ، هارون یشایایی ، اسدالله امرایی ، سید احمد محیط طباطبایی ، واهه آرمن ، زهرا شجاعی ، علی اکبر قاضی زاده ، احمد طالبی نژاد ، آرش خوش خو ، محمد رحیم اخوت ، شیوا مقانلو ، سعید بیابانکی ، شرمین نادری ، مژگان ایلانلو ، حسین یعقوبی ، فروغ ناهیده ، اسماعیل امینی و...


مطالب مشابه :


مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار می کند:"ظرفیت های اجتماعی زنان در تاریخ و فرهنگ ایران"

فتح الله مجتبایی،دکتر سید جواد طباطبایی ،دکتر ژاله ماهور فرهنگ حنایی کاشانی)
ماهنامه "سخن ما" به مدیرمسئولی مهرنوش جعفری و با معاونت سردبیری محمد جواد روح منتشر شد

دکتر صادق زیبا (سید جواد طباطبایی) (محمد سعید حنایی کاشانی) ایران
نخستین شماره دو ماهنامه ایرانشهر منتشر شد :"نقد یک اندیشه"

و موافقان را می خوانیم و در آخر پاسخ دکتر طباطبایی ماهور فرهنگ حنایی کاشانی)
درسگفتارهای استاد طباطبایی به صورت لوح فشرده(DVD):مونتسکیو ، کارل مارکس ، روسو

مجموعه درسگفتارهای مارکس با تدریس دکتر سید جواد طباطبایی در صدد است موسسه ماهور کاشانی
اولین شماره "کرگدن" ضمیمه هفتگی روزنامه اعتماد به سردبیری سید علی میر فتاح منتشر شد

امرایی ، سید احمد محیط طباطبایی ، واهه آرمن ، زهرا شجاعی دکتر سروش دباغ کاشانی ) ایران
"نوروزنامه" ویژه نامه نوروزی روزنامه اطلاعات منتشر شد

استاد باستانی پاریزی ، دکتر سید صادق طباطبایی و موسسه ماهور (محمد سعید حنایی کاشانی)
یکصد و چهارمین شماره آزما منتشر شد:"ادبیات چیست؟ از خود گفتن یا تکرار دیگران"

همراه با مطالبی از دکتر حورا یاوری، ابوالحسن نجفی، دکتر علی مهدی کاشانی. طباطبایی)
مهرنامه 34/ نوروز 93/ 500 صفحه/ 15000 تومان

چهره های تاریخ معاصر / مقاله مفصل عباس سلیمی نمین درباره مصاحبه دکتر طباطبایی) کاشانی
برچسب :